Vergilerinizi yönetme

Kayda dayalı vergi özelliklerini kullanacak şekilde mağazanızı güncelledikten sonra kayıtlarınız, geçersiz kılma işlemleriniz ve müşteri muafiyetleriniz de dahil vergi ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz bölgeleri yönetme

Kayıtlarınızı veya hesap numaralarınızı istediğiniz zaman ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
 2. Ülkeler/bölgeler bölümünde bölgenize tıklayın.
 3. Satış vergisi bölümünde aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

  • Yeni vergi kaydı oluşturmak için Satış vergisi tahsil et'e tıklayın.
  • Mevcut bir vergi kaydını düzenlemek için düzenlemek istediğiniz bölgenin yanındaki ... düğmesine tıklayın.
 4. Bölgelerinizi ve hesap numaralarınızı güncelleyin.

 5. Satış vergisi tahsil et'e tıklayın.

Vergileri geçersiz kılma

Bazen varsayılan vergi oranları belirli ürünler için geçerli değildir. Örneğin, belirli türde çocuk kıyafetleri vergiden muaftır veya daha düşük vergi oranına sahiptir. Varsayılan oranlar geçerli değilse geçersiz kılma işlemi oluşturmanız gerekir.

Vergi geçersiz kılma işlemi oluşturma

Ürünler için geçersiz kılma işlemi oluşturmak iki adımlı bir süreçtir. Öncelikle farklı vergi oranına sahip ürünleri içeren koleksiyon oluşturursunuz. Ardından, geçersiz kılmanın hangi bölgeye uygulanacağını ve kullanılacak vergi oranını belirtirsiniz.

Basamak

 1. Aşağıdakileri uygulayarak bir koleksiyon oluşturun:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.
  2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın ve koleksiyon için bir ad girin.
  3. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin.
  4. Koleksiyonu kaydet'e tıklayın.
 2. Aşağıdakileri uygulayarak geçersiz kılma işlemini oluşturun:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
  2. Ülkeler/bölgeler bölümünde geçersiz kılma oluşturmak istediğiniz ülkeye ya da bölgeye tıklayın.
  3. Vergi geçersiz kılma işlemleri bölümünde Vergi geçersiz kılma işlemi ekle'ye tıklayın.
  4. Ürünler'i seçin.
  5. Koleksiyonu seçin.
  6. Geçersiz kılma işleminin uygulanacağı bölgeyi seçin.
  7. Bu bölgedeki koleksiyon için vergi oranını girin.
  8. Geçersiz kılma işlemi ekle'ye tıklayın.

Vergi hesaplamalarınızı yönetme

Ürünlerinizden alınan verginin nasıl hesaplandığını belirleyen çeşitli ayarları yönetebilirsiniz. Örneğin, fiyatlarınıza verginin dahil olup olmadığını, dijital ürünlerden KDV tahsil edilip edilmeyeceğini ve kargo maliyetlerine vergi uygulanıp uygulanmayacağını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları, Vergiler ve gümrük vergileri ayarları sayfasından yönetirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri bölümüne bakın.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
 2. Verginin nasıl tahsil edileceğine karar verin bölümünde uygun seçenekleri belirleyin.
 3. Kayıtyap ' a tıklayın.

Vergi yuvarlama

Daha önce vergiler, siparişin alt toplamındaki vergileri hesaplanarak ve ardından sonuçları yuvarlanarak düzeyinde yuvarlanıyordu. Yeni AB vergi özelliklerini kullanacak şekilde ayarlarınızı güncelledikten sonra vergi tutarları satır öğesi düzeyinde yuvarlanır. Bu durumda, siparişteki her satıra vergi oranını uyguladıktan sonra çıkan sonuç yuvarlanır ve ardından siparişin toplam değerine ulaşmak üzere bu alt toplamlar birbirine eklenerek toplam vergi değeri hesaplanır.

Vergileri satır düzeyinde yuvarlamak, farklı vergi oranlarının hesaplanmasını iyileştirip vergiye tabi ve vergiye tabi olmayan ürünler içeren siparişlere ilişkin vergileri hesaplamayı kolaylaştırır.

Fatura düzeyinde ve satır öğesi düzeyinde vergi yuvarlama örneği

Müşteriniz her birinin fiyatı 14,99 USD olan ve her biri %13 oranında vergiye tabi olan 42 farklı ürün içeren bir sipariş verdi. Her bir ürünün satır öğesi vergisi, fiyat (14,99 USD) ile vergi oranı (0,18) çarpılarak elde edilir. Sonuç 2,6982 USD'dir.

Önceden her bir satır öğesi toplanır ve toplamı yuvarlanırdı. Bu durumda, eklenen toplam 113,3244 USD'dir. Bu da 113,32 USD'ye yuvarlanır.

Vergi, artık satır öğesi düzeyinde yuvarlanmaktadır. Bu da, vergi tutarının her ürün için ayrı ayrı yuvarlandığı anlamına gelir. 2,6982 sonucu, 2,70 USD olarak yuvarlanır ve toplam tutarı bulmak için daha sonra toplanır. Bu durumda vergi toplamı 113,40 USD'dir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene