Byt till registreringsbaserade skatter

Om du redan använder Shopify kan du uppdatera dina skatteinställningar för att återspegla dina skatteregistreringar. Den här förändringen påverkar inte hur skatt debiteras på dina produkter.

När du uppdaterar dina skatteinställningar blir du ombedd att ange ett skattenummer. När skattenumret har lagts till uppdateras skattesatser automatiskt i de regioner där du har registrerat dig.

Shopify-support kan hjälpa dig att uppdatera dina skatteinställningar i din Shopify-administratör men kan inte tillhandahålla juridisk skatterådgivning. Kontakta Shopify-support om du behöver hjälp med att ändra dina skatteinställningar. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du behöver hjälp med att förstå dina skatteförpliktelser.

Vad är ett skattenummer?

Ett skattenummer är en identifierande kod som gör det möjligt för dig att ta upp skatt på din produktförsäljning. Ditt skattenummer utfärdas till dig av din lokala skattemyndighet. Beroende på vilken region du befinner dig i kan skattenumret kallas för ett momsregistreringsnummer, ett omsättningsskatt-ID eller helt enkelt ett skattenummer. Om du är osäker kan du kontakta en lokal skatteexpert.

Hur vet jag om jag behöver registrera mig för ett skattenummer och debitera skatt?

Det beror på. Vanligtvis måste du registrera dig för att debitera skatt om din försäljning överskrider ett visst tröskelvärde. Hänvisa till din lokala skattemyndighet för att ta reda på vilka krav som finns i din region.

Måste jag registrera mig för ett momsregistreringsnummer?

Om du har för avsikt att sälja i EU eller Storbritannien kan du behöva registrera dig hos skattemyndigheter i dessa regioner. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer, samt på enskilda myndigheters krav. Det är ditt ansvar att avgöra var du måste registrera dig för att debitera moms.

Om du har en betydande närvaro i ett land ska du kontakta landets skattemyndighet för att avgöra om du behöver registrera dig för att hämta in skatt.

Hur anmäler jag mig för att debitera skatt i ett EU-land?

Om du behöver registrera dig för att ta ut skatt i ett EU-land eller Storbritannien, kan du kontakta landets skattemyndigheter.

När du har registrerat dig ska du lägga till ditt momsregistreringsnummer på sidan Skatter och Tullavgifter.

Vad behöver jag veta om Brexit?

Om du säljer till kunder i Storbritannien är det bästa sättet att få information om hur Brexit påverkar ditt företag genom att kontakta en lokal skatterådgivare. Som en startpunkt är följande några av de nya lagarna som gäller för handlare vid försäljning till kunder i Storbritannien:

 • Du kan behöva ett brittiskt EORI-nummer.
 • Den brittiska lagstiftningen om moms som trädde i kraft den 1 januari 2021 leder till nya momskrav för försäljning som är lika med eller mindre än 135 GBP.
  • Om du säljer varor för 135 GBP eller mindre måste du registrera dig för moms i Storbritannien. I det här fallet hämtas moms in på försäljningsstället och remitteras av handlaren. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller moms på din försäljning till kunder i Storbritannien.
  • Om du säljer varor för över 135 GBP kan det hända att du inte behöver hämta in moms på försäljningsstället. I det här fallet remitteras moms och tullar av importören. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller inte moms på din försäljning till kunder i Storbritannien. Om du vill kan du debitera din kund för moms och tullar vid tidpunkten för försäljning och sedan tillhandahålla dessa medel till avsändaren eller importören med hjälp av en fraktsedel. Alternativt kan du skicka ordrarna utan att debitera moms och tullar och din kund får betala extra medel vid tidpunkten för leverans. Läs mer om hur du hanterar moms och tullar.

Läs mer om vad Brexit innebär för ditt företag.

Kan jag åsidosätta skatteinställningar?

Ja. Om du vill veta mer om hur Storbritanniens skatteundantag påverkas när du uppdaterar, se Skatteundantag.

Var kan jag få mer hjälp?

Shopify-supporten kan hjälpa dig med hur du ändrar dina inställningar, men kan inte ge råd om huruvida du ska ändra dina inställningar. Om du behöver hjälp med att avgöra om du ska registrera dig hos en skattemyndighet och debitera dina kunder skatter är det bäst att kontakta en lokal expert, till exempel en revisor eller finansiell rådgivare. Du kan också vända dig direkt till enskilda skattemyndigheter.

Vad behöver jag veta om försäljning inom EU?

När handlare utanför EU levererar ordrar till kunder i EU-medlemsländer gäller följande import- och tullregler:

 • För ordrar som motsvarar eller underskrider 150 EUR tillämpas moms.
 • För ordrar som överstiger 150 EUR tillämpas importmoms och tull.

Om du inte tar upp moms och tullavgifter under betalningsprocessen kommer dina kunder betala detta till budföretaget vid leverans.

Om du vill ta upp moms vid betalning i kassan måste du ansöka om ett momsregistreringsnummer. EU har infört Schemat för Import One-Stop Shop (IOSS) som en hjälp vid ansökan om momsregistreringsnummer, bokföring av försäljning och remittering av moms. Om du inte är säker på om du ska ansöka om IOSS ska du kontakta en lokal skatterådgivare.

När du har fått ditt IOSS-nummer måste du lägga till det i din skatteregistrering i din Shopify-administratör. Innan du lägger till ditt IOSS-nummer i din skatteregistrering ska du se till att du har ställt in en leveransprofil för Europeiska unionen.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Skatteregioner, bredvid Europeiska unionen, klickar du på Hantera.
 3. Klicka på Ta upp moms i avsnittet Leverans till EU intill Moms på försäljning till EU.
 4. Från Registreringsland väljer du det land där du registrerade dig för IOSS.
 5. Ange ditt IOSS-nummer i IOSS-momsregistreringsnummer.
 6. Klicka ta upp moms.

Varför skiljer sig skattebeloppen jämfört med tidigare på kundens ordrar efter att jag har uppdaterat mina skatteinställningar?

I vissa beställningar kan det förekommer en liten variation i dina totala skattebelopp efter att du har uppdaterat dina skatteinställningar. Avvikelsen beror på att skattebeloppen avrundas på en radobjektsnivå snarare än på fakturanivå. Du kan lära dig mer om att avrunda beräkningar i Ställ in skatter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis