Shopify Shipping med USPS

Hvis du sender fra en lokation i USA, kan du købe Shopify Shipping-labels fra USPS. Du kan sende dine pakker til nationale og internationale adresser.

De leveringspriser, du betaler, er baseret på Shopifys konto hos USPS.

Indenrigslevering med USPS

Du kan afsende indenrigs i USA med USPS ved hjælp af følgende posttyper:

Beskrivelse af leveringstyperne med USPS
Leveringstjeneste Leveringstidslinje Beskrivelse
Priority Mail 1-3 arbejdsdage Afsend ordrer inden for USA.
Priority Mail Express 1-2 arbejdsdage Den hurtigste måde at afsende ordrer på i USA og garanti for at få pengene igen.
First-Class Package Service 2-3 arbejdsdage En økonomisk måde at sende små pakker på i USA.
First-Class Mail 2-3 arbejdsdage Afsend breve og postkort.
Parcel Select Ground 2-8 arbejdsdage En pålidelig og økonomisk måde at afsende forsendelser, der ikke haster så meget, og overdimensionerede pakker. Kun tilgængelig online.
Media Mail 2-10 arbejdsdage En omkostningseffektiv måde at sende medier på (bøger, musik og andre medier). Du kan få flere oplysninger i den USPS-godkendte liste for mediepost.

Alle Shopify-abonnementsordninger har samme rabatpriser fra USPS for Priority Mail, Priority Mail Express, First Class Package Service og First Class Package International. Alle andre USPS-klasser har niveauinddelte rabatter.

International levering med USPS

Du kan afsende internationalt med USPS ved hjælp af følgende posttyper:

Beskrivelse af leveringstyperne til international levering med USPS International
Leveringstjeneste Leveringstidslinje Beskrivelse
First-Class Package International Service Varierer En økonomisk måde at sende små pakker på internationalt.
Priority Mail International 6-10 arbejdsdage Afsend ordrer internationalt til 190 lande.
Priority Mail Express International* 3-5 arbejdsdage Den hurtigste måde at afsende ordrer på internationalt (190 lande) og garanti for at få pengene igen ved afsendelse til specifikke destinationer.

Sådan overleverer du dine produkter til USPS

Du kan aflevere dine produkter på et af USPS' afleveringssteder eller planlægge en afhentning.

Planlæg en USPS-afhentning

Afhentningstidspunkter er baseret på tidszonen på afhentningsadressen. Alle afhentningstidspunkter er estimater og afhænger af trafik, vejr og afhentningsadresse.

Afhentninger fra USPS er gratis, medmindre du vil angive et afhentningstidspunkt. Gratis afhentninger kan finde sted når som helst inden for normal postlevering. Det koster 24 USD at vælge, hvilket tidspunkt på dagen pakken skal afhentes. Alle afhentninger skal planlægges enkeltvis via USPS.

Kontakt USPS, eller ring på 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777) for at få hjælp til at planlægge en USPS-afhentning.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Gør et af følgende for at planlægge en afhentning:

  • Hvis du vil planlægge en afhentning lige efter, du har købt en fragtlabel, skal du klikke på Planlæg USPS-afhentning i afsnittet Pakkeafhentning.
  • Klik på ikonet ... og derefter på Planlæg afhentning for at planlægge en afhentning af en ordre, der blev klargjort med USPS.
  • Planlæg en afhentning direkte fra USPS' website.
 3. Udfyld USPS' afhentningsformular.

Du kan se dine planlagte afhentninger på siden Ordrer i din Shopify-administrator.

Hvis chaufføren ikke dukker op til din planlagte afhentning, skal du ringe til USPS på 1-800-PICK-UPS (1-800-742-5877) med bekræftelsesnummeret for din afhentning. Du kan finde dit afhentningsbekræftelsesnummer på ordrens tidslinje.

Annuller en afhentning

Du kan annullere en USPS-afhentning ved at gøre et af følgende:

 • Besøg USPS's afhentningsplanlægger, og klik derefter på Modify an Existing Pickup (rediger en eksisterende afhentning).
 • Kontakt USPS på 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777).

Inkluderet forsikringsdækning fra USPS

Leveringsforsikringen dækker typisk beskadigede eller mistede varer, samt mistede forsendelser.

Dækningsgraden for din levering afhænger af den leveringstjeneste, som du bruger.

Følgende leveringstjenester har ansvarsdækning:

 • Priority Mail (op til 100 USD)
 • Priority Mail Express (op til 100 USD)
 • Priority Mail International (op til 200 USD)
 • Priority Mail Express International (op til 200 USD)

Du kan tilføje ekstra leveringsforsikring, når du køber en fragtlabel.

Signaturbekræftelse

Du kan angive dine forsendelser til at kræve en underskrift ved levering ved at tilføje Signaturbekræftelse, når du køber en fragtlabel til din ordre.

Forsendelser, der bruger Priority Express Mail, inkluderer som standard Signaturbekræftelse. Du kan også betale 2,60 USD for at føje en Signaturbekræftelse til følgende USPS-posttyper:

 • First Class Package Service
 • Priority Mail
 • Parcel Select Ground
 • Media Mail

Du kan få mere at vide om signaturbekræftelse på siden med USPS' ekstra tjenester.

Afsendelsesdato

Du kan angive en leveringsdato for din ordre. Den dato, du vælger, bliver skrevet på fragtlabelen.

Bestil gratis leveringsartikler

Du kan bestille gratis leveringsartikler direkte fra USPS. Du skal oprette en gratis USPS-konto for at modtage dine artikler.

Kubikpriser med USPS Priority Mail

USPS tilbyder rabat på Priority Mail til pakker og konvolutter, der vejer mindre end 10 kg (20 pund), og som måler mindre end 0,014 kubikmeter (0,5 kubikfod) i volumen. Pakker er ikke kvalificeret til kubikpriser, hvis de måler mere end 45,7 cm (18 tommer) i længde, bredde eller højde. Overvej at bruge kubikpriser, hvis du typisk sender små og tunge produkter som vægte og kaffebønner.

Når en der beregnes en USPS Priority Mail-pris via Shopify Shipping, beregnes både den almindelige Priority Mail-leveringspris og kubikprisen for levering, men kun den billigste vises. Hvis Priority Mail-prisen f.eks. er 10,70 USD, og kubikprisen er 14,30 USD, er det kun den almindelige Priority Mail-pris, der vises.

Beregning af kubikpriser for pakker

Brug følgende formel til at beregne kubikvolumen af en pakke. Hvis mængden er mindre eller lig med end 0,014 kubikmeter (0,5 kubikfod), bruger pakken kubikpriser. Alle mål skal være i tommer.

Længde (i tommer) x bredde (i tommer) x højde (i tommer) / 1728 = kubikfod

Du kan f.eks. anvende formlen til en standardskotøjsæske til voksne:

14 x 8 x 5 tommer/ 1728 = 0,011 kubikmeter (0,4 kubikfod)

Denne pakke er mindre end 0,014 kubikmeter (0,5 kubikfod) og kvalificerer til kubikpriser.

Beregning af kubikpriser for soft-pack- og polstrede konvolutter

USPS tilbyder separate kubikpriser for soft-pack og polstrede konvolutter. Du kan føje små æsker til en konvolut, så længe konvolutten holder sin flade form. Udvidelige konvolutter er ikke berettigede til konvolutpriserne og skal i stedet bruge Kubikprissætning for pakker.

Brug følgende formel til at bestemme, om en tom kuvert eller soft-pack kvalificerer til kubikprissætning. Hvis mængden er mindre end 36 tommer (91 cm), gælder kubikprissætning.

Længde (i tommer) + Bredde (i tommer) = Samlet pakkelængde

USPS-leveringsmanifester

Hvis du har flere forsendelser til USPS, kan du oprette et leveringsmanifest, der knytter alle dine forsendelser i én enkelt stregkode. USPS omtaler også disse leveringsmanifester som Shipment Confirmation Acceptance Notice forms eller SCAN-formularer.

Oprettelse af et manifest betyder, at USPS kan scanne den enkelte stregkode på dit manifest for at acceptere dine forsendelser, når de kommer for at afhente dine forsendelser eller når du afleverer dine forsendelser hos dem. Dermed behøver de ikke at scanne hver enkelt forsendelse enkeltvis.

Alle fragtlabels i manifestet skal have den samme oprindelsesadresse og samme Afsendelsesdato.

Overvejelser i forbindelse med oprettelse af leveringsmanifester

Gennemgå følgende overvejelser, når du opretter leveringsmanifester:

 • Alle fragtlabels i manifestet skal have den samme oprindelsesadresse og samme Afsendelsesdato.
 • Afsendelsesdatoer for internationale labels på et manifest skal matche den dato, hvor dine labels blev købt.
 • Hvis du annullerer en fragtlabel, der blev føjet til et manifest, vil manifestet ikke længere være gyldigt. Du skal få USPS til at scanne de andre forsendelser i dette manifest enkeltvist. Hvis du bruger et manifest, som indeholder annullerede labels, vil du blive debiteret for de annullerede labels.
 • Hvis du vil føje fragtlabels til samme dags manifest, skal du købe dem senest klokken 21.00 lokal tid på den lokation, hvor varerne afsendes fra.
 • Du kan ikke tilføje labels, der er købt efter skæringstidspunktet for samme dags manifest. Hvis du køber labels efter skæringstidspunktet, kan du poststemple dem til næste dag og føje dem til næste dags manifest.

Opret et manifest

Du kan oprette et manifest direkte fra siden Ordrer eller ved hjælp af appen Shipping Manifests.

Når du opretter et manifest, tilføjes de labels, der opfylder følgende betingelser:

 • sporing er medtaget på labelen
 • din Afsendelsesdato er den samme dato, som du opretter manifestet
 • labelen er ikke blevet føjet til et andet manifest

For at undgå problemer med flere manifester er det bedst at oprette dit manifest ved dagens slutning, før du tager til USPS.

Fremgangsmåde:

 1. Opret et nyt manifest ved hjælp af en af følgende valgmuligheder:
  • Fra appen:
   1. Gå til Apps > Shipping Manifests i din Shopify-administrator.
   2. Klik på Opret manifest.

- Fra siden Ordrer: 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator. 2. Klik på Flere handlinger > Opret manifester.

- Fra siden Udskriv ordre: 1. Klik på Opret manifest.

 1. Vælg klargøringslokationen. Alle tilgængelige fragtlabels fra denne klargøringslokation føjes til manifestet.
 2. Klik på Opret manifest.
 3. Klik på Udskriv manifest.

Udskriv et manifest igen

Du kan udskrive et manifest igen i op til seks måneder efter oprettelsen af manifestet.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps > Shipping Manifests i din Shopify-administrator.
 2. Klik på manifestet.
 3. Klik på Udskriv manifest.

Sådan får du hjælp til USPS-forsendelser

Hvis du har brug for hjælp til din USPS-forsendelse, f.eks. omdirigering af en pakke eller indsendelse af et krav, kan du kontakte Shopify Support eller USPS direkte afhængigt af dit problem.

Indsendelse af krav

Du kan kontakte USPS for at indsende et krav inden for 7-60 dage fra datoen for afsendelse af pakken. Hvis du køber yderligere leveringsforsikring, når du køber en fragtlabel via Shopify, kan du indsende dit forsikringskrav til Shipsurance i Shopify-administratoren.

I nogle tilfælde af mistede eller forsinkede forsendelser, tilbyder USPS refusioner uden behovet for forsikringskrav. Få flere oplysninger om indenrigsforsendelse under USPS' side for refusion af indenrigsforsendelse. Få mere at vide om international forsendelse under USPS' side for refusion af international forsendelse.

Hvis dit krav bliver godkendt, modtager du en check på adressen, der er registreret på USPS-onlinekontoen.

Standsning af USPS-forsendelser

USPS kan stoppe forsendelsen eller omdirigere din pakke, hvis den ikke er ude til levering eller allerede er blevet leveret.

Du kan se, om du kan afbryde leveringen af pakken ved at angive USPS' trackingnummer på siden til Package Intercept. Hvis du kan afbryde leveringen af pakken, kan du se USPS' vejledning til dette og indsende en anmodning om at ændre din forsendelse.

Anmod om hjælp til USPS-forsendelser

Hvis du bruger USPS med Shopify Shipping og har brug for hjælp, kan du finde den korrekte kontaktperson i nedenstående tabel.

Din kontaktperson vedrørende hjælp til USPS og Shopify Shipping afhænger af dine behov
Situation Kontakt
Få hjælp, før du køber en label. Shopify Support
Få hjælp efter at have købt en USPS-label, såsom omdirigering af en pakke. 1-800-275-8777
Mandag-fredag 08:00-08:30 ET
Lørdag 08:00-18:00 ET
TDD/TTY-relæ: Ring til 1-800-877-8339. Bed om 1-800-275-8777.
Indsend et USPS-krav. USPS-krav
Bestrid en USPS-leveringsjustering. Shopify Support

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis