Aktivera skatteappar

Granska överväganden vid användning av skatteappar från tredjepart innan du installerar en skatteapp.

Installera och aktivera tredjeparts skatteappar

Fram till dess att du helt har slutfört dessa steg och aktiverat en skatteapp används dina befintliga skatteinställningar i Shopify-admin för att ta ut skatt.

Installera en skatteapp

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Hitta den skatteapp som du vill använda i avsnittet Skatteappar och klicka sedan på Installera.
 3. Granska noggrant informationen i avsnitten Om och Innan du installerar och verifiera att du kan slutföra alla steg.
 4. Klicka på Installera.
 5. Granska appens sekretess- och behörighetsinformation och klicka sedan på Installera app.

När appen har installerats omdirigeras du automatiskt till inloggningssidan för skattepartner. Du kan sedan ansluta appen till ditt konto hos tjänsteleverantören och konfigurera dina inställningar. Tredjepartsleverantören som tillhandahåller appen hanterar dina inloggningsuppgifter och konfigurering av dina skatteinställningar i sina system, så kontakta appleverantören för support om du stöter på problem.

Aktivera en skatteapp

 1. Konfigurera dina skatteinställningar i skatteleverantörens system.
 2. Återgå till din Shopify-admin. I avsnittet Skatter och tullar, klicka på bannern Aktivera.
 3. Klicka på Aktivera.

Reservpriser för tredjeparts skatteappar

Om en tredjeparts skatteapp stöter på ett problem som leder till att dess skattesatser för tillfället inte är tillgängliga, beräknas den skatt som debiteras i din webbshop genom att använda dina skatteinställningar i Shopify-admin. De skattesatser som används bestäms av inställningarna som beräknade dina skatter innan du aktiverade en skatteapp.

 • Om dina amerikanska skattesatser beräknades av Basic Tax eller Shopify Tax används registreringsbaserade skatter för att beräkna skatter när en skatteapp inte är tillgänglig.
 • Alla åtsidosättanden av skatter som du ställer in i Shopify för frakt eller produkter används.
 • Om dina skatteinställningar i Shopify är baserade på skatteregistreringar tillhandahålls beräkning av reservskatt för länder och regioner där du har aktiva skatteregistreringar.
 • Om dina skatteinställningar i Shopify är baserade på platser, tillhandahålls beräkning av reservskatt för länder och regioner där du manuellt har lagt till skattesatser.

Inaktivera och avinstallera skatteappar från tredje part

När du inaktiverar eller avinstallerar en aktiv tredjeparts skatteapp återgår dina skatteberäkningar omedelbart till att fastställas av dina inställningar i Shopify-admin. I de flesta fall återställs dina inställningar till den skattetjänst du använde innan du aktiverade en skatteapp, med följande undantag:

 • Om din tidigare amerikanska skattetjänst var Basic Tax återgår dina inställningar till Shopify Tax istället. Om du föredrar att fortsätta använda Basic Tax kan du ändra din skattetjänst i Shopify-admin.
 • Din tjänst kan ändras om du lägger till eller tar bort amerikanska skatteplatser medan skatteappen är aktiv.
  • Om du hade en plats i USA innan du aktiverade en skatteapp, tog du bort alla amerikanska platser medan skatteappen var aktiv och om du sedan inaktiverar du skatteappen återställs butikens skatteinställningar till närmaste möjliga skattetjänst för butiker utan amerikanska platser.
  • Om du inte hade en plats i USA innan du aktiverade en skatteapp eller om du lade till en plats medan skatteappen var aktiv och sedan inaktiverade skatteappen, så återställs butikens skatteinställningar till den närmast möjliga skattetjänsten för butiker som har platser i USA.

Om du inaktiverar en skatteapp stoppas beräkningen av skatter med hjälp av den appen, men appen hålls tillgänglig i din Shopify-admin med alla dina konfigurationsinställningar sparade. Om du avinstallerar en skatteapp tas den bort från din Shopify-admin. Om du avinstallerar en skatteapp och sedan vill använda den för att beräkna dina skatter måste du installera, konfigurera och aktivera skatteappen igen.

Inaktivera en tredjeparts skatteapp

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på Hantera i avsnittet Nuvarande skattetjänst.
 3. Klicka på Inaktivera.
 4. Ange att du förstår att inaktivering av skatteappen omedelbart tillämpar Shopifys skatteinställningar.
 5. Klicka på Inaktivera.

Avinstallera en tredjeparts skatteapp

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på Hantera i avsnittet Nuvarande skattetjänst.
 3. Klicka på Avinstallera.
 4. Om appen som du avinstallerar är aktiv för närvarande, indikerar du att du förstår att om du inaktiverar skatteappen tillämpas Shopifys skatteinställningar omedelbart.
 5. Klicka på Avinstallera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis