Administrer skatter

Når du har oppdatert butikken din til å bruke registreringsbaserte skattefunksjoner, kan du administrere skatteinnstillingene dine, inkludert registreringer, overstyringer og kundeunntak.

Administrer regionene du er registrert i

Du kan når som helst legge til, slette eller endre registreringene eller kontonummerne dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Klikk på ditt område i seksjonen Land/områder.
 3. Gjør en av følgende i seksjonen Omsetningsavgift:

  • Klikk på Innhent omsetningsavgift for å sette opp en ny skatteregistrering.
  • For å redigere en eksisterende skatteregistrering klikker du -knappen ved siden av regionen du vil redigere.
 4. Oppdater områdene og kontonumrene dine.

 5. Klikk på Innhent omsetningsavgift.

Overstyr avgifter

Noen ganger gjelder ikke standard skattesatser for enkelte produkter. For eksempel kan enkelte typer barneklær være fritatt fra avgifter eller ha en lavere skattesats. Hvis standardprisene ikke gjelder, må du opprette en overstyring.

Opprett en endret skattesats for et produkt

Opprette en overstyring for produkter er en prosess i to steg. Først oppretter du en samling som inneholder produktene med en ulik skattesats. Deretter spesifiserer du hvilken region endringen gjelder for, og hvilken skattesats som skal brukes.

Steg:

 1. Opprett en samling ved å gjøre følgende:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
  2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.
  3. Under Samlingstype velger du Manuell
  4. Klikk på Lagre samling.
 2. Opprett overstyringen ved å gjøre følgende:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
  2. Klikk landet eller området du vil opprette en overstyring for i seksjonen Land/områder.
  3. I Skatteoverstyring-seksjonen klikker du på Legg til en skatteoverstyring.
  4. Velg Produkter.
  5. Velg samlingen.
  6. Velg området som overstyringen gjelder for.
  7. Angi avgiftssatsen for samlingen i den regionen.
  8. Klikk på Legg til overstyring.

Administrer skatteberegninger

Du kan administrere ulike innstillinger som bestemmer hvordan avgiftene beregnes for produktene dine. Du kan for eksempel angi om avgifter er inkludert i prisene dine, om du vil belaste MVA på digitale varer, og om du vil legge avgift på fraktkostnader. Du administrerer disse innstillingene på innstillingssiden Skatter og tollplikter. Se Avgiftsoverstyringer og fritak for å finne ut mer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Velg alternativene som gjelder i seksjonen Avgjør hvordan avgifter belastes.
 3. Klikk på Lagre.

Avgiftsavrunding

Tidligere ble skatter avrundet på fakturanivå ved å beregne skattene på bestillingens delsum og deretter runde av resultatet. Når du oppdaterer innstillingene for å bruke skattefunksjonene for EU, vil skattebeløpene rundes av på varelinjenivå. Det betyr at den totale avgiftsverdien beregnes ved å legge på skattesatsen på hver varelinje i bestillingen, avrunde resultatet, og deretter summere disse delsummene for å komme frem til totalverdien av bestillingen.

Avrunding av skatter på varelinjenivå forbedrer beregningen av ulike skattesatser, og gjør det enklere å beregne skatter for bestillinger som inneholder både skattbare og ikke-skattbare produkter.

Eksempel på avrunding av skatt på fakturanivå og varelinjenivå

En kunde legger inn en bestilling på 42 ulike varer, hver av dem med en pris på 14,99 USD som er underlagt 18 % skatt. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved å multiplisere prisen (14,99 USD) med skattesatsen (0,18), og gir et resultat på 2,6982 USD.

Tidligere ble skatten for hver varelinje summert, og totalsummen ble avrundet. I dette tilfellet var den summerte totalsummen 113,3244 USD, som ble rundet av til 113,32 USD.

Skatten rundes nå av på varelinjenivå, som betyr at skattebeløpet rundes av for hvert produkt individuelt. Skattebeløpet for hver varelinje på 2,6982 rundes av til 2,70 USD, som deretter summeres for å få totalbeløpet. I dette tilfellet blir totalsummen for skatt 113,40 USD.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis