Scripts til flere valutaer

Opret scripts, der understøtter salg i mere end én valuta.

Faste eller procentbaserede rabatter

Se, hvordan scriptrabatter fungerer, når du sælger i flere valutaer. Det kan være vanskeligt at markedsføre rabatter med faste beløb, da beløbet kan svinge i forhold til vekselkursens udsving.

Metoder

Du kan bruge følgende metoder til at begrænse eller udvide rabatter til specifikke valutaer:

  • Objektet Indkøbskurv indeholder en ny metode, presentment_currency. Denne metode returnerer valutakoden for kundens lokale valuta (præsentationsvaluta). Du kan f.eks. bruge denne metode til at kontrollere dine kunders præsentationsvaluta og filtrere dine scripts på baggrund af resultatet.

  • Objektet Beløb indeholder en ny metode, Money.derived_from_presentment(customer_cents: X). Denne metode returnerer værdien i butikkens valuta. X repræsenterer beløbet (formateret i cent) i kundens lokale valuta (præsentationsvaluta). Denne metode konverterer et beløb i din kundes lokale valuta (præsentationsvaluta) valuta til det tilsvarende beløb i din butiks valuta. Du kan f.eks. bruge denne metode til at vise kunderne deres rabatter i deres lokale valuta (præsentationsvaluta).

Valutaomregninger

Shopify-scripts kører i din butiks valuta og ikke i din kundes lokale valuta (præsentationsvaluta):

  • Inden et script kører, omregnes beløbene i din indkøbskurv til din butiks valuta.
  • Når scriptet afsluttes, omregnes disse beløb tilbage til din kundes lokale valuta (præsentationsvaluta).

Ingen af disse to omregninger resulterer i, at du bliver opkrævet vekselgebyrer. Du bliver kun opkrævet et vekselgebyr, når en betaling er registreret.

Gennemgå dine scripts, inden du sælger i flere valutaer

Når du aktiverer salg i flere valutaer, skal du gennemgå dine scripts for at sikre, at de stadig fungerer efter hensigten:

  • Scripts, der tilbyder en procentrabat – Disse scripts tilbyder samme procentrabat uanset valutaen.
  • Scripts, der tilbyder en rabat med fast værdi – Værdierne i disse scripts er i din butiks valuta. Scripts, der tilbyder rabatter med fast værdi, kan være vanskelige at markedsføre, fordi det beløb, der ydes rabat på, kan svinge i forhold til vekselkursens udsving.
  • Scripts, der er baseret på en bestemt prisgrænse for at kunne køre – Værdierne i disse scripts er i din butiks valuta.

Eksempel

Det følgende eksempel skjuler alle betalingsudbydere med undtagelse af Shopify Payments, når din kundes lokale valuta (præsentationsvaluta) er anderledes end din butiks valuta:

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
  Input.cart.presentment_currency != Input.cart.shop_currency && payment_gateway.name != "Shopify Payments"
end

Få mere at vide

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis