Chuyển sang thuế theo đăng ký

Nếu bạn đang sử dụng Shopify, bạn có thể cập nhật thiết lập thuế để thể hiện đăng ký thuế. Thay đổi này không ảnh hưởng đến cách thu thuế đối với sản phẩm.

Khi cập nhật cài đặt thuế, bạn cần cung cấp mã số thuế. Sau khi thêm mã số thuế, thuế suất tại những khu vực bạn đã đăng ký sẽ được cập nhật tự động.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cập nhật cài đặt thuế trên trang quản trị Shopify, nhưng không thể đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về thuế. Nếu bạn cần hỗ trợ thay đổi cài đặt thuế, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu bạn cần hỗ trợ tìm hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế.

Mã số thuế là gì?

Mã số thuế là mã nhận dạng cho phép bạn thu thuế đối với doanh số sản phẩm. Mã số thuế của bạn do cơ quan thuế địa phương cấp. Tùy theo khu vực bạn sinh sống, mã số thuế có thể được gọi là số thuế GTGT, ID thuế bán hàng hoặc đơn giản là mã số thuế. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế tại địa phương.

Làm thế nào để tôi biết mình có cần đăng ký mã số thuế và tính thuế không?

Tùy từng trường hợp. Thông thường, bạn cần đăng ký để tính thuế nếu doanh số vượt quá ngưỡng nhất định. Tham khảo ý kiến của cơ quan thuế địa phương để tìm hiểu về yêu cầu đối với khu vực của bạn.

Tôi có phải đăng ký số thuế GTGT không?

Nếu định bán hàng cho các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, bạn có thể sẽ phải đăng ký với cơ quan thuế tại những khu vực đó. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng, cũng như theo từng yêu cầu của chính phủ. Bạn có trách nhiệm xác định cần đăng ký thu thuế GTGT ở đâu.

Nếu có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại một quốc gia, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế tại quốc gia đó để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không.

Làm cách nào để đăng ký thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu?

Nếu cần đăng ký thu thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia đó.

Sau khi đã đăng ký, thêm số thuế GTGT của bạn trên trang Thuế và thuế nhập khẩu.

Tôi cần biết thông tin gì về Brexit?

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng tại Vương quốc Anh, cách tốt nhất để nhận thông tin về tác động của Brexit tới hoạt động kinh doanh của bạn là liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương. Để bắt đầu, một số luật mới được áp dụng cho thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Vương quốc Anh bao gồm như sau:

 • Có thể bạn sẽ cần mã số EORI của Vương quốc Anh.
 • Luật thuế GTGT của Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đưa ra các yêu cầu thuế GTGT mới đối với doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống.
  • Nếu doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống, bạn phải đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ thu thuế GTGT tại điểm bán hàng và nộp thuế. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ được áp thuế GTGT.
  • Nếu doanh thu bán hàng trên 135 GBP, bạn có thể không phải thu thuế GTGT tại điểm bán hàng. Trong trường hợp này, thuế GTGT và thuế nhập khẩu sẽ do đơn vị nhập khẩu nộp. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ không bị áp thuế GTGT. Nếu muốn, bạn có thể thu của khách hàng thuế GTGT và thuế nhập khẩu khi bán hàng rồi gửi những khoản tiền này cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị nhập khẩu bằng nhãn vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể gửi đơn hàng mà không cần thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu, khách hàng sẽ thanh toán khoản tiền bổ sung khi nhận hàng. Tìm hiểu thêm về xử lý thuế GTGT và thuế nhập khẩu.

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của Brexit tới doanh nghiệp của bạn.

Tôi có thể ghi đè lên cài đặt thuế không?

Có. Để biết thêm thông tin về ảnh hưởng của ghi đè thuế khi bạn cập nhật, tham khảo Ghi đè thuế.

Tôi có thể tìm thêm sự trợ giúp ở đâu?

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, nhưng không thể tư vấn cho bạn về việc có nên thay đổi cài đặt hay không. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định xem có nên đăng ký với cơ quan thuế và thu thuế khách hàng không, nguồn hỗ trợ tốt nhất của bạn là chuyên gia địa phương như kế toán viên hoặc cố vấn tài chính. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế tại từng quốc gia.

Tôi cần biết thông tin gì về bán hàng tại Liên minh châu Âu?

Khi thương nhân ngoài Liên minh châu Âu gửi đơn hàng đến khách hàng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, các quy tắc thuế nhập khẩu và thuế sau sẽ được áp dụng:

 • Áp dụng thuế GTGT đối với đơn hàng bằng hoặc dưới 150 EUR.
 • Áp dụng thuế GTGT nhập khẩu và các khoản thuế khác đối với đơn hàng trên 150 EUR.

Nếu bạn không thu thuế GTGT và thuế trong quá trình thanh toán, khách hàng sẽ thanh toán những khoản thuế này cho hãng vận chuyển khi giao hàng.

Nếu muốn thu thuế GTGT khi thanh toán, bạn cần đăng ký số thuế GTGT. Để giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký số thuế GTGT, báo cáo doanh số và nộp thuế GTGT, Liên minh châu Âu đã giới thiệu quy tắc Import One-Stop Shop (IOSS). Nếu bạn không chắc chắn mình có nên đăng ký IOSS hay không, hãy liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương.

Sau khi nhận được mã số IOSS, bạn cần thêm mã số này vào đăng ký thuế trong trang quản trị Shopify. Trước khi thêm mã số IOSS vào đăng ký thuế, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập hồ sơ vận chuyển cho Liên minh châu Âu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Khu vực đánh thuế, bên cạnh Liên minh châu Âu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Vận chuyển đến Liên minh châu Âu, bên cạnh thuế GTGT đối với các giao dịch bán đến Liên minh châu Âu, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Trong Quốc gia đăng ký, chọn quốc gia bạn đã đăng ký IOSS.
 5. Trong số thuế GTGT IOSS, nhập mã số IOSS của bạn.
 6. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Sau khi tôi cập nhật cài đặt thuế, tại sao các khoản thuế lại khác so với trước khi đưa vào đơn hàng của khách hàng?

Trong một số đơn hàng, bạn có thể thấy chênh lệch nhỏ trong tổng số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt thuế. Chênh lệch này do số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng thay vì theo hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính toán làm tròn trong Thiết lập thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí