Skrypty dla wielu walut

Twórz skrypty obsługujące sprzedaż w więcej niż jednej walucie.

Rabaty stałe lub procentowe

Sprawdź zastosowanie rabatów opartych na skryptach podczas sprzedaży w wielu walutach. Oferowanie rabatów o stałej kwocie może być trudne, ponieważ kwota może się zmieniać wraz z kursami przeliczeniowymi walut.

Metody

Aby ograniczyć lub rozszerzyć rabaty na określone waluty, możesz użyć następujących metod:

  • Obiekt Cart ma nową metodę presentment_currency. Metoda ta zwraca kod waluty lokalnej (wyświetlanej) klienta. Tej metody można użyć na przykład do sprawdzenia wyświetlanej waluty klienta i filtrowania skryptów na podstawie wyniku.

  • Obiekt Pieniądze ma nową metodę Money.derived_from_presentment(customer_cents: X). Metoda ta zwraca wartość w walucie sklepu. X reprezentuje kwotę (sformatowaną w centach) w walucie lokalnej (wyświetlanej) klienta. Za pomocą tej metody kwota w walucie lokalnej (wyświetlanej) klienta jest przeliczana na równoważną kwotę w walucie sklepu. Możesz użyć tej metody na przykład, aby pokazać swojemu klientowi jego rabaty w walucie lokalnej (wyświetlanej).

Przeliczanie walut

Skrypty Shopify są wykonywane w walucie Twojego sklepu, a nie w walucie lokalnej (wyświetlanej) klienta:

  • Przed uruchomieniem skryptu kwoty w Twoim koszyku są przeliczane na walutę Twojego sklepu.
  • Po zakończeniu skryptu kwoty te są przeliczane na walutę lokalną (wyświetlaną) klienta.

Żadne z tych dwóch przeliczeń nie skutkuje naliczeniem Ci opłat za przeliczenie. Opłaty za przeliczenie są pobierane tylko w przypadku rejestracji płatności.

Sprawdź skrypty przed prowadzeniem sprzedaży w wielu walutach

Po aktywowaniu sprzedaży w wielu walutach sprawdź swoje skrypty, aby upewnić się, że nadal działają zgodnie z przeznaczeniem:

  • Skrypty oferujące rabat procentowy - Oferują taki sam rabat procentowy niezależnie od waluty.
  • Skrypty oferujące rabat o stałej wartości - Wartości w tych skryptach są wyrażone w walucie Twojego sklepu. Korzystanie ze skryptów oferujących rabaty o stałej kwocie może być trudne, ponieważ obniżana kwota może się zmieniać wraz z kursami przeliczeniowymi walut.
  • Skrypty uruchamiane na podstawie określonego progu cenowego - Wartości w tych skryptach są wyrażone w walucie Twojego sklepu.

Przykład

W poniższym przykładzie wszyscy dostawcy płatności z wyjątkiem Shopify Payments są ukrywani, gdy waluta lokalna (wyświetlana) klienta różni się od waluty sklepu:

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
  Input.cart.presentment_currency != Input.cart.shop_currency && payment_gateway.name != "Shopify Payments"
end

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo