การตั้งค่าภาษี

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Shopify ก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้า คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีต่างๆ หลังจากนั้น คุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องในทุกที่ที่คุณขาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าภาษีใน Shopify

คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเรียกเก็บภาษีหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ หากคุณแน่ใจว่าคุณต้องเรียกเก็บภาษีจากการขายสินค้าของคุณ ให้จดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีในภูมิภาคของคุณ

ตั้งค่าภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและได้รับหมายเลขภาษีแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้ โดยการดำเนินการนี้จำเป็นต้องทำครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
  2. ในส่วน “จัดการการเก็บภาษีการขาย” ให้คลิกที่ประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
  3. คลิกที่ “เรียกเก็บภาษีการขาย
  4. ในช่องหมายเลขภาษี ให้ป้อนหมายเลขภาษีของคุณ หากคุณยื่นขอหมายเลขภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้ ให้เว้นว่างช่องนี้ไว้ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อได้รับหมายเลขภาษีแล้ว
  5. คลิกเก็บภาษี
  6. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีเพิ่มเติม ให้คลิกที่ “เก็บภาษีการขาย

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าภูมิภาคภาษีแล้ว คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษี รวมถึงการลงทะเบียน การกำหนดภาษีเอง การยกเว้นภาษี และการคำนวณภาษีได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี