Oversigt over reserveringer i Shopify Payments

I Shopify Payments er reserveringer designet til at beskytte mod potentielle tab, der opstår som følge af tvister og refusioner.

Forstå reserveringer i Shopify Payments

En reservering er en midlertidig tilbageholdelse af en del af og i nogle tilfælde hele beløbet af transaktioner, der behandles gennem Shopify Payments i en angivet periode. Reserveringer fungerer som en beskyttelsesforanstaltning mod potentielle tab, der kan opstå som følge af behandlingsaktiviteter såsom chargebacks og refusionsbeløb. Reserveringer forhindrer dig normalt ikke i at acceptere betalinger via Shopify Payments, medmindre andet er angivet udtrykkeligt. Vilkårene for reserveringer kommunikeres til dig via mail.

Årsager til brugen af reserveringer i Shopify Payments

Shopify Payments kræver reserveringer for at sikre, at der er tilgængelige midler til at håndtere tvister og refusioner, der kan forekomme, f.eks. i tilfælde, hvor du accepterer betalinger fra kunder, men ikke opfylder deres forventninger. Dette kan omfatte scenarier som f.eks. ikke-klargjorte ordrer, beskadigede produkter, som kunden har modtaget, eller manglende behandling af en refusionsanmodning.

I tilfælde af, at en kunde indleder en tvist med sin bank, trækkes betalingsbeløbet og eventuelle relevante tvistgebyrer fra din konto.

Hvis en refusion eller tvist overstiger salgsbeløbet, anvendes reserveringen med det samme. Ved slutningen af reserveringsperioden returneres de resterende reserveringsbeløb, som ikke længere er nødvendige for at behandle fremtidige refusioner eller tvister, i deres helhed.

Faktorer, der kan medføre, at der pålægges en reservering på en konto

Der kan startes en reservering på en konto efter en vurdering, der identificerer et øget risikoniveau i forbindelse med din virksomhed. Denne risikoanalyse omfatter, men er ikke begrænset til, følgende indikatorer:

  • Virksomheder med forlængede faktureringscyklusser: Denne type virksomheder er særlig udsat for tvister fra kunder, der afbryder deres tjenester eller ændrer købsbeslutninger. F.eks. årlige abonnementer.
  • Et højt antal chargebackaktiviteter: Chargebacks kan forekomme af flere årsager, f.eks. tvister om transaktioner, ukendte transaktioner, forsinket produktlevering eller kundeutilfredshed.
  • Øget refusionsfrekvens: Indikerer, at der er udfordringer i forbindelse med ordreklargøring eller problemer med produktkvaliteten, som f.eks. beskadigede varer eller uoverensstemmelser i størrelse.
  • Brancher med forlængede leveringstider: Højere risiko på grund af potentielle forsinkelser eller forstyrrelser i forbindelse med ordreklargøring. F.eks. eventarrangører, tilpassede ordrer og forudbestillinger.
  • Betydelige stigninger i efterspørgslen: Svært ved at administrere kundeefterspørgslen effektivt, hvilket muligvis kan indikere svigagtige aktiviteter.

Typer af reserveringer i Shopify Payments

Reserveringer, der er oprettet til en konto, kan enten klassificeres som reserveringer med faste beløb eller procentbaserede reserveringer:

  • Reservering med fast beløb: Omfatter hensætning af et bestemt beløb i en bestemt periode. For eksempel kan 1.000,00 USD være reserveret i 120 dage for at sikre, at der er tilgængelige midler til at håndtere potentielle chargebacks eller refusioner efter en periode med et øget antal salg.
  • Procentbaseret reservering: Tilbageholder en bestemt procentdel af transaktionerne i en bestemt periode. Hvis du f.eks. vedligeholder en reservering på 10 % i 120 dage, betyder det, at 10 % af hver transaktion, der behandles via Shopify Payments, reserveres i de efterfølgende 120 dage fra oprettelsen af reserveringen, mens de resterende 90 % udbetales som en del af de almindelige udbetalinger i denne periode.

Beregningen af reserveringsbeløb i Shopify Payments

Beregningen af reserveringsbeløbet er baseret på det risikoniveau, der er knyttet til din virksomhed. Der fokuseres på potentielle tab fra tvister eller refusionsbeløb, som overstiger det, du kan administrere, baseret på antallet af salg.

Få mere at vide om, hvordan du kan forhindre forskellige typer af chargebacks og indsigelser.

Overvågning af status for en reservering

Du kan spore værdien af dine reserverede midler på siden Shopify Payments-udbetalinger. Saldoen omfatter afventende udbetalinger og reserverede midler. Dette giver en omtrentlig status over de reserverede midler på et givent tidspunkt.

Afsnittet Saldo på siden Udbetalinger beregnes som det samlede beløb for Reserverede midler og Næste udbetaling. Dette betyder, at Saldoen repræsenterer den overordnede kontosaldo, inklusive reserverede midler.

Hvis din saldo f.eks. viser 10.000 USD med reserverede midler på 8.000 USD og 2.000 USD i den næste planlagte udbetaling, består din saldo af 8.000 USD i reservering og 2.000 USD tildelt fremtidige udbetalinger.

Trin:

  1. Gå til Indstillinger > Betalinger > Se betalinger i din Shopify-administrator.
  2. Tjek din saldo i afsnittet Reserverede midler.

Sådan forlænger, appellerer og fjerner du reserveringer

Før en reservering udløber, gennemgås din konto for at afgøre, om reserveringen skal beholdes, reduceres eller øges på grund af risici, som f.eks. chargebacks eller refusioner. Hvis du vil appellere en reservering, skal du besvare mailen med oplysninger om vilkårene for reserveringer inden for den angivne tidsramme.

Hver reservering har en udløbsdato, og en risikovurdering afgør, om reserveringen skal ophæves, beholdes, reduceres eller øges. Når du når udløbsdatoen for reserveringen, og hvis en forlængelse ikke er påkrævet, er reserveringsbeløbet inkluderet i kommende udbetalinger. Det kan tage flere arbejdsdage at behandle de reserverede midler til udbetaling.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis