Przejście na podatki oparte na rejestracji

Jeśli korzystasz już z platformy Shopify, możesz zaktualizować ustawienia podatkowe, aby odzwierciedlić swoje rejestracje podatkowe. Ta zmiana nie ma wpływu na sposób naliczania podatku od Twoich produktów.

Podczas aktualizacji ustawień podatkowych zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru identyfikacji podatkowej. Po jego dodaniu stawki podatku w regionach, w których dokonałeś(-aś) rejestracji, zostaną zaktualizowane automatycznie.

Pomoc techniczna Shopify zapewnia wsparcie w zakresie aktualizacji ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify, ale nie oferuje porady prawno-podatkowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie ustawień podatkowych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu swoich obowiązków podatkowych, skontaktuj się z organami podatkowymi lub doradcą podatkowym.

Co to jest numer identyfikacji podatkowej?

Numer identyfikacji podatkowej to kod identyfikacyjny, który umożliwia pobieranie podatku od sprzedaży produktów. Numer identyfikacji podatkowej jest nadawany przez lokalny organ podatkowy. W zależności od regionu numer ten może być nazywany numerem identyfikacji podatkowej VAT, identyfikatorem podatku od sprzedaży lub po prostu numerem podatkowym. W razie wątpliwości skonsultuj się z lokalnym ekspertem podatkowym.

Skąd mam wiedzieć, czy muszę się zarejestrować, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej i naliczać podatki?

To zależy. Zazwyczaj musisz się zarejestrować, aby naliczać podatki, jeśli wartość Twojej sprzedaży przekracza określony próg. Skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym, aby uzyskać informacje na temat wymagań w Twoim regionie.

Czy muszę się zarejestrować, aby otrzymać numer identyfikacji podatkowej VAT?

Jeśli zamierzasz prowadzić sprzedaż do krajów w UE lub Wielkiej Brytanii, możesz podlegać wymogowi rejestracji w urzędach skarbowych w tych regionach. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych. Twoim obowiązkiem jest ustalenie miejsca, w którym musisz się zarejestrować, aby naliczać VAT.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na znaczną skalę w danym kraju skontaktuj się z organem podatkowym w tym kraju, aby sprawdzić, czy musisz się zarejestrować w celu pobierania podatków.

Jak zarejestrować się, aby naliczać podatki w kraju UE?

Jeśli musisz zarejestrować się, aby naliczać podatki w kraju UE, możesz skontaktować się z organami podatkowymi tego kraju.

Po zarejestrowaniu dodaj swój numer identyfikacji podatkowej VAT na stronie Podatki i cła.

Co muszę wiedzieć na temat Brexitu?

Jeśli sprzedajesz towary klientom w Wielkiej Brytanii, najlepszym sposobem na uzyskanie informacji o tym, jak Brexit wpływa na Twoją firmę, jest skontaktowanie się z lokalnym doradcą podatkowym. Jako punkt wyjścia należy przyjąć niektóre z nowych przepisów prawnych, które obowiązują sprzedawców prowadzących sprzedaż klientom w Wielkiej Brytanii:

 • Możesz potrzebować numeru EORI UK.
 • Brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadzają nowe wymogi dotyczące podatku VAT od sprzedaży towarów o wartości nieprzekraczającej 135 GBP.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów nie przekracza 135 GBP, musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii naliczany będzie podatek VAT.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów przekracza 135 GBP, pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, podatek VAT od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii nie będzie naliczany. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazywać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient będzie dokonywać dodatkowych opłat w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.

Dowiedz się więcej na temat konsekwencji Brexitu dla Twojej firmy.

Czy będę mieć możliwość nadpisania ustawień podatkowych?

Tak. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu aktualizacji na nadpisania podatków, zapoznaj się z sekcją Nadpisz podatki.

Gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?

Pomoc techniczna Shopify może zapewnić Ci wsparcie w zakresie sposobu zmiany ustawień, ale nie udziela porad na temat konieczności wprowadzenia takich zmian. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji w urzędzie skarbowym i naliczania podatków klientom, zwróć się do lokalnego eksperta, np. księgowego lub doradcy finansowego. Możesz również zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach skarbowych w poszczególnych krajach.

Co muszę wiedzieć o sprzedaży w Unii Europejskiej (UE)?

Sprzedawców spoza UE, którzy wysyłają zamówienia klientom zamieszkałym w krajach członkowskich UE, obowiązują następujące zasady dotyczące importu i cła:

 • Dla zamówień na kwotę równą lub mniejszą niż 150 EUR stosowany jest podatek VAT.
 • Dla zamówień na kwotę większą niż 150 EUR stosowany jest podatek VAT od importu oraz cła.

Jeśli nie naliczysz podatku VAT i cła podczas procesu realizacji zakupu, klient zapłaci te opłaty przewoźnikowi przy dostawie.

Jeśli chcesz pobierać podatek VAT przy realizacji zakupu, musisz zarejestrować się dla celów VAT. Aby pomóc Ci przy zawiłościach towarzyszących rejestracji dla celów VAT, składania raportów dotyczących sprzedaży i odprowadzania podatku VAT, UE wprowadziła system Import One-Stop Shop (IOSS). Jeśli nie masz pewności, czy powinieneś/powinnaś zgłosić się do IOSS, skontaktuj się z lokalnym doradcą podatkowym.

Po otrzymaniu numeru IOSS musisz dodać go do rejestracji podatkowej w panelu administracyjnym Shopify. Zanim dodasz swój numer IOSS do rejestracji podatkowej, pamiętaj, by skonfigurować profil wysyłki dla Unii Europejskiej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Regiony podatkowe obok Unii Europejskiej kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Wysyłka do UE, obok pola VAT od sprzedaży do UE kliknij opcję Pobierz VAT.
 4. Na liście Kraj rejestracji zaznacz kraj, w którym zarejestrowałeś(-aś) się w systemie IOSS.
 5. W polu Numer identyfikacji podatkowej VAT IOSS wpisz swój numer IOSS.
 6. Kliknij Pobierz VAT.

Dlaczego po aktualizacji ustawień podatkowych kwoty podatku różnią się od wcześniejszych kwot na zamówieniach klientów?

W niektórych zamówieniach można zauważyć niewielkie odchylenie całkowitych kwot podatku po zaktualizowaniu ustawień podatkowych. Odchylenie to wynika z zaokrąglenia kwot podatku na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Możesz dowiedzieć się więcej o zaokrągleniach obliczeń w sekcji Konfiguracja podatków.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo