Tìm hiểu về Thời hạn thanh toán của Shopify Payments tại Pháp

Là thương nhân tại Pháp, bạn cần hiểu rõ cách thức hoạt động của thời hạn thanh toán và thời điểm bạn có thể nhận tiền từ các khoản thanh toán của khách hàng. Bài viết này cho bạn thấy thời hạn thanh toán của Shopify Payments tại Pháp, bao gồm thông tin chi tiết và yêu cầu quan trọng mà bạn cần biết.

Thời hạn thanh toán là gì?

Thời hạn thanh toán là khoảng thời gian từ khi thu hồi thanh toán từ khách hàng đến khi khoản tiền đó được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Dấu thời gian thu hồi thanh toán từ khách hàng được ghi lại theo Giờ phối hợp quốc tế (UTC). Các khoản thanh toán thu vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ được gộp lại và gửi đi thành một khoản thanh toán duy nhất.

Thời hạn thanh toán tại Pháp

Tại Pháp, thời hạn thanh toán là ba ngày dương lịch và không thể tùy chỉnh thành lịch quyết toán khác. Điều này nghĩa là tiền từ các khoản thanh toán của khách hàng sẽ được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng ba ngày kể từ khi thu hồi thanh toán.

Nếu khoản quyết toán rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, bạn sẽ chỉ nhận được tiền sau khi cuối tuần hoặc ngày lễ kết thúc. Đó là do ngân hàng thường mất 24 đến 72 giờ để xử lý các khoản tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Số tiền quyết toán tối thiểu

Đối với tài khoản Shopify Payments tại Pháp, số tiền quyết toán tối thiểu là 10 EUR. Nếu tổng số tiền quyết toán nhỏ hơn ngưỡng này thì đợt quyết toán sẽ ở trạng thái đang chờ xử lý cho đến khi có thêm tiền để đạt đến số tiền quyết toán tối thiểu. Sau khi đạt đến số tiền quyết toán tối thiểu, tiền sẽ được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn trong thời hạn thanh toán tiếp theo.

Xem các khoản quyết toán

Khi xem các khoản quyết toán trên trang quản trị Shopify, bạn có thể thấy rằng bạn được PayPal Europe thanh toán thay vì Shopify Payments. Đây là điều dự kiến dành cho Shopify Payments tại Pháp và chỉ đơn giản là tên hiển thị. Bạn hãy yên tâm rằng tiền vẫn đang được xử lý qua Shopify Payments và không cần lo lắng.

Tìm hiểu thêm về cách nhận thanh toán bằng Shopify Payments.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí