Sette opp skattesatser for Shopify POS

Shopify POS-appen legger til avgifter basert på butikkens plassering, som du tilordner til POS-enheten din. Butikklokalisasjonene må være inkludert i fraktsoner for at skatter skal kunne beregnes riktig.

Butikker som selger i USA kan aktivere Shopify Tax for fysiske salg med Shopify POS-appen. Gå gjennom hensyn ved aktivering av Shopify Tax.

Etter at skatteinnstillingene er konfigurert, kan du justere avgiftene som gjelder for individuelle bestillinger eller produkter under en transaksjon fra Shopify POS-handlekurven.

Angi skattesatsen for en ny POS-plassering

Shopify POS-appen legger til avgifter basert på butikkens plassering, som du tilordner til POS-enheten din.

Trinn:

Hensyn ved aktivering av Shopify Tax

Hvis dette er første gang du aktiverer Shopify Tax, kan det hende du må oppdatere noen deler i bestillingen for å få nøyaktige avgiftsberegninger. Før du aktiverer Shopify Tax, må du gå gjennom følgende hensyn:

  • Shopify Tax beregner omsetningsavgift langt mer nøyaktig, kombinert med muligheten for å automatisere produktunntak basert på produktkategorier. Du trenger ikke lenger å angi overstyringer på fylkes- eller poststednivå.
  • Shopify Tax bruker produktkategorier for automatisk registrering av unntak for produktsatser. Gå gjennom produktkategoriene før du aktiverer Shopify Tax, da dette vil påvirke satsen som belastes på bestillinger.
  • Sørg for at produktene er merket som Dette er et fysisk produkt på produktsiden, med mindre det er snakk om digitale varer. Hvis du bruker denne innstillingen for å forhindre at produkter sendes, må du administrere salgskanaler på hver enkelt produktside.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis