Shopify Tax

Shopify Tax erbjuder den högsta efterlevnadsnivån för omsättningsskatt med minsta möjliga underhåll för amerikanska handlare som säljer till kunder i USA.Följande funktioner är tillgängliga när du använder Shopify Tax:

 • Insikter om omsättningsskatteskyldighet avkodar varje stats skatteregler för att avgöra var du kan behöva inhämta skatt.
 • Rooftop-noggrannhet använder exakt beräkningsteknik för att inhämta skatt baserat på din kunds specifika adress inom över 11 000 amerikanska skattejurisdiktioner. Denna förbättring jämfört med postnummerbaserade beräkningar använder skattesatser som kan variera inom regioner på ett bättre sätt och hjälper till att förhindra ytterligare kostnader när felaktiga skatteberäkningar inträffar.
 • Produktkategorier föreslår automatiskt kategorier för var och en av dina produkter som du kan granska, godkänna eller ändra och tillämpar sedan den mest exakta skattesatsen för den produkten baserat på din kunds lokala skatteregler.
 • Förbättrad rapportering av omsättningsskatt (tillgänglig tidigt 2023) gör det enklare att lämna in ansökan genom att tillhandahålla filtrerbara försäljningsdata, vilket i sin tur gör att du kan generera rapporter som är färdiga att skickas in till varje jurisdiktion.

Du kan också välja en av Shopifys två gratis äldre skattetjänster: Basic Tax och Manual Tax.Dessa tjänster erbjuder en lägre nivå av automatiserad efterlevnad och kräver betydligt mer arbete från din sida för att hålla skattesatser uppdaterade och för att övervaka ändringar av regler.Detta kan utsätta ditt företag för mer skatteskyldigheter i amerikanska jurisdiktioner.Läs mer om dina amerikanska skattetjänstalternativ och hur du byter.

Prissättning med Shopify Skatt

Alla butiker i USA kan använda Shopify Tax utan kostnad för upp till 100 000 USD av amerikansk online-försäljning varje kalenderår. Från och med den 15:e januari 2023 gäller följande avgifter för försäljning som överstiger detta belopp.

 • En beräkningsavgift på 0,35 % debiteras på beställningar där skatt beräknas i butiker som har någon av planerna Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify och Advanced Shopify.
 • En beräkningsavgift på 0,25 % debiteras på beställningar där skatt beräknas i butiker som har planen Shopify Plus.

Tröskelvärde för Shopify Tax-avgift

Avgifterna för skatteberäkning gäller bara om din butik har sålt för över 100 000 USD under ett kalenderår. Om din butiks försäljning understiger 100 000 USD debiteras inte någon skatteberäkningsavgift. Ett kalenderår börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

Försäljning som räknas in i tröskelvärdet är beställningar som härrör från och är avsedda för platser i USA, inklusive följande:

 • försäljning från andra kanaler som du har anslutit till Shopify (till exempel Facebook, Instagram med flera)
 • försäljning av presentkort
 • försäljning som gjorts via Shop
 • försäljning som inkluderar produkter som inte är skattepliktiga
 • försäljning som gjorts via alla betalnings-gatewayer
 • skatter och fraktkostnader på försäljning

Kassasystemsförsäljning och importerade ordrar räknas inte in i tröskelvärdet.

Shopify Tax-avgifter

Avgifter gäller inte personlig försäljning eller försäljning i delstater där du inte inhämtar skatt. Dessutom gäller följande avgiftsskydd:

 • Beställningstak på 0,99 USD. Oavsett hur stort beställningssumman är så debiteras du inte mer än 0,99 USD per beställning.
 • Max 5 000 USD per år. Oavsett hur mycket du säljer under ett kalenderår debiteras du inte mer än 5 000 USD per år.

Om din butiks totala försäljning är lika med eller högre än avgiftströskeln läggs en procentuell avgift på för transaktioner i din butik som har beräknad skatt.Avgiften gäller beställningar från stater för vilka du har aktiverat skatteinhämtning, inklusive beställningar där ingen skatt debiteras på grund av produkter eller kunder är skattebefriade.Avgiften gäller inte för följande:

 • beställningar från delstater där du inte tar upp skatt
 • kassasystembeställningar
 • beställningar som härrör från ett annat land än USA och skickas till ett annat land än USA
 • importerade ordrar från utanför Shopify
 • ordrar eller delar av ordrar som betalas med ett presentkort

Denna avgift debiteras på din prenumerationsfaktura för Shopify. Den debiteras inte dina kunder och visas inte på deras faktura.

Läs mer om dina skattetjänstalternativ i USA.

Överväganden för användning av Shopify Tax

Beräkningar som använder Shopify Tax är endast tillgängliga för vissa transaktioner.Om en skatteberäkning inte kan utföras med hjälp av Shopify Tax utförs skatteberäkningen med hjälp av registreringsbaserade, icke-exakta beräkningar.För mer information, se amerikanska skatter eller registreringsbaserade skatteinställningar.

Beräkningar som görs med Shopify Tax är bara tillgängliga för följande ordrar:

 • Beställningar som är avsedda för platser i USA.
 • Ordrar som använder följande betalningsmetoder:
  • kontokort
  • presentkort
  • beställningar som manuellt markerats som betalda

Beräkningar med hjälp av Shopify Tax är inte tillgängliga för följande:

 • beställningar som härrör från ett annat land än USA
 • beställningar som skickas till ett annat land än USA
 • beställningar som påverkas av appar som tillåter köp nu, betala senare
 • Alla API-genererade ordrar
 • ordrar med priser som inkluderar skatt
 • ordrar som innehåller en eller flera produkter med tillhörande åsidosatt produkt- eller fraktskattesats
 • ordrar som innehåller en eller flera produkter som angetts som icke skattepliktiga
 • ordrar som använder följande betalningsmetoder:
  • POS
  • banköverföringar
  • flera olika betalningsmetoder
  • fördröjda betalningar

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis