Báo cáo thuế và thuế GTGT đối với Shopify Payments tại Pháp

Là thương nhân trên Shopify, bạn cần hiểu rõ yêu cầu về báo cáo thuế và ảnh hưởng của Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) khi sử dụng Shopify Payments tại Pháp. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quy trình báo cáo thuế, phí GTGT và cách tải xuống hóa đơn hoặc xuất thông tin giao dịch để ghi chép và tuân thủ chính xác.

Báo cáo thuế

Là thương nhân, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định hiện hành về thuế, bao gồm việc báo cáo thuế. Tùy theo khu vực pháp lý, Shopify Payments cũng có thể bị yêu cầu báo cáo doanh số của bạn với cơ quan thuế địa phương. Bạn phải luôn cập nhật thông tin về nghĩa vụ thuế cụ thể của mình và tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để được hướng dẫn.

Thuế GTGT đối với phí xử lý tại Pháp

Thương nhân tại Pháp chịu thuế GTGT 0% đối với phí xử lý. Tuy nhiên, bạn nên xác nhận với cơ quan thuế địa phương về vấn đề tuân thủ thuế. Khi nhập số thuế GTGT của bạn trong quá trình thiết lập Shopify Payments, bạn cần thêm tiền tố FR vào trước số này. Số thuế GTGT tại Pháp bao gồm 11 chữ số, ví dụ như FR12345678912.

Thuế GTGT đối với cửa hàng tại châu Âu (ngoại trừ Ireland)

Phí Shopify Payments đối với các cửa hàng tại châu Âu (ngoại trừ Ireland) không bao gồm thuế GTGT. Là thương nhân, bạn có thể cần tính thuế GTGT theo thuế suất hiện hành tại địa phương vào tờ khai thuế GTGT. Để lấy thông tin này, bạn có hai cách. Bạn có thể tải xuống hóa đơn đã tạo hoặc xuất tệp có thông tin giao dịch.

Tìm hiểu thêm về định mức thuế đối với phí của Shopify Payments và thuế đảo ngược.

Tải xuống hóa đơn đã tạo

Bạn có thể tải xuống hóa đơn hằng tháng để gửi cùng tờ khai thuế. Mỗi hóa đơn bao gồm tổng tiền thuế GTGT đã thanh toán trên phí giao dịch đối với tất cả đơn hàng thực hiện trong cửa hàng vào tháng đó. Hóa đơn đã tạo sử dụng múi giờ UTC, múi giờ này có thể khác với múi giờ của cửa hàng. Nếu bạn muốn báo cáo bằng múi giờ của cửa hàng, bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV.

Hóa đơn hằng tháng được tạo vào ngày 5 của tháng sau. Ví dụ: Hóa đơn tháng 6 được tạo vào ngày 5 tháng 7. Nếu không có giao dịch nào bằng Shopify Payments trong một tháng thì sẽ không có hóa đơn nào được tạo cho tháng đó.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Xem các khoản thanh toán.
 3. Nhấp vào Documents (Tài liệu).
 4. Trong hộp thoại Chứng từ thuế, để tải xuống hóa đơn bạn cần, nhấp vào Tải xuống tệp PDF.

Xuất dữ liệu giao dịch

Bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV. Tệp CSV chứa cột thuế GTGT dành cho thương nhân châu Âu.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Xem các khoản thanh toán.
 3. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 4. Nhấp vào Export (Xuất). Tệp CSV tải xuống trong trình duyệt của bạn.
 5. Mở tệp CSV trong trình biên tập trang tính.
 6. Cột cuối trong tệp CSV hiển thị số tiền thuế GTGT đã thu trên mỗi giao dịch.
 7. Sử dụng công cụ SUM để tính tổng số tiền thuế GTGT bạn đã thu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí