Lage og aktivere skript

Du skriver skript i API for Shopify Scripts. Denne API-en er en versjon av programmeringsspråket Ruby, så du trenger erfaring med programmering med Ruby. Bruk Script Editor til å opprette, redigere, teste og publisere skriptene dine.

Før du begynner å skrive et skript, bør du gå gjennom de ulike typene (linjevare, frakt og betaling) av skript, slik at du er klar over metodene som hver skripttype støtter. Et linjevareskript kan for eksempel ikke bruke leveringsmetoder.

Bare ett skript per skripttype kan publiseres samtidig. Du kan for eksempel publisere et varelinjeskript og et fraktprisskript, men du kan ikke publisere to varelinjeskript samtidig.

Støttede kanaler

Når du skaper (eller redigerer) et skript, velger du om det skal kjøre kun i nettbutikken din, eller i nettbutikken og i følgende apper:

Du kan finne eksempler på vanlige skript i skriptmaler som finnes i Script Editor. For å vise disse malene, må du opprette et skript.

Opprett et skript

Slik oppretter du et skript:

Se gjennom Shopify Scripts API-en for en referanse for skriving av kode for skript.

 1. Åpne Script Editor. Skript-oversiktssiden viser en liste over skript for butikken din.

 2. Klikk på Opprett skript for å begynne å opprette et nytt skript.

 3. I Velg skriptmal-dialogboksen:

  1. Velg typen skript du vil opprette.
  2. Velg en eksempelmal som utgangspunkt, eller velg tom mal for å begynne å skrive et skript fra bunnen av.
  3. Klikk på Opprett skript for å opprette et skript med den typen du har valgt.
 4. I Tittel-boksen angir du et navn på skriptet. Bruk et beskrivende navn, slik at du raskt kan fortelle hva skriptet gjør.

 5. Klikk på kode for å åpne Ruby-kildekode-konsollen.

 6. Angi koden for skriptet. Bruk API-dokumentasjonen for Shopify Script som referanse.

 7. Klikk på Kjør skript for å kjøre skriptet.

 8. Når du er ferdig:

- Klikk på Lagre utkast for å lagre et upublisert utkast av skriptet - Klikk Lagre og publiser for å opprette og publisere skriptet.

Neste steg

Etter at du har skrevet et skript, bør du teste og feilsøke før du publiserer det. Du kan også oppdatere Liquid-malfiler slik at utstillingsvinduet responderer på endringene som skriptene gjør.

Les mer

Finn ut mer om:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis