Bytte til registreringsbaserte skatter

Hvis du allerede bruker Shopify, kan du oppdatere skatteinnstillingene slik at de reflekterer skatteregistreringene dine. Denne endringen påvirker ikke hvordan skatter belastes på produktene dine.

Når du oppdaterer skatteinnstillingene blir du bedt om å oppgi et skattenummer. Når skattenummeret er lagt til, blir skattesatsene i regionene du er registrert i oppdatert automatisk.

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med å oppdatere skatteinnstillingene i Shopify-administrator, men kan ikke yte juridisk skatterådgivning. Hvis du trenger hjelp med å endre skatteinnstillingene dine kan du kontakte Shopify-brukerstøtte. Hvis du trenger hjelp med å forstå skatteforpliktelsene dine må du kontakte lokale skattemyndigheter eller en skatteadvokat.

Hva er et skattenummer?

Et skattenummer er en identifiserende kode som lar deg innhente skatter på produktsalgene dine. Skattenummeret utstedes av lokale skattemyndigheter. Avhengig av hvilken region du befinner deg i, kan skattenummeret kalles et MVA-nummer, en omsetningsavgift-ID eller bare et skattenummer. Hvis du er usikker, bør du snakke med en lokal skatteekspert.

Hvordan kan jeg vite om jeg må registrere meg for et skattenummer og belaste skatter?

Det kommer an på. Vanligvis må du registrere deg for å belaste skatter dersom salgene dine overstiger en viss terskel. Snakk med lokale skattemyndigheter for å finne ut hva kravene er i din region.

Må jeg registrere meg for et MVA-nummer?

Hvis du har planer om å selge til land i EU eller Storbritannia, kan det være at du må registrere deg hos skattemyndighetene i disse regionene. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav. Det er ditt ansvar å avgjøre hvor du må registrere deg for å belaste MVA.

Hvis du har en betydelig tilstedeværelse i et land, bør du kontakte skattemyndighetene i dette landet for å bekrefte om du må registrere deg for å samle inn skatter.

Hvordan registrerer jeg meg for å belaste skatter i et EU-land?

Hvis du må registrere deg for å belaste skatter i et EU-land eller i Storbritannia, kan du kontakte skattemyndighetene i det aktuelle landet.

Når du har registrert deg legger du til MVA-nummeret på Skatter-siden.

Hva trenger jeg å vite om Brexit?

Hvis du selger til kunder i Storbritannia, får du best informasjon om hvordan Brexit påvirker din bedrift ved å ta kontakt med en lokal skattekonsulent. Som et utgangspunkt er det etterfølgende noen av de nye lovene som gjelder for forhandlere som selger til kunder i Storbritannia:

  • Det kan være at du trenger et britisk EORI-nummer.
  • Britiske MVA-lover som trådte i kraft 1. januar 2021 fører til nye MVA-krav for salg som tilsvarer eller er under 135 GBP. - Hvis salget av varer tilsvarer eller er mindre enn 135 GBP må du registrere deg for MVA i Storbritannia. I dette tilfellet samles MVA inn i salgsleddet, og betales inn av forhandleren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia.
    • Hvis salget av varer er over 135 GBP kan det være at du ikke trenger å samle inn MVA i salgsleddet. I dette tilfellet innbetales MVA og tollplikter av importøren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA ikke bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia. Hvis du ønsker det kan du belaste kunden for MVA og tollplikter ved salgstidspunktet, og deretter oppgi disse midlene til transportøren eller importøren med en fraktetikett. Alternativt kan du sende bestillingene uten å belaste MVA og tollplikter, og kunden betaler tilleggskostnader ved levering. Finn ut mer om håndtering av MVA og tollplikter.

Finn ut mer om hvordan Brexit påvirker din bedrift.

Vil jeg kunne overstyre avgiftsinnstillingene?

Ja. Ja. For mer informasjon om hvordan endrede skattesatser i Storbritannia påvirkes når du oppdaterer, kan du se Endre skattesatser.

Hvor kan jeg gå for å få mer hjelp?

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med hvordan du endrer innstillingene, men kan ikke rådgi deg om hvorvidt du bør endre innstillingene. Hvis du trenger hjelp til å avgjøre om du må registrere deg hos skattemyndighetene og belaste kundene dine skatter, er den beste ressursen en lokal ekspert, som en regnskapsfører eller økonomisk rådgiver. Du kan også kontakte de enkelte landenes skattemyndigheter direkte.

Hvorfor er skattebeløpene ulike enn før på kundenes bestillinger etter at jeg har oppdatert skatteinnstillingene?

I noen bestillinger kan du oppleve et lite avvik i de totale avgiftsbeløpene etter at du har oppdatert skatteinnstillingene dine. Dette avviket skyldes at avgiftsbeløpene rundes av på varelinjenivå, i stedet for på fakturanivå. Du kan finne ut mer om avrundingsberegninger i Konfigurere skatte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis