Zarządzaj podatkami

Po aktualizacji sklepu w celu skorzystania z funkcji dotyczących podatków opartych na rejestracji możesz zarządzać ustawieniami podatkowymi, w tym rejestracjami, nadpisaniami i zwolnieniami klientów.

Zarządzaj regionami, w których jesteś zarejestrowany(-a)

Możesz dodać, usunąć lub zmienić rejestracje lub numery kont w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij swój region.
 3. W sekcji Podatek od sprzedaży wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skonfigurować nową rejestrację podatkową, kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.
  • Aby edytować istniejącą rejestrację podatkową, kliknij przycisk ... obok regionu, który chcesz edytować.
 4. Zaktualizuj swoje regiony i numery kont.

 5. Kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

Nadpisz podatki

Czasami domyślne stawki podatku nie mają zastosowania do niektórych produktów. Na przykład niektóre rodzaje odzieży dziecięcej mogą być zwolnione z podatku lub mają niższą stawkę podatku. Jeśli domyślne stawki nie mają zastosowania, musisz utworzyć nadpisanie.

Utwórz nadpisanie podatku od produktu

Tworzenie nadpisania dla produktów to proces dwuetapowy. Najpierw tworzy się kolekcję, która zawiera produkty z inną stawką podatku. Następnie określa się region, w jakim ma obowiązuje nadpisanie, oraz stawkę podatku do zastosowania.

Kroki:

 1. Utwórz kolekcję, wykonując następujące czynności:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
  2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję, a następnie wprowadź jej nazwę.
  3. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.
  4. Kliknij Zapisz kolekcję.
 2. Utwórz nadpisanie, wykonując następujące czynności:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
  2. W sekcji Kraje/regiony kliknij kraj lub region, aby utworzyć nadpisanie.
  3. W sekcji Nadpisania podatku kliknij opcję Dodaj nadpisanie podatku.
  4. Wybierz Produkty.
  5. Wybierz kolekcję.
  6. Wybierz region, w którym ma zastosowanie nadpisanie.
  7. Wprowadź stawkę podatku dla kolekcji w tym regionie.
  8. Kliknij Dodaj nadpisanie.

Zarządzaj obliczeniami podatkowymi

Możesz zarządzać różnymi ustawieniami, które określają sposób naliczania podatku od Twoich produktów. Na przykład możesz ustawić, czy podatki są wliczone w ceny, czy naliczać podatek VAT na towary cyfrowe i czy uwzględnić podatek od kosztów wysyłki. Tymi ustawieniami zarządza się na stronie ustawień Podatki i cła. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Określ sposób naliczania podatku wybierz odpowiednie opcje.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zaokrąglanie podatku

Wcześniej podatki były zaokrąglane na poziomie faktury poprzez obliczenie podatków od sumy częściowej zamówienia, a następnie zaokrąglenie wyników. Po zaktualizowaniu ustawień w celu korzystania z funkcji w zakresie podatków obowiązujących w UE kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pojedynczej pozycji. W tym przypadku łączna wartość podatku jest obliczana poprzez zastosowanie stawki podatku do każdej pozycji w zamówieniu, zaokrąglenie wyniku, a następnie dodanie tych sum częściowych do siebie w celu uzyskania całkowitej wartości zamówienia.

Zaokrąglanie podatków na poziomie pozycji optymalizuje obliczanie różnych stawek podatku i ułatwia obliczanie podatków dla zamówień obejmujących produkty podlegające i niepodlegające opodatkowaniu.

Przykładowe zaokrąglenie podatku na poziomie faktury i na poziomie pozycji

Klient składa zamówienie na 42 różne pozycje, a cena każdej z nich wynosi 14,99 USD i podlega podatkowi w wysokości 18%. Podatek od pozycji każdego produktu jest ustalany przez pomnożenie ceny (14,99 USD) przez stawkę podatku (0,18), co daje w wyniku 2,6982 USD.

Wcześniej podatek od każdej pozycji był sumowany, a suma zaokrąglana. W tym przypadku suma wyniosła 113,3244 USD, a po zaokrągleniu 113,32 USD.

Obecnie podatek jest zaokrąglany na poziomie pozycji, co oznacza, że kwota podatku jest zaokrąglana osobno dla każdego produktu. Kwota podatku od pozycji 2,6982 USD jest zaokrąglana do kwoty 2,70 USD, która jest następnie dodawana w celu uzyskania sumy. W tym przypadku suma podatku wynosi 113,40 USD.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo