Sprawozdawczość podatkowa i VAT w kontekście usługi Shopify Payments we Francji

Jako sprzedawca Shopify korzystający z usługi Shopify Payments we Francji musisz zapoznać się z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości podatkowej i konsekwencjami związanymi z podatkiem VAT. Ten artykuł opisuje proces sprawozdawczości podatkowej, należności z tytułu podatku VAT i sposób pobierania faktur lub eksportu informacji o transakcjach w celu dokładnego prowadzenia ewidencji i zapewnienia zgodności z przepisami.

Sprawozdawczość podatkowa

Jako sprzedawca ponosisz odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami podatkowymi, w tym w zakresie sprawozdawczości podatkowej. W zależności od jurysdykcji korzystanie z usługi Shopify Payments może również zobowiązywać do zgłaszania sprzedaży w lokalnych organach podatkowych. Ważne jest, aby znać swoje zobowiązania podatkowe i zasięgnąć porady w lokalnych organach podatkowych lub u doradcy podatkowego.

VAT od opłat manipulacyjnych we Francji

Dla sprzedawców we Francji podatek VAT od opłat manipulacyjnych wynosi 0%. Należy jednak skontaktować się z lokalnym organem podatkowym w sprawie zgodności z przepisami podatkowymi. Wprowadzając numer identyfikacji podatkowej VAT podczas konfiguracji Shopify Payments, należy go poprzedzić prefiksem FR. Numery identyfikacji podatkowej VAT we Francji składają się z 11 cyfr, np. FR12345678912.

VAT dla sklepów europejskich (z wyłączeniem Irlandii)

Opłaty Shopify Payments dla sklepów w Europie (z wyłączeniem Irlandii) nie zawierają podatku VAT. Jako sprzedawca możesz mieć obowiązek rozliczenia podatku VAT według lokalnej stawki podatkowej w deklaracji VAT. Te informacje możesz uzyskać na dwa sposoby. Możesz pobrać wygenerowaną fakturę lub wyeksportować plik z informacjami o transakcjach.

Dowiedz się więcej o naliczaniu podatku od opłat Shopify Payments i odwrotnych obciążeniach.

Pobierz wygenerowaną fakturę

Możesz pobierać faktury miesięczne i przesyłać je razem z wnioskiem o zwrot podatku. Każda faktura zawiera całkowity podatek VAT zapłacony z tytułu opłat transakcyjnych za wszystkie zamówienia złożone w Twoim sklepie w danym miesiącu. W wygenerowanych fakturach używana jest strefa czasowa UTC, która może różnić się od strefy czasowej sklepu. Jeśli jest Ci potrzebny raport, w którym używana jest strefa czasowa Twojego sklepu, możesz wyeksportować listę transakcji sklepu jako plik CSV.

Faktura za każdy miesiąc jest generowana 5 dnia następnego miesiąca. Na przykład faktura za czerwiec jest generowana 5 lipca. Jeśli w danym miesiącu nie dokonano żadnych transakcji za pomocą Shopify Payments, dla tego miesiąca nie generuje się faktura.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 3. Kliknij opcję Dokumenty.
 4. W oknie dialogowym Dokumenty podatkowe dla faktury, którą chcesz pobrać, kliknij opcję Pobierz PDF.

Eksportuj transakcje

Możesz wyeksportować listę transakcji swojego sklepu jako plik CSV. Plik CSV zawiera kolumnę VAT dla europejskich sprzedawców.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 3. Kliknij Transakcje.
 4. Kliknij Eksportuj. Plik CSV zostanie pobrany do przeglądarki.
 5. Otwórz plik CSV w edytorze arkuszy kalkulacyjnych.
 6. W ostatniej kolumnie pliku CSV wyświetlona jest kwota VAT pobierana przy każdej transakcji.
 7. Skorzystaj z narzędzia SUMUJ, aby obliczyć pobraną łączną kwotę VAT.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo