Birden fazla para birimi için komut dosyaları

Birden fazla para biriminde satış yapmayı destekleyen komut dosyaları oluşturun.

Sabit veya yüzdelik indirimler

Birden fazla para biriminde satış yaparken komut dosyası indirimlerinin nasıl çalıştığını gözden geçirin. Para birimi dönüşüm oranları nedeniyle tutar değişebildiğinden, sabit tutarda indirimler pazarlamak zor olabilir.

Yöntemler

İndirimleri belirli para birimlerine sınırlamak veya genişletmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  • Cart nesnesinin yeni bir yöntemi var, presentment_currency. Bu yöntem müşterinin yerel (sunulan) para biriminin kodunu döndürür. Örneğin, müşterinizin sunulan para birimini denetlemek ve komut dosyalarınızı sonuca göre filtrelemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

  • Para nesnesinin yeni bir yöntemi var, Money.derived_from_presentment(customer_cents: X). Bu yöntem mağaza para birimindeki değeri döndürür. X ise müşterinin yerel (sunulan) para birimindeki tutarı (kuruş cinsinden biçimlendirilmiş) temsil eder. Bu yöntem müşterinizin yerel (sunulan) para birimindeki tutarı, mağazanızın para birimindeki karşılığına dönüştürür. Örneğin, bu yöntemi kullanarak müşterilerinize indirimlerini kendi yerel (sunulan) para birimlerinde gösterebilirsiniz.

Para birimi dönüşümleri

Shopify komut dosyaları müşterinizin yerel (sunulan) para biriminde değil mağazanızın para biriminde çalışır:

  • Bir komut dosyası çalışmadan önce sepetinizdeki tutarlar mağazanızın para birimine dönüştürülür.
  • Komut dosyası tamamlandıktan sonra bu tutarlar yeniden müşterinin yerel (sunulan) para birimine dönüştürülür.

Bu dönüşümlerin ikisi de sizden dönüşüm ücreti alınmasına sebep olmaz. Yalnızca ödeme kaydedildiğinde dönüşüm ücreti alınır.

Birden fazla para biriminde satış yapmadan önce komut dosyalarınızı gözden geçirme

Birden fazla para biriminde satış yapmayı etkinleştirdiğinizde, komut dosyalarınızın hâlâ beklediğiniz şekilde çalıştığından emin olmak için onları gözden geçirin:

  • Yüzdelik indirim sunan komut dosyaları - Bu komut dosyaları, para biriminden bağımsız olarak aynı oranda yüzdelik indirim sunar.
  • Sabit değerli indirim sunan komut dosyaları - Bu komut dosyalarındaki değerler, mağazanızın para birimindedir. Para birimi dönüşüm oranları nedeniyle indirim tutarı değişebildiğinden, sabit tutarda indirimler sunan komut dosyalarını pazarlamak zor olabilir.
  • Çalışmak için belirli fiyat eşiğine dayanan komut dosyaları - Bu komut dosyalarındaki değerler, mağazanızın para birimindedir.

Örnek

Aşağıdaki örnek, müşterinizin yerel (sunulan) para birimi mağazanızın para biriminden farklı olduğunda Shopify Payments haricindeki tüm ödeme sağlayıcılarını gizler:

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
  Input.cart.presentment_currency != Input.cart.shop_currency && payment_gateway.name != "Shopify Payments"
end

Daha fazla bilgi edinin

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene