Shopify Shipping za pośrednictwem Evri

Jeśli wysyłasz przesyłki z lokalizacji w Wielkiej Brytanii, możesz kupić etykiety Shopify Shipping od Evri. Możesz nadawać paczki w punkcie nadania i wysyłać je do odbiorców w kraju.

Stawki wysyłki są naliczane zgodnie z kontem Shopify w Evri.

Informacje dotyczące wysyłania przesyłek za pośrednictwem Evri

Korzystając z usługi Shopify Shipping we współpracy z Evri, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • W ramach usługi Shopify Shipping we współpracy z Evri dostarczane są tylko przesyłki krajowe w Wielkiej Brytanii. Wysyłka międzynarodowa nie jest obsługiwana.
 • Evri nie obsługuje przesyłek do Wysp Normandzkich, skrytek pocztowych ani placówek British Forces Post Office.
 • Firma Evri nie oferuje odbiorów. Przesyłki należy dostarczyć do punktu nadania przesyłek Evri.
 • Aby możliwy był zakup etykiet wysyłkowych Evri, adres sklepu musi znajdować się w Wielkiej Brytanii.
 • Zapoznaj się z wytycznymi firmy Evri dotyczącymi sposobu pakowania paczek, aby zapewnić spełnienie standardów firmy Evri w zakresie pakowania przez Twoje przesyłki
 • Upewnij się, że produkty, które wysyłasz, spełniają wymogi firmy Evri dotyczące artykułów zabronionych.

Dostarczanie produktów do Evri

Możesz wysłać swoje produkty w lokalizacji myEvri ParcelShop. Znajdź najbliższą lokalizację ParcelShop.

Obecnie Shopify Shipping nie obsługuje odbiorów za pomocą Evri.

Wysyłka krajowa za pośrednictwem Evri

Usługa wysyłki Czas realizacji dostawy Opis
Evri UK ParcelShop - nadanie 2 dni robocze Standardowa wysyłka w Wielkiej Brytanii
Evri UK ParcelShop nadanie paczki następnego dnia 1-2 dni robocze Ekspresowa wysyłka w Wielkiej Brytanii

Wymagania dotyczące opakowań dla przesyłek krajowych Evri

Evri dopuszcza następujące maksymalne wartości dla przesyłek krajowych:

 • maksymalna waga to 15 kg (33 lb)
 • maksymalna obwód to 245 cm (96,5 cala)

Więcej informacji na temat wymagań dotyczących przesyłek można znaleźć na stronie internetowej Evri.

Uzyskiwanie pomocy w zakresie przesyłek Evri

Aby uzyskać pomoc w związku z przesyłką przekazaną do Evri, np. w zakresie przekierowania przesyłki lub kwestionowania korekty, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.

Uwzględniona ochrona ubezpieczeniowa

Evri oferuje ubezpieczenie na maksymalną sumę 25 GBP za zagubione i uszkodzone przesyłki, wliczając koszt etykiety.

Złóż reklamację

Jeśli przesyłka została zgubiona lub uszkodzona, wyślij wiadomość e-mail do Pomocy technicznej Shopify Shipping na adres shipping-claims@shopify.com, aby uzyskać możliwość śledzenia paczki i złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać w ciągu 23 dni od daty utworzenia etykiety wysyłkowej. Reklamacje dotyczące opóźnień w wysyłce nie są obsługiwane.

Jeśli przesyłka zostanie zeskanowana jako Zwrot do nadawcy przez Evri, to taka przesyłka nie kwalifikuje się już do zgłoszenia reklamacji.

Kontaktując się z Pomocą techniczną Shopify, podaj poniższe informacje:

 • Twój adres .myshopify.com
 • nr zamówienia w panelu administracyjnym Shopify
 • numer śledzenia (zwany również kodem kreskowym Evri)
 • kod pocztowy adresu dostawy
 • wartość pozycji w przesyłce
 • kategoria produktu dla pozycji, np. „Odzież i akcesoria - Obuwie”
 • opis każdego produktu, np. „Brązowe buty w rozmiarze 5”
 • szczegóły reklamacji, takie jak: zagubiona lub uszkodzona pozycja

W przypadku uszkodzonych przesyłek należy również dołączyć następujące informacje:

 • co najmniej dwa zdjęcia pokazujące uszkodzenia:
  • jedno zdjęcie przedstawiające uszkodzony produkt
  • jedno zdjęcie pokazujące stan opakowania wysyłkowego

Jeśli reklamacja dotyczy zagubienia przesyłki, dołącz podpisane przez klienta Oświadczenie o braku odbioru i datę jego otrzymania. Aby ułatwić proces reklamacji, możesz również dołączyć wszelkie komentarze klienta.

Uzyskaj Oświadczenie o braku odbioru

Jeśli paczka jest oznaczona jako dostarczona, ale klient nie otrzymał paczki, musisz uzyskać od klienta podpisane Oświadczenie o braku odbioru (DOR) przed przesłaniem reklamacji do Shopify Shipping.

Możesz wysłać klientowi e-mailem poniższy szablon Oświadczenia o braku odbioru do podpisania:

Dzień dobry, [nazwa Twojej firmy] Niniejszym informuję o nieodebraniu przesyłki o numerze śledzenia [wstawić numer śledzenia]. Potwierdzam, że przesyłka nie została odebrana przez moich sąsiadów ani osoby w moim gospodarstwie domowym, które mogłyby poświadczyć odbiór lub odebrać towar. Przesyłki nie znalazłem(-am) po dokładnym przeszukaniu mojej posesji. Poinformuję Państwa natychmiast, gdy przesyłka nadejdzie. Wyrażam zgodę na współpracę z Działem Zagubionych Przesyłek i Prewencji firmy Hermes oraz policją w przypadku wszczęcia dochodzenia w sprawie zaginionych towarów. Potwierdzam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i dokładne pod każdym względem. Mam świadomość, że złożenie fałszywego oświadczenia może prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego. Podpisano: ______________Data:________________

Przekieruj ponownie przesyłkę

Jeśli przesyłka, która została zaakceptowana przez Evri,wymaga zwrócenia lub wysłania na inny adres dostawy, możesz poprosić o jej ponowne przekierowanie. Ze względu na czas przetwarzania żądań ponownego przekierowania i różnych stron zaangażowanych w wysyłkę, ponowne przekierowanie przesyłek nie zawsze jest możliwe.

Nie ma opłaty za przekierowanie przesyłki, chyba że wymaga ona ponownego oznakowania za pomocą etykiet. Jeśli przesyłka musi zostać zwrócona, naliczana jest dodatkowa opłata za niedostarczenie.

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify, upewnij się, że masz następujące informacje:

 • Numer śledzenia (zwany również kodem kreskowym Evri)
 • Nowy adres dostawy

Kwestionowanie korekty

Jeśli nieprawidłowo obciążono Cię korektą, taką jak korekta z powodu nieprawidłowej wagi przesyłki lub przesyłki ponadwymiarowej, możesz zakwestionować korektę.

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify, upewnij się, że masz następujące informacje:

 • Numer śledzenia (zwany również kodem kreskowym Evri)
 • Przyczyna sporu
 • Wszelkie dokumenty lub zdjęcia, takie jak informacje o wymiarach paczki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo