สคริปต์สำหรับหลายสกุลเงิน

สร้างสคริปต์ที่รองรับการขายซึ่งใช้สกุลเงินมากกว่าหนึ่งสกุล

ส่วนลดแบบตายตัวหรือเป็นเปอร์เซ็นต์

ตรวจสอบวิธีการทำงานของส่วนลดสคริปต์เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน การทำการตลาดด้วยส่วนลดแบบตายตัวอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากอัตราการแปลงสกุลเงินมีความผันผวนและอาจส่งผลกับเงินส่วนลด

วิธีการต่างๆ

คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อจำกัดหรือขยายส่วนลดไปยังสกุลเงินใดสกุลหนึ่งได้:

  • อ็อบเจกต์สินค้าในตะกร้ามีวิธีใหม่ซึ่งก็คือpresentment_currency วิธีนี้จะส่งคืนรหัสสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า (presentment) ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบสกุลเงินที่แสดงของลูกค้าของคุณและกรองสคริปต์ของคุณโดยอิงจากผลลัพธ์

  • อ็อบเจกต์เงินมีวิธีใหม่ซึ่งก็คือMoney.derived_from_presentment(customer_cents: X) วิธีนี้จะแสดงผลในสกุลเงินของร้านค้า X หมายถึงจำนวน (กำหนดรูปแบบเป็นเซ็นต์) ในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า (presentment) วิธีนี้จะแปลงจำนวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า (presentment) เป็นจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินของร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อแสดงส่วนลดของลูกค้าในสกุลเงินท้องถิ่น (presentment) ของตน

การแปลงสกุลเงิน

สคริปต์ Shopify ทำงานด้วยสกุลเงินของร้านค้าของคุณไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า (presentment):

  • ก่อนที่สคริปต์จะทำงาน จำนวนเงินในตะกร้าสินค้าของคุณจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ
  • หลังจากสคริปต์ทำงานเสร็จสิ้น จำนวนเงินเหล่านี้จะถูกคอนเวิร์ทกลับไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ในใบเรียกเก็บเงิน) ของลูกค้า

ผลลัพธ์การแปลงทั้งสองนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินจากคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงค่าเงินเมื่อบันทึกการชำระเงินเท่านั้น

ตรวจสอบสคริปต์ของคุณก่อนจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

เมื่อคุณเปิดใช้การจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงินให้ตรวจสอบสคริปต์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสคริปต์ยังคงทำงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • สคริปต์ที่เสนอส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ - สคริปต์เหล่านี้จะเสนอส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวกันโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน
  • สคริปต์ที่ให้ส่วนลดราคาคงที่ - มูลค่าในสคริปต์เป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ สคริปต์ที่เสนอส่วนลดราคาคงที่อาจยากในการใช้ทำการตลาดเนื่องจากส่วนลดอาจผันผวนกับอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
  • สคริปต์ที่ใช้ขีดจำกัดราคาที่กำหนดในการทำงาน - มูลค่าในสคริปต์เหล่านี้อยู่ในสกุลเงินของร้านค้าของคุณ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ซ่อนผู้ให้บริการการชำระเงินทั้งหมดยกเว้นสำหรับ Shopify Payments เมื่อสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้านั้น (presentment) แตกต่างจากสกุลเงินของร้านค้าของคุณ:

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
  Input.cart.presentment_currency != Input.cart.shop_currency && payment_gateway.name != "Shopify Payments"
end

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี