Indberetning af skat og moms for Shopify Payments i Frankrig

Som Shopify-shopejer er det vigtigt, at du forstår betydningen af kravene for indberetning af skat og moms, når du bruger Shopify Payments i Frankrig. Denne artikel hjælper dig gennem processen omkring skatteindberetning, momsopkrævninger og hvordan du kan downloade fakturaer eller eksportere transaktionsoplysninger for nøjagtig bogføring og overholdelse af lovgivningen.

Rapportering af skat

Som shopejere er du ansvarlig for at overholde alle relevante skatteregler, herunder skatteindberetning. Afhængigt af dit retsområde kan Shopify Payments også være forpligtet til at indberette dit salg til de lokale skattemyndigheder. Det er vigtigt, at du holder dig opdateret omkring dine specifikke skattemæssige forpligtelser og rådfører dig med de lokale skattemyndigheder eller en skatterådgiver for at få hjælp.

Moms på administrationsgebyrer i Frankrig

Shopejere i Frankrig opkræves 0 % moms på administrationsgebyrer. Du bør du kontakte de lokale skattemyndigheder med henblik på overholdelse af skattereglerne. Når du angiver dit momsnummer under opsætningen af Shopify Payments, skal du angive præfikset FR før nummeret. Momsnumre i Frankrig består af 11 cifre, som f.eks. FR12345678912.

Moms for europæiske butikker (undtagen Irland)

Shopify Payments-gebyrer for butikker i Europa (undtagen Irland) inkluderer ikke moms. Som shopejer skal du muligvis tage højde for den lokale gældende momssats ved indberetning af moms. Du har to valgmuligheder, når du skal have fat i disse oplysninger. Du kan enten downloade en genereret faktura eller eksportere en fil med dine transaktionsoplysninger.

Få mere at vide om skatteansættelse for Shopify Payments-gebyrer og omvendt betalingspligt.

Download en genereret faktura

Du kan downloade månedlige fakturaer, som kan sendes sammen med din skatteindberetning. Fakturaen for hver måned inkluderer den samlede moms, betalt for transaktionsgebyrer på alle ordrer fra din butik. Denne funktion anvender UTC tidszonen, som kan være forskelligt fra din butiks tidszone. Hvis du ønsker at få en rapport, der anvender din butiks tidszone, kan du eksportere en liste over din butiks transaktioner i en CSV-fil.

Fakturaen for hver måned genereres den 5. i den efterfølgende måned. Fakturaen for juni bliver f.eks. genereret den 5. juli. Hvis der ikke forekommer nogen transaktioner med Shopify Payments i løbet af en måned,genereres der ingen faktura for den måned.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Betalinger i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 3. Klik på Dokumenter.
 4. Klik på Download PDF for den faktura, du vil downloade, i dialogboksen Skattedokumenter.

Eksportér transaktioner

Du kan eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil. CSV-filen indeholder en momskolonne for europæiske shopejere.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Betalinger i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 3. Klik på Transaktioner.
 4. Klik på Eksportér. Der downloades en CSV-fil i din browser.
 5. Åbn CSV-filen i en regnearkseditor.
 6. Den sidste kolonne i CSV-filen viser den moms, der er opkrævet for hver transaktion.
 7. Brug værktøjet SUM til at beregne den samlede moms, som du har opkrævet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis