Ställ in skatter

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du påbörjar försäljningen. Du kan behöva registrera dig hos olika skattemyndigheter. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att försäkra att du debiterar korrekta satser oavsett var du säljer.

Obs! Om du redan säljer på Shopify kan du istället hänvisa till Byt till registreringsbaserade skatter.

Innan du börjar konfigurera skatter i Shopify

Du måste avgöra om du ska debitera skatt. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du är osäker. Registrera dig hos din regions skattemyndighet om du avgör att du behöver debitera skatt på dina produkter.

Ställ in de regioner där du är registrerad

När du har registrerat dig hos skattemyndigheten och har ditt skattenummer kan du ställa in dina skatter. Du behöver bara utföra den här uppgiften en gång.

Steg:

  1. Från Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
  2. I avsnittet Skatteregioner bredvid din region klickar du på Konfigurera.
  3. I avsnittet för Omsättningsskatt klickar du på Ta upp omsättningsskatt.
  4. Ange ditt skattenummer i Skattenummer. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett skattenummer men ännu inte har fått det. Du kan uppdatera det när du får ditt nummer.
  5. Klicka på Hämta in skatt.
  6. Valfritt: Klicka på Ta upp omsättningsskatt för att lägga till fler regioner och kontonummer.

När du har ställt in dina skatteregioner kan du skapa ändrad skattesats för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis