Skatteappar

Du kan använda en tredjeparts skatteapp för att hantera hur du debiterar dina kunder skatt istället för att använda Shopifys skatteinställningar. Läs mer om hur du får tillgång till Shopifys skatteplattform och om att använda skatteappar från tredje part.

Granska följande överväganden innan du installerar en tredjeparts skatteapp:

  • Tredjepartsappar kräver ett konto hos skattetjänstleverantören innan du kan aktivera appen i din Shopify-admin. Innan du installerar en skatteapp ska du konfigurera ett konto med den tjänst som tillhandahåller appen och ha dina inloggningsuppgifter redo.
  • Skatteappar kräver en fullständig leveransadress för att beräkna skatter. Verifiera att dina platser har fullständiga adresser innan du installerar en skatteapp.
  • Om en skatteapp för tillfället inte är tillgänglig används dina skatteinställningar i Shopify-admin för att tillhandahålla reservuttagning av skatt. Se till att dina Shopify-skatteinställningar är aktuella innan du installerar en skatteapp.
  • Om din butik använder B2B och har ett företag med sparad skatteinformation, överförs denna information till skatteappleverantören för att beräkna skattebefrielser.
  • Skatteappar tillhandahåller beräkningar av omsättningsskatt i alla länder och regioner och ersätter de flesta inställningarna i din Shopify-admin. Vissa inställningar i Shopify förblir dock aktiva när du använder en skatteapp:

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis