ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหภาพยุโรป

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

ประเทศในสหภาพยุโรปและในสหราชอาณาจักรจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปจะคำนวณตามแหล่งที่มาตามปลายทาง ซึ่งหมายความว่าภาษีดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา มูลค่าขั้นต่ำของภาษีนี้คือ 15% แต่แต่ละประเทศสมาชิกจะกำหนดอัตราของตนเอง

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VATIN) จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะมอบให้คุณโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสมาชิกหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานเหล่านั้น

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีสำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

โดยทั่วไปแล้ว คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป หากคุณมีสถานะทางธุรกิจที่สำคัญในประเทศอื่นในสหภาพยุโรป หรือผ่านเกณฑ์การขายไปยังประเทศนั้นๆ คุณก็อาจต้องลงทะเบียนในประเทศนั้นๆ เช่นกัน สิ่งที่ทำให้เกิดเกณฑ์นี้ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไป

ยุโรป

รายชื่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี
ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย
สเปน สวีเดน

สหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: ช่วงเปลี่ยนผ่านของ Brexit ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายใหม่จะมีผลกับการขายระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร

ออสเตรีย

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศออสเตรีย
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
กระทรวงการคลังของสาธารณรัฐออสเตรีย 35,000 ยูโร

เบลเยียม

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศเบลเยียม
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
บริการสาธารณะของรัฐบาลกลาง - การเงิน 35,000 ยูโร

บัลแกเรีย

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศบัลแกเรีย
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานสรรพากรแห่งชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย 70,000 เลฟบัลแกเรีย

โครเอเชีย

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศโครเอเชีย
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
กระทรวงการคลังของสาธารณรัฐโครเอเชีย - สำนักงานบริหารจัดการภาษี 270,000 คูนาโครเอเชีย

ไซปรัส

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศไซปรัส
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
กรมสรรพากรของประเทศไซปรัส 35,000 ยูโร

สาธารณรัฐเช็ก

ข้อมูลภาษีสำหรับสาธารณรัฐเช็ก
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบริหารการเงินของสาธารณรัฐเช็ก 1,140,000 โครูนาสาธารณรัฐเช็ก

เดนมาร์ก

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศเดนมาร์ก
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบัญชีตัวแทนในประเทศเดนมาร์ก 280,000 โครนเดนมาร์ก

เอสโตเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศเอสโตเนีย
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
คณะกรรมการภาษีและศุลกากรของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 35,000 ยูโร

ฟินแลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศฟินแลนด์
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบริหารจัดการภาษีของประเทศฟินแลนด์ 35,000 ยูโร

ฝรั่งเศส

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศฝรั่งเศส
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
กระทรวงการคลังฝรั่งเศส 35,000 ยูโร

เยอรมนี

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศเยอรมนี
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานภาษีของรัฐบาลกลางเยอรมนี 100,000 ยูโร

กรีซ

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศกรีซ
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
หน่วยงานอิสระสำหรับรายได้สาธารณะ 35,000 ยูโร

ฮังการี

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศฮังการี
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบริหารจัดการภาษีและศุลกากรแห่งชาติ 8,800,000 โฟรินต์ฮังการี

ไอร์แลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศไอร์แลนด์
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
ภาษีและศุลกากรของไอร์แลนด์ 35,000 ยูโร

อิตาลี

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศอิตาลี
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานสรรพากรของประเทศอิตาลี 35,000 ยูโร

ลัตเวีย

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศลัตเวีย
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
บริการด้านสรรพากรของรัฐของประเทศลัตเวีย 35,000 ยูโร

ลิทัวเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศลิทัวเนีย
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
หน่วยงานตรวจสอบภาษีของรัฐภายใต้กระทรวงการคลังของสาธารณรัฐลิทัวเนีย 35,000 ยูโร

ลักเซมเบิร์ก

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศลักเซมเบิร์ก
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
กรมสรรพากรของประเทศลักเซมเบิร์ก 100,000 ยูโร

มอลตา

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศมอลตา
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
คณะกรรมการสรรพากร 35,000 ยูโร

เนเธอร์แลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบริหารจัดการภาษีและศุลกากร 100,000 ยูโร

นอร์เวย์

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศนอร์เวย์
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบริหารจัดการภาษีของประเทศนอร์เวย์ ไม่เกี่ยวข้อง

โปแลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศโปแลนด์
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบริหารจัดการสรรพากรแห่งชาติ 160,000 ซวอตือโปแลนด์

โปรตุเกส

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศโปรตุเกส
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
หน่วยงานด้านภาษีและการศุลกากรของประเทศโปรตุเกส 35,000 ยูโร

โรมาเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศโรมาเนีย
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบริหารการคลังแห่งชาติ 118,000 ลิวโรมาเนีย

สโลวาเกีย

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศสโลวาเกีย
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบริหารการเงินของสาธารณรัฐสโลวัก 35,000 ยูโร

สโลวีเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศสโลวีเนีย
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบริหารการเงินของสาธารณรัฐสโลวีเนีย 35,000 ยูโร

สเปน

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศสเปน
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานบัญชีตัวแทนในประเทศสเปน 35,000 ยูโร

สวีเดน

ข้อมูลภาษีสำหรับประเทศสวีเดน
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
สำนักงานภาษีของประเทศสวีเดน 320,000 โครนาสวีเดน

สหราชอาณาจักร

ข้อมูลภาษีสำหรับสหราชอาณาจักร
เว็บไซต์ภาษีของประเทศสมาชิก เกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทางไกล
ศุลกากรและสรรพากรสหราชอาณาจักร ไม่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของสหราชอาณาจักรและ Brexit

หมายเหตุ: ช่วงเปลี่ยนผ่านของ Brexit ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายใหม่จะมีผลกับการขายระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี