ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหภาพยุโรป

ประเทศในสหภาพยุโรปและในสหราชอาณาจักรจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปจะคำนวณตามแหล่งที่มาตามปลายทาง ซึ่งหมายความว่าภาษีดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา มูลค่าขั้นต่ำของภาษีนี้คือ 15% แต่แต่ละประเทศสมาชิกจะกำหนดอัตราของตนเอง

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VATIN) จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะมอบให้คุณโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสมาชิกหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานเหล่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป ขีดจำกัดในการขายทางไกลสำหรับแต่ละประเทศจะไม่นำมาใช้อีกต่อไป โดยทั้งสหภาพยุโรปจะใช้ขีดจำกัดในการขายทางไกลเป็นเกณฑ์เดียวกันแทน

 • สำหรับลูกค้าในประเทศภูมิลำเนาของคุณ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ
 • สำหรับลูกค้าในประเทศใน EU นอกเหนือจากประเทศของคุณ อัตราภาษีจะขึ้นกับว่ารายการของคุณเกินขีดกำจัดการลงทะเบียนหรือไม่
  • หากยอดขายสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปมีมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 EUR คุณสามารถเลือกที่จะเรียกเก็บภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราของประเทศแม่ของคุณสำหรับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐบาลในประเทศแม่ของคุณได้ หากคุณเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราของประเทศแม่ของคุณสำหรับการขายสินค้าในสหภาพยุโรปทั้งหมด คุณอาจต้องยื่นคำร้องขอรับการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องยื่นคำร้องหรือไม่ ให้ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่
  • หากยอดขายรวมของคุณในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร คุณต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าสำหรับการขายในประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

แผน One-Stop Shop (OSS) ใหม่จะพร้อมให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป โดยแผน OSS นี้จะทำให้ผู้ขายสามารถเรียกเก็บและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดได้ แทนที่จะต้องลงทะเบียนกับแต่ละประเทศสมาชิก

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีสำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

ยุโรป

รายชื่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ประเทศสมาชิก หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ออสเตรีย กระทรวงการคลังของสาธารณรัฐออสเตรีย
เบลเยียม บริการสาธารณะของรัฐบาลกลาง - การเงิน
บัลแกเรีย สำนักงานสรรพากรแห่งชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย
โครเอเชีย กระทรวงการคลังของสาธารณรัฐโครเอเชีย - สำนักงานบริหารจัดการภาษี
ไซปรัส กรมสรรพากรของประเทศไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก สำนักงานบริหารการเงินของสาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก สำนักงานบัญชีตัวแทนในประเทศเดนมาร์ก
เอสโตเนีย คณะกรรมการภาษีและศุลกากรของสาธารณรัฐเอสโตเนีย
ฟินแลนด์ สำนักงานบริหารจัดการภาษีของประเทศฟินแลนด์
ฝรั่งเศส กระทรวงการคลังฝรั่งเศส
เยอรมนี สำนักงานภาษีของรัฐบาลกลางเยอรมนี
กรีซ หน่วยงานอิสระสำหรับรายได้สาธารณะ
ฮังการี สำนักงานบริหารจัดการภาษีและศุลกากรแห่งชาติ
ไอร์แลนด์ ภาษีและศุลกากรของไอร์แลนด์
อิตาลี สำนักงานสรรพากรของประเทศอิตาลี
ลัตเวีย บริการด้านสรรพากรของรัฐของประเทศลัตเวีย
ลิทัวเนีย หน่วยงานตรวจสอบภาษีของรัฐภายใต้กระทรวงการคลังของสาธารณรัฐลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก กรมสรรพากรของประเทศลักเซมเบิร์ก
มอลตา คณะกรรมการสรรพากร
เนเธอร์แลนด์ สำนักงานบริหารจัดการภาษีและศุลกากร
นอร์เวย์ สำนักงานบริหารจัดการภาษีของประเทศนอร์เวย์
โปแลนด์ สำนักงานบริหารจัดการสรรพากรแห่งชาติ
โปรตุเกส หน่วยงานด้านภาษีและการศุลกากรของประเทศโปรตุเกส
โรมาเนีย สำนักงานบริหารการคลังแห่งชาติ
สโลวาเกีย สำนักงานบริหารการเงินของสาธารณรัฐสโลวัก
สโลวีเนีย สำนักงานบริหารการเงินของสาธารณรัฐสโลวีเนีย
สเปน สำนักงานบัญชีตัวแทนในประเทศสเปน
สวีเดน สำนักงานภาษีของประเทศสวีเดน

สหราชอาณาจักร

หน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหราชอาณาจักร
ประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษี
สหราชอาณาจักร ศุลกากรและสรรพากรสหราชอาณาจักร

แผน One-Stop Shop

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป แผน One Stop Shop จะพร้อมให้บริการ ทำให้ผู้ขายสามารถเรียกเก็บและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้

 • แผน One-Stop Shop (OSS) หรือที่เรียกว่า Union OSS มีไว้สำหรับผู้ขายภายในสหภาพยุโรปที่จำเป็นต้องเรียกเก็บและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอิงจากประเทศปลายทางเมื่อทำการขายกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรป โดยหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 คุณจะสามารถใช้แผน OSS ได้หากยอดขายรายปีของคุณในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร

  • หากยอดขายรายปีของคุณในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปมีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 ยูโร คุณสามารถใช้การยกเว้นภาษีสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราท้องถิ่นของคุณ หรือลงทะเบียน OSS หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า
 • แผน Import One-Stop Shop (IOSS) หรือที่เรียกว่า OSS นอกสหภาพ มีไว้สำหรับผู้ขายนอกสหภาพยุโรปที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 คุณสามารถใช้แผน IOSS ได้หากคุณอยู่นอกสหภาพยุโรปและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และไม่ต้องการให้ลูกค้าถูกเรียกเก็บภาษีเมื่อจัดส่งสินค้า

  • เมื่อใช้ IOSS คุณสามารถเลือกที่จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 150 ยูโรในขั้นตอนการชำระเงินได้ เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องจ่ายภาษีเมื่อจัดส่งสินค้า

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งในสวีเดนและตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้รูปแบบ OSS สำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งจากสวีเดนไปยังลูกค้าในสหภาพยุโรป และแผน IOSS สำหรับคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาไปยังลูกค้าในสหภาพยุโรป

ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ป้อนข้อมูลการลงทะเบียน OSS ของคุณ เนื่องจากระบบจะไม่รองรับการใช้ OSS และ IOS ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นตัวเลือกในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งจากนอกสหภาพยุโรปไปยังลูกค้าภายในสหภาพยุโรปโดยใช้ IOSS จะถูกปิดใช้งาน

เรียกเก็บ รายงาน และโอนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย OSS

ขั้นตอน:

 1. ลงทะเบียน OSS กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณ
 2. อัปเดตการจดทะเบียนภาษีของคุณ
 3. รายงานยอดขายและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มไปยัง OSS แทนที่จะลงทะเบียนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศ

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน OSS แต่หากคุณไม่ลงทะเบียน OSS คุณจะต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OSS ได้ที่ ec.europa.eu

เรียกเก็บ รายงาน และจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย IOSS

ขณะนี้หากคุณอยู่นอกสหภาพยุโรปและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในสหภาพยุโรป คุณไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าไม่เกิน 22 ยูโร หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าและอากร

คุณไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าคำสั่งซื้อจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม เมื่อใช้ IOS คุณสามารถเลือกที่จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 150 ยูโรในขั้นตอนการชำระเงินได้ เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายภาษีเมื่อจัดส่งสินค้า

ขั้นตอน:

 1. ลงทะเบียน IOSS กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 2. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอิงจากประเทศปลายทาง
 3. รายงานยอดขายและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มไปยัง IOSS

คุณสามารถเลือกไม่ลงทะเบียน IOSS ได้ แต่ขั้นตอนนี้มีความจำเป็นหากคุณต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในระหว่างขั้นตอนชำระเงิน หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีเหล่านี้ในขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการขนส่งเมื่อมีการจัดส่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IOSS ได้ที่ ec.europa.eu

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี