การเปลี่ยนไปเรียกเก็บภาษีตามการจดทะเบียน

หากคุณใช้ Shopify อยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีเพื่อแสดงการจดทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลต่อวิธีการเรียกเก็บภาษีสินค้าของคุณ

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ คุณจะได้รับการร้องขอให้ระบุหมายเลขภาษี หลังจากเพิ่มหมายเลขภาษีแล้ว อัตราภาษีในภูมิภาคที่คุณจดทะเบียนจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษีของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

หมายเลขภาษีคืออะไร

หมายเลขภาษีคือรหัสระบุที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บภาษีจากการขายสินค้าของคุณได้ หน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่จะเป็นผู้ออกหมายเลขภาษีให้คุณ หมายเลขภาษีอาจถูกเรียกว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ID ภาษีการขาย หรือหมายเลขภาษีก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอยู่ หากคุณไม่แน่ใจ ให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องจดทะเบียนขอหมายเลขภาษีและเรียกเก็บภาษีหรือไม่

แล้วแต่สถานการณ์ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องจดทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีหากยอดขายของคุณเกินเกณฑ์ที่กำหนด โปรดสอบถามหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่ของคุณเพื่อดูข้อกำหนดในภูมิภาคของคุณ

ฉันต้องจดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

หากคุณประสงค์ที่จะขายสินค้าให้ผู้คนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีในภูมิภาคเหล่านั้นด้วย ซึ่งกระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจคุณ พื้นที่ที่ขายสินค้า และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง คุณมีหน้าที่ในการพิจารณาว่าคุณต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ใดบ้าง

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่

ฉันจะลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรปได้อย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือในสหราชอาณาจักร คุณสามารถติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศนั้นๆ ได้

หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขจดทะเบียนภาษีในหน้าภาษีและอากร

ฉันต้องทราบอะไรเกี่ยวกับ Brexit บ้าง

หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ว่า Brexit มีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณคือการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ สำหรับข้อมูลในขั้นต้น กฎหมายต่อไปนี้คือกฎหมายใหม่บางข้อที่มีผลบังคับใช้กับผู้ขายที่ทำการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร:

 • คุณอาจต้องมีหมายเลข EORI สำหรับสหราชอาณาจักร
 • กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ส่งผลให้เกิดข้อกำหนดทางภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่สำหรับการขายที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง
  • คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร หากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยในกรณีนี้ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน และผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษี หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
  • สำหรับการขายสินค้าราคามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน โดยในกรณีนี้ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะไม่มีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการ จากนั้น ให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง หรือคุณจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรก็ได้ และลูกค้าของคุณจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมในขณะที่มีการส่งมอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit ต่อธุรกิจของคุณ

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ได้ หากคุณต้องการทราบว่าการกำหนดภาษีเองในสหราชอาณาจักรจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อคุณอัปเดต ให้ดูที่ภาษีแบบกำหนดเอง

ฉันสามารถรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับวิธี เปลี่ยนการตั้งค่าได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณหรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณอาจติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของแต่ละประเทศโดยตรงก็ได้เช่นกัน

ฉันต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการขายในสหภาพยุโรป

เมื่อผู้ขายภายนอกสหภาพยุโรปจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การจัดส่งจะต้องเป็นไปตามกฎการนำเข้าและอากรดังต่อไปนี้

 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสำหรับการนำเข้า

หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออากรในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการขนส่งเมื่อได้รับสินค้า

หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยคุณจัดการกับความยุ่งยากในการลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานยอดขาย และโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม สหภาพยุโรปจึงจัดทำแผน Import One-Stop Shop (IOSS) ขึ้น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องนำ IOSS มาใช้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับหมายเลข IOSS ของคุณแล้ว คุณต้องเพิ่มหมายเลขนี้ไปยังการจดทะเบียนภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลข IOSS ไปยังการจดทะเบียนภาษีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งของสหภาพยุโรปแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วน ภาษีภูมิภาค นอกจาก สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ “จัดการ
 3. ในส่วนการจัดส่งไปยังส่วนสหภาพยุโรป ให้คลิก “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่อยู่ถัดจากภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายไปยังสหภาพยุโรป
 4. เลือกประเทศที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อ IOSS จากประเทศที่ลงทะเบียน
 5. ในหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของ IOSS ให้พิมพ์หมายเลข IOSS ของคุณ
 6. คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากที่ฉันอัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้ว ทำไมจำนวนภาษีจึงแตกต่างจากในใบสั่งซื้อของลูกค้าก่อนหน้านี้

ในคำสั่งซื้อบางรายการ คุณอาจสังเกตเห็นว่าค่าภาษีโดยรวมของคุณมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าภาษี ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษค่าภาษีในระดับสินค้าเฉพาะรายการแทนที่จะเป็นในระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ในการตั้งค่าภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี