Hantera dina skatter

När du har uppdaterat din butik till att använda registreringsbaserade skattefunktioner kan du hantera dina skatteinställningar, inklusive dina registreringar, åsidosättningar och kundundantag.

Hantera de regioner där du är registrerad

Du kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Länder/regioner klickar du på din region.
 3. I avsnittet för Omsättningsskatt kan du göra något av följande:

  • För att ställa in en ny skatteregistrering, klicka på Ta upp omsättningsskatt.
  • Om du vill redigera en befintlig skatteregistrering klickar du på knappen ... bredvid den region du vill redigera.
 4. Uppdatera dina regioner och kontonummer.

 5. Klicka på Hämta in omsättningsskatt.

Åsidosätt skatter

Ibland gäller standardskattesatserna inte för vissa produkter. Till exempel kan vissa typer av barnkläder vara undantagna från skatt eller ha en lägre skattesats. Om standardskatterna inte gäller måste du skapa en åsidosättning.

Skapa en ändring av skattesats för produkter

Att skapa en åsidosättning för produkter är en tvåstegsprocess. Först skapar du en produktserie som innehåller de produkter som har en annan skattesats. Sedan anger du i vilken region som åsidosättandet ska gälla och vilken skattesats som ska användas.

Steg:

 1. Skapa en kollektion genom att göra följande:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.
  2. Klicka på skapa kollektionoch ange sedan ett namn för den.
  3. Välj Manuell under Typ av produktserie.
  4. Klicka på Spara serie.
 2. Skapa åsidosättandet genom att göra följande:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
  2. I avsnittet Länder/regioner klickar du på det land eller den region där du ska skapa ett åsidosättande.
  3. I avsnittet Åsidosättande av skatt klickar du på Lägg till ett skatteåsidosättande.
  4. Välj Produkter.
  5. Välj kollektionen.
  6. Välj den region där åsidosättandet gäller.
  7. Ange skattesatsen för kollektionen i den regionen.
  8. Klicka på Lägg till åsidosättande.

Hantera dina skattberäkningar

Du kan hantera olika inställningar som avgör hur skatt beräknas på dina produkter. Du kan till exempel ställa in om skatter ingår i dina priser, om du vill ta ut moms på digitala varor och om du ska tillämpa skatt på leveranskostnader. Du hanterar dessa inställningar på inställningssidan Skatter och tullavgifter. Se Ändring av skattesats och undantag för mer information.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Välj alla tillämpliga alternativ i avsnittet Fastställ hur skatt debiteras.
 3. Klicka på Spara.

Skatteavrundning

Tidigare rundades skatter av på fakturanivå genom att beräkna skatterna på orderns delsumma och sedan avrunda resultaten. När du har uppdaterat dina inställningar för att använda EU:s skattefunktioner avrundas skattebeloppen på radobjektsnivå. I det här fallet beräknas det totala skattevärdet genom att tillämpa skattesatsen på varje rad i ordern. Resultatet avrundas och sedan slås dessa delsummor ihop för att få fram orderns totala värde.

Avrundning av skatter på radnivå förbättrar beräkningen av olika skattesatser och gör det enklare att beräkna skatter för ordrar som inkluderar skattepliktiga och icke skattepliktiga produkter.

Exempel på skatteavrundning på fakturanivå och på radobjektsnivå

En kund lägger en order på 42 olika artiklar, var och en med ett pris på 14,99 USD och med en skatt på 18 %. Radobjektsskatten för varje produkt bestäms genom att multiplicera priset (14,99 USD) med skattesatsen (0,18) för ett resultat på 2,6982 USD.

Tidigare lades skatten för varje radobjekt ihop och totalen avrundades. I detta fall var totalen 113,3244 USD, vilket avrundades till 113,32 USD.

Skatten avrundas nu på radobjektsnivå, vilket innebär att skattebeloppet avrundas individuellt för varje produkt. Linjeskattens belopp på 2,6982 USD avrundas till 2,70 USD som sedan adderas för att få fram det totala beloppet. I detta fall är den totala skatten 113,40 USD.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis