Shopify Shipping med USPS

Hvis du sender fra en lokation i USA, kan du købe Shopify Shipping-labels fra USPS. Du kan sende dine pakker til nationale og internationale adresser.

De leveringspriser, du betaler, er baseret på Shopifys konto hos USPS.

Indenrigslevering med USPS

Du kan afsende indenrigs i USA med USPS ved hjælp af følgende posttyper:

Beskrivelse af leveringstyperne med USPS
Leveringstjeneste Leveringstidslinje Beskrivelse
Ground Advantage 2-5 arbejdsdage En økonomisk og pålidelig måde at sende pakker på i USA.
Priority Mail 1-3 arbejdsdage Send ordrer inden for USA.
Priority Mail Express 1-2 arbejdsdage Den hurtigste måde at afsende ordrer på i USA og garanti for at få pengene igen.
First-Class Mail 2-3 arbejdsdage En nem måde at sende store konvolutter.
Media Mail 2-10 arbejdsdage En omkostningseffektiv måde at sende medier på (bøger, musik og andre medier). Du kan få flere oplysninger i den USPS-godkendte liste for mediepost.

Krav til pakker, der sendes indenrigs med USPS

USPS har følgende maksimale værdier for indenrigsforsendelser:

 • maksimumvægt: 31,75 kg (70 pund)
 • den kombinerede omkreds og længde må højst være 274 cm (108 tommer)

Få mere at vide om krav til pakker på USPS' website.

Forbudte indenrigsvarer og farlige materialer for USPS

Shopify Shipping understøtter ikke levering af farlige materialer eller varer, som er forbudt af USPS. Det er dit ansvar som afsender at forstå og overholde alle USPS' direktiver og retningslinjer. Selvom USPS tillader afsendelse af visse farlige materialer i henhold til deres regler og direktiver, er forsendelser med disse varer forbudt af Shopify Shipping og skal derfor afsendes direkte via USPS.

Få mere at vide om forbudte varer og farlige materialer (indenrigs) på siden USPS Domestic Shipping Prohibitions, Restrictions, & HAZMAT.

International levering med USPS

Du kan afsende internationalt med USPS ved hjælp af følgende posttyper:

Beskrivelse af leveringstyperne til international levering med USPS International
Leveringstjeneste Leveringstidslinje Beskrivelse
First-Class Package International Service Varierer En økonomisk måde at sende små pakker på internationalt.
Priority Mail International 6-10 arbejdsdage Afsend ordrer internationalt til 190 lande.
Priority Mail Express International* 3-5 arbejdsdage Den hurtigste måde at afsende ordrer på internationalt (190 lande) og garanti for at få pengene igen ved afsendelse til specifikke destinationer.

Krav til pakker, der sendes internationalt med USPS

De maksimale værdier, som USPS tillader for internationale forsendelser varierer afhængigt af destinationslandet. Du kan finde de maksimale værdier for pakker på siden USPS Index of Countries and Localities og derefter vælge din forsendelses destinationsland.

Forbudte internationale varer og farlige materialer for USPS

Shopify Shipping understøtter ikke levering af farlige materialer eller varer, som er forbudt af USPS. Det er dit ansvar som afsender at forstå og overholde alle direktiver og retningslinjer for USPS, USA og det destinationsland, du afsender til. Selvom USPS tillader afsendelse af visse farlige materialer i henhold til deres regler og direktiver, er forsendelser med disse varer forbudt af Shopify Shipping og skal derfor afsendes direkte via USPS.

Få mere at vide om forbudte varer og farlige materialer (internationalt) på siden USPS International Shipping Prohibitions & Restrictions.

Sådan overleverer du dine produkter til USPS

Du kan aflevere dine produkter på et af USPS' afleveringssteder eller planlægge en afhentning.

Planlæg en afhentning af din USPS-forsendelse

Afhentningstidspunkter er baseret på tidszonen på afhentningsadressen. Alle afhentningstidspunkter er estimater og afhænger af trafik, vejr og afhentningsadresse.

Afhentninger fra USPS er gratis, medmindre du vil angive et afhentningstidspunkt. Gratis afhentninger kan finde sted når som helst inden for normal postlevering. Det koster 24 USD at vælge, hvilket tidspunkt på dagen pakken skal afhentes. Alle afhentninger skal planlægges enkeltvis via USPS.

Kontakt USPS, eller ring på 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777) for at få hjælp til at planlægge en USPS-afhentning.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Gør et af følgende for at planlægge en afhentning:

  • Hvis du vil planlægge en afhentning lige efter, du har købt en fragtlabel, skal du klikke på Planlæg USPS-afhentning i afsnittet Pakkeafhentning.
  • Klik på ikonet ... og derefter på Planlæg afhentning for at planlægge en afhentning af en ordre, der blev klargjort med USPS.
  • Planlæg en afhentning direkte fra USPS' website.
 3. Udfyld USPS' afhentningsformular.

Du kan se dine planlagte afhentninger på siden Ordrer i din Shopify-administrator.

Hvis chaufføren ikke dukker op til din planlagte afhentning, skal du ringe til USPS på 1-800-PICK-UPS (1-800-742-5877) med bekræftelsesnummeret for din afhentning. Du kan finde dit afhentningsbekræftelsesnummer på ordrens tidslinje.

Annuller en USPS-afhentning

Du kan annullere en USPS-afhentning ved at gøre et af følgende:

 • Besøg USPS's afhentningsplanlægger, og klik derefter på Modify an Existing Pickup (rediger en eksisterende afhentning).
 • Kontakt USPS på 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777).

Signature Confirmation med USPS

Du kan angive dine forsendelser til at kræve en underskrift ved levering ved at tilføje Signature Confirmation, når du køber en fragtlabel til din ordre.

Forsendelser, der bruger Priority Express Mail, inkluderer som standard Signature Confirmation. Du kan også betale 2,60 USD for at føje Signature Confirmation til følgende USPS-posttyper:

 • Ground Advantage
 • Priority Mail
 • Parcel Select Ground
 • Media Mail

Du kan få mere at vide om Signature Confirmation på siden med USPS' ekstra tjenester.

Afsendelsesdato med USPS

Du kan angive en leveringsdato for din ordre. Den dato, du vælger, bliver skrevet på fragtlabelen.

Bestil gratis USPS-leveringsartikler

Du kan bestille gratis leveringsartikler direkte fra USPS. Du skal oprette en gratis USPS-konto for at modtage dine artikler.

USPS-kubikpriser

USPS tilbyder nedsatte priser for pakker, konvolutter og bløde emballager med Priority Mail- og Ground Advantage-leveringstjenester. Overvej at bruge kubikpriser, hvis du typisk sender små og tunge produkter som f.eks. vægt eller kaffe.

Gennemgå følgende tabel for at få mere at vide om maksimale værdier for leveringsstørrelser ved anvendelse af USPS-kubikpriser:

USPS-kubikpriser
Leveringstjeneste Mål og vægt
USPS Priority Mail
 • Den maksimale vægt er 20 pund.
 • Den maksimale volumen er 0,5 kubikfod.
 • Den maksimale længde, bredde eller højde for emballager er 18 tommer - og 36 tommer for konvolutter eller bløde pakker.
 • USPS Ground Advantage
 • Den maksimale vægt er 20 pund.
 • Maksimal volumen 0,28 m3 (1 kubikfod)
 • Den maksimale længde, bredde eller højde for emballager er 18 tommer - og 36 tommer for konvolutter eller bløde pakker.
 • Beregning af USPS-kubikpriser

  USPS tilbyder separate kubikpriser for pakker, soft-packs og polstrede konvolutter. Du kan føje små æsker til en konvolut, så længe konvolutten holder sin flade form. Udvidelige konvolutter er ikke egnede til konvolutpriser og skal i stedet bruge kubikpriser for pakker.

  Gennemgå følgende tabel for at få mere at vide om, hvordan du beregner din forsendelses volumetriske størrelse:

  Beregning af kubikpriser
  Forsendelsestype Formel Eksempel
  Pakke Længde (i tommer) x bredde (i tommer) x højde (i tommer) / 1728 = kubikfod 14 x 8 x 5 tommer/ 1728 = 0,011 kubikmeter (0,4 kubikfod)
  Konvolut eller blød emballage Længde (i tommer) + Bredde (i tommer) = Samlet pakkelængde 14 + 8 = 22
  Eksempel på mål på emballage

  USPS-leveringsmanifester

  Hvis du har flere forsendelser til USPS, kan du oprette et leveringsmanifest, der knytter alle dine forsendelser i én enkelt stregkode. USPS omtaler også disse leveringsmanifester som Shipment Confirmation Acceptance Notice forms eller SCAN-formularer.

  Oprettelse af et manifest betyder, at USPS kan scanne den enkelte stregkode på dit manifest for at acceptere dine forsendelser, når de kommer for at afhente dine forsendelser eller når du afleverer dine forsendelser hos dem. Dermed behøver de ikke at scanne hver enkelt forsendelse enkeltvis.

  Alle fragtlabels i manifestet skal have den samme oprindelsesadresse og samme Afsendelsesdato.

  Overvejelser i forbindelse med oprettelse af USPS-leveringsmanifester

  Gennemgå følgende overvejelser, når du opretter leveringsmanifester:

  • Alle fragtlabels i manifestet skal have den samme oprindelsesadresse og samme Afsendelsesdato.
  • Afsendelsesdatoer for internationale labels på et manifest skal matche den dato, hvor dine labels blev købt.
  • Hvis du annullerer en fragtlabel, der blev føjet til et manifest, vil manifestet ikke længere være gyldigt. Du skal få USPS til at scanne de andre forsendelser i dette manifest enkeltvist. Hvis du bruger et manifest, som indeholder annullerede labels, vil du blive debiteret for de annullerede labels.
  • Hvis du vil føje fragtlabels til samme dags manifest, skal du købe dem senest klokken 21.00 lokal tid på den lokation, hvor varerne afsendes fra.
  • Du kan ikke tilføje labels, der er købt efter skæringstidspunktet for samme dags manifest. Hvis du køber labels efter skæringstidspunktet, kan du poststemple dem til næste dag og føje dem til næste dags manifest.

  Opret et USPS-manifest

  Du kan bruge Shipping Manifests-appen til at oprette et manifest direkte i appen eller fra siden Ordrer.

  Når du opretter et manifest, tilføjes de labels, der opfylder følgende betingelser:

  • sporing er medtaget på labelen
  • din Afsendelsesdato er den samme dato, som du opretter manifestet
  • labelen er ikke blevet føjet til et andet manifest

  For at undgå problemer med flere manifester er det bedst at oprette dit manifest ved dagens slutning, før du afleverer dine forsendelser, ellers kommer USPS for at afhente dine forsendelser.

  Fremgangsmåde:

  1. Opret et nyt manifest ved hjælp af en af følgende valgmuligheder:
   • Fra appen:
    1. Gå til Apps > Shipping Manifests i din Shopify-administrator.
    2. Klik på Opret manifest.

  - Fra siden Ordrer: 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator. 2. Klik på Flere handlinger > Opret manifester.

  1. Vælg klargøringslokationen. Alle tilgængelige fragtlabels fra denne klargøringslokation føjes til manifestet.
  2. Klik på Opret manifest.
  3. Klik på Udskriv manifest.

  Udskriv et USPS-manifest igen

  Du kan udskrive et manifest igen i op til seks måneder efter oprettelsen af manifestet.

  Fremgangsmåde:

  1. Gå til Apps > Shipping Manifests i din Shopify-administrator.
  2. Klik på manifestet.
  3. Klik på Udskriv manifest.

  Sådan får du hjælp til USPS-forsendelser

  Hvis du har brug for hjælp til din USPS-forsendelse, f.eks. omdirigering af en pakke eller indsendelse af et krav, kan du kontakte Shopify Support eller USPS direkte afhængigt af dit problem.

  Inkluderet forsikringsdækning for USPS-forsendelser

  Leveringsforsikringen dækker typisk beskadigede eller mistede varer, samt mistede forsendelser. Dækningsgraden for din levering afhænger af den leveringstjeneste, som du bruger.

  Følgende leveringstjenester har ansvarsdækning:

  • Ground Advantage (op til 100 USD)
  • Priority Mail (op til 100 USD)
  • Priority Mail Express (op til 100 USD)
  • Priority Mail International (op til 200 USD)
  • Priority Mail Express International (op til 200 USD)

  Du kan tilføje ekstra leveringsforsikring, når du køber en fragtlabel.

  Sådan anmelder du et krav for en forsvundet USPS-forsendelse

  Hvis du bruger USPS med Shopify Shipping, og din USPS-forsendelse forsvinder eller beskadiges, kan du indsende et krav for leveringen til USPS.

  Hvis du vil sende et krav for din USPS-forsendelse, skal du kontakte USPS inden for 7 til 60 dage efter afsendelse af din pakke. Hvis du køber ekstra leveringsforsikring, når du køber en fragtlabel via Shopify, kan du sende dit Shipsurance-forsikringskrav i Shopify-administratoren.

  I nogle tilfælde af mistede eller forsinkede forsendelser, tilbyder USPS refusioner uden behovet for forsikringskrav. Få flere oplysninger om indenrigsforsendelse under USPS' side for refusion af indenrigsforsendelse. Få mere at vide om international forsendelse under USPS' side for refusion af international forsendelse.

  Hvis dit krav bliver godkendt, modtager du en check på adressen, der er registreret på USPS-onlinekontoen.

  Standsning af USPS-forsendelser

  USPS kan stoppe forsendelsen eller omdirigere din pakke, hvis den ikke er ude til levering eller allerede er blevet leveret.

  Du kan se, om du kan afbryde leveringen af pakken ved at angive USPS' trackingnummer på siden til Package Intercept. Hvis du kan afbryde leveringen af pakken, kan du se USPS' vejledning til dette og indsende en anmodning om at ændre din forsendelse.

  Anmodning om hjælp til USPS-forsendelser

  Hvis du bruger USPS med Shopify Shipping og har brug for hjælp, kan du finde den korrekte kontaktperson i nedenstående tabel.

  Din kontaktperson vedrørende hjælp til USPS og Shopify Shipping afhænger af dine behov
  Situation Kontakt
  Få hjælp, før du køber en label. Shopify Support
  Få hjælp efter at have købt en USPS-label, såsom omdirigering af en pakke. 1-800-275-8777
  Mandag-fredag 08:00-08:30 ET
  Lørdag 08:00-18:00 ET
  TDD/TTY-relæ: Ring til 1-800-877-8339. Bed om 1-800-275-8777.
  Indsend et USPS-krav. USPS-krav
  Bestrid en USPS-leveringsjustering. Shopify Support

  Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

  Prøv det gratis