การรายงานภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ Shopify Payments ในประเทศฝรั่งเศส

ในฐานะผู้ขายบน Shopify คุณควรเข้าใจถึงข้อกำหนดการรายงานภาษีและผลกระทบด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อใช้ Shopify Payments ในประเทศฝรั่งเศส บทความนี้จะแนะแนวทางคุณเกี่ยวกับกระบวนการรายงานภาษี ค่าบริการภาษีมูลค่าเพิ่ม และวิธีการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้หรือส่งออกข้อมูลธุรกรรมเพื่อการจัดเก็บบันทึกอย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นไปตามข้อกำหนด

การยื่นภาษี

ในฐานะผู้ขาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการรายงานภาษี Shopify Payments อาจถูกขอให้รายงานยอดขายของคุณต่อหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอํานาจตามกฎหมาย สิ่งสําคัญคือคุณควรทราบถึงภาระผูกพันด้านภาษีที่เฉพาะเจาะจงของคุณและปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำจากหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการดำเนินการในประเทศฝรั่งเศส

ผู้ขายในประเทศฝรั่งเศสจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 0% ของค่าธรรมเนียมการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษี ขณะป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณในระหว่างการตั้งค่า Shopify Payments คุณจะต้องใส่คำนำหน้าหมายเลขด้วย FR หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศฝรั่งเศสประกอบด้วยตัวเลข 11 หลัก ตัวอย่างเช่น FR12345678912

ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับร้านค้าในยุโรป (ไม่รวมไอร์แลนด์)

ค่าธรรมเนียม Shopify Payments สำหรับร้านค้าในยุโรป (ไม่รวมไอร์แลนด์) จะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในฐานะผู้ขาย คุณอาจต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราภาษีที่บังคับใช้ในพื้นที่มาคำนวณในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ หากต้องการรับข้อมูลนี้ คุณจะมีสองตัวเลือก คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นหรือส่งออกไฟล์ที่มีข้อมูลธุรกรรมของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินภาษีในค่าธรรมเนียม Shopify Payments และการเรียกเก็บภาษีแบบย้อนกลับ

วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ที่จัดทำขึ้น

คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้รายเดือนเพื่อส่งไปพร้อมกับการขอคืนภาษีได้ โดยใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับจะมีข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดที่จ่ายไปกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของคำสั่งซื้อทั้งหมดบนร้านค้าคุณในเดือนนั้นๆ ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นจะใช้เขตเวลา UTC ซึ่งอาจต่างกับเขตเวลาของร้านค้าคุณ หากคุณต้องการรายงานที่ใช้เขตเวลาของร้านค้าคุณ คุณสามารถส่งออกรายการธุรกรรมในร้านค้าคุณเป็นไฟล์ CSV ได้

ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ประจำเดือนในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ประจำเดือนมิถุนายนในวันที่ 5 กรกฎาคม หากไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ กับ Shopify Payments ในเดือนนั้น ระบบไม่จะสร้างใบแจ้งนี้ประจำเดือนนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments คลิกดูการรับชำระเงิน
 3. คลิก เอกสาร
 4. ในกล่องโต้ตอบ “เอกสารทางภาษี” หากคุณต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ ให้คลิก “ดาวน์โหลด PDF

วิธีส่งออกธุรกรรม

คุณสามารถส่งออกรายการธุรกรรมในร้านค้าของคุณเป็นไฟล์ CSV ได้ ไฟล์ CSV จะมีคอลัมน์ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ขายในยุโรป

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments คลิกดูการรับชำระเงิน
 3. คลิก ธุรกรรม
 4. คลิกที่ส่งออก แล้วเบราว์เซอร์ของคุณจะเริ่มดาวน์โหลด ไฟล์ CSV
 5. เปิดไฟล์ CSV ในเครื่องมือแก้ไขสเปรดชีต
 6. คอลัมน์สุดท้ายของไฟล์ CSV จะแสดงจำนวน VAT ที่รวบรวมมาจากธุรกรรมแต่ละรายการ
 7. ใช้เครื่องมือ SUM ในการคำนวณจำนวน VAT ที่คุณได้รวบรวมมาทั้งหมด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี