Tworzenie i włączanie skryptów

Skrypty pisze się w interfejsie API Shopify Scripts. Ten interfejs API jest wersją języka programowania Ruby, więc musisz mieć doświadczenie w programowaniu w języku Ruby. Do tworzenia, edytowania, testowania i publikowania skryptów używaj aplikacji Script Editor.

Przed rozpoczęciem pisania skryptu należy przejrzeć różne typy (pozycja pojedyncza, wysyłka i płatność) skryptów, aby poznać metody obsługiwane przez każdy typ skryptu. Na przykład skrypt pozycji pojedynczych nie może używać metod wysyłki.

Jednorazowo można opublikować tylko jeden skrypt dla każdego typu skryptu. Na przykład możesz opublikować skrypt pozycji pojedynczych i skrypt stawek wysyłki, ale nie możesz opublikować dwóch skryptów pozycji pojedynczych jednocześnie.

Obsługiwane kanały

Podczas tworzenia (lub edycji) skryptu możesz określić, czy będzie on uruchamiany tylko w sklepie online, czy w sklepie online i w poniższych aplikacjach:

Przykłady typowych skryptów można znaleźć w szablonach skryptów dostępnych w aplikacji Script Editor. Aby wyświetlić te szablony, musisz utworzyć skrypt.

Utwórz skrypt

Aby utworzyć skrypt:

Zapoznaj się z interfejsem API Shopify Scripts, aby uzyskać informacje na temat pisania kodu dla skryptów.

 1. Otwórz aplikację Script Editor. Na stronie przeglądu Skrypty wyświetli się lista skryptów dla Twojego sklepu.
 2. Kliknij opcję Utwórz skrypt, aby rozpocząć tworzenie nowego skryptu.
 3. W oknie dialogowym Wybierz szablon skryptu:

  1. Wybierz typ skryptu, który chcesz utworzyć.
  2. Wybierz przykładowy szablon jako punkt wyjścia lub Pusty szablon, aby rozpocząć pisanie skryptu od początku.
  3. Kliknij opcję Utwórz skrypt, aby utworzyć skrypt wybranego typu.
 4. W polu Tytuł wprowadź nazwę skryptu. Użyj opisowej nazwy, aby od razu było wiadomo, co robi skrypt.

 5. Kliknij Kod, aby otworzyć konsolę Kod źródłowy Ruby.

 6. Wprowadź kod skryptu. Użyj dokumentacji API Shopify Scripts jako referencji.

 7. Kliknij opcję Uruchom skrypt, aby uruchomić skrypt.

 8. Po zakończeniu:

  • kliknij opcję Zapisz wersję roboczą, aby zapisać nieopublikowaną wersję roboczą skryptu
  • kliknij opcję Zapisz i opublikuj, aby utworzyć i opublikować skrypt.

Następne kroki

Po napisaniu skryptu należy go przetestować i debugować przed jego opublikowaniem. Możesz także zaktualizować pliki szablonów Liquid, aby witryna sklepu zareagowała na zmiany wprowadzone przez skrypty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo