Skript för flera valutor

Skapa skript som stöder försäljning i mer än en valuta.

Fasta eller procentbaserade rabatter

Granska hur skriptrabatter fungerar vid försäljningen i flera olika valutor. Det kan vara svårt att marknadsföra fasta rabatter eftersom beloppet kan ändras beroende på valutans omräkningskurs.

Metoder

Du kan använda följande metoder för att begränsa eller utvidga rabatter till specifika valutor:

  • Varukorgobjektet har en ny metod, presentment_currency. Denna metod returnerar valutakoden för kundens lokala valuta (presentationsvaluta). Du kan till exempel använda denna metod för att kontrollera din kunds presentationsvaluta och för att filtrera dina skript baserat på resultat.

  • Pengaobjektet har en ny metod, Money.derived_from_presentment(customer_cents: X). Den här metoden returnerar värdet i Butiksvalutan. X representerar beloppet (formaterat i cent) i kundens lokala valuta (presentationsvaluta). Denna metod konverterar ett belopp i din kunds lokala valuta (presentationsvaluta) till motsvarande belopp i din butiks valuta. Du kan till exempel använda den här metoden för att visa dina kunder deras rabatter i sin lokala valuta (presentationsbetalning).

Valutakonverteringar

Shopify-skript körs i din butiks valuta, inte i din kunds lokala valuta (presentationsvaluta):

  • Innan ett skript körs konverteras beloppen i din varukorg till din butiks valuta.
  • När skriptet har slutförts konverteras dessa belopp tillbaka till din kunds lokala valuta (presentationsvaluta).

Ingen av dessa två konverteringar medför att du debiteras konverteringsavgifter. Du debiteras endast konverteringsavgifter när en betalning tas emot.

Granska dina skript innan du säljer i flera olika valutor

När du aktiverar försäljningen i flera olika valutor, granska dina skript för att se till att de fortfarande fungerar som avsett:

  • Skript som erbjuder en procentuell rabatt - dessa skript erbjuder samma procentuella rabatt oavsett valuta.
  • Skript som erbjuder ett fast värderabatt - värdena i dessa skript är i din butiks valuta. Skript som erbjuder fasta rabatter kan vara svåra att marknadsföra eftersom det rabatterade beloppet kan fluktuera med valutakonverteringskurserna.
  • Skript som är beroende av en viss priströskel för att köras -värdena i dessa skript finns i din butiks valuta.

Exempel

Följande exempel döljer alla betalningsleverantörer utom Shopify Payments när din kunds lokala valuta (presentationsvaluta) skiljer sig från din butiksvaluta:

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
  Input.cart.presentment_currency != Input.cart.shop_currency && payment_gateway.name != "Shopify Payments"
end

Mer information

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis