Thiết lập thuế

Nếu bạn mới sử dụng Shopify, trước khi bắt đầu bán, bạn cần xác định có nên tính thuế hay không. Có thể bạn sẽ cần phải đăng ký với nhiều cơ quan thuế. Sau đó, bạn có thể thiết lập các khoản thuế trong Shopify để đảm bảo tính đúng thuế dù bán ở bất cứ đâu.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập thuế trong Shopify

Bạn cần xác định xem có cần tính thuế hay không. Nếu không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến của cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế. Nếu bạn xác định cần tính thuế đối với sản phẩm, hãy đăng ký với cơ quan thuế trong khu vực.

Thiết lập khu vực bạn đã đăng ký

Sau khi đăng ký với các cơ quan thuế và có mã số thuế, bạn có thể thiết lập các khoản thuế. Bạn chỉ cần thực hiện tác vụ này một lần.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
  2. Trong mục Quản lý thu thuế bán hàng , nhấp vào quốc gia hoặc khu vực của bạn.
  3. Nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).
  4. Trong mục Tax number (Mã số thuế), nhập mã số thuế của bạn. Nếu bạn đã đăng ký mã số thuế nhưng chưa có, vui lòng để trống trường này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được mã số của mình.
  5. Nhấp vào Collect tax (Thu thuế).
  6. Không bắt buộc: Để thêm nhiều vùng và số tài khoản, nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

Sau khi thiết lập khu vực đánh thuế, bạn có thể quản lý cài đặt thuế bao gồm đăng ký, ghi đè thuế và miễn thuế và tính toán thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí