Shopify Tax

Shopify Tax erbjuder den högsta efterlevnadsnivån för omsättningsskatt med minsta möjliga underhåll för handlare som säljer till kunder i USA. Följande funktioner är tillgängliga när du använder Shopify Tax:

  • Insikter om omsättningsskatteskyldighet avkodar varje stats skatteregler för att avgöra var du kan behöva inhämta skatt.
  • Rooftop-noggrannhet använder exakt beräkningsteknik för att inhämta skatt baserat på din kunds specifika adress inom över 11 000 amerikanska skattejurisdiktioner. Denna förbättring jämfört med postnummerbaserade beräkningar använder skattesatser som kan variera inom regioner på ett bättre sätt och hjälper till att förhindra ytterligare kostnader när felaktiga skatteberäkningar inträffar.
  • Produktkategorier föreslår automatiskt kategorier för var och en av dina produkter som du kan granska, godkänna eller ändra och tillämpar sedan den mest exakta skattesatsen för den produkten baserat på din kunds lokala skatteregler.
  • Förbättrad rapportering av omsättningsskatt kan bidra till att underlätta skattedeklaration genom att tillhandahålla filtreringsbara försäljningsdata, vilket gör det möjligt för dig att generera rapporter som är klara att skickas in till varje jurisdiktion.

Du kan också välja en av Shopifys två gratis äldre skattetjänster: Basic Tax och Manual Tax.Dessa tjänster erbjuder en lägre nivå av automatiserad efterlevnad och kräver betydligt mer arbete från din sida för att hålla skattesatser uppdaterade och för att övervaka ändringar av regler.Detta kan utsätta ditt företag för mer skatteskyldigheter i amerikanska jurisdiktioner.Läs mer om dina amerikanska skattetjänstalternativ och hur du byter.

Shopify Tax är även tillgänglig för personlig försäljning via Shopify POS. Om du har aktiverat Shopify Tax för din webbshop kommer den automatiskt att aktiveras för alla dina detaljhandelsplatser. Läs mer om hur du ställer in skatter på Shopify POS.

Överväganden för användning av Shopify Tax

Beräkningar med hjälp av Shopify Tax är endast tillgängliga för vissa transaktioner, där ordern måste vara avsedd för en plats i USA. Om en skatteberäkning inte kan utföras med hjälp av Shopify Tax utförs skatteberäkningen med hjälp av registreringsbaserade, icke-exakta beräkningar. För mer information, se amerikanska skatter eller registreringsbaserade skatteinställningar.

Beräkningar med hjälp av Shopify Tax är inte tillgängliga för följande:

  • Ordrar som skickas till ett annat land än USA.
  • Ordrar genererade av tredjepartsapp eller API, till exempel köpknapps-, Facebook- och Amazon-ordrar.
  • ordrar som innehåller en eller flera produkter med tillhörande åsidosatt produkt- eller fraktskattesats.
  • Semesterskatt ingår inte automatiskt i Shopify Tax-beräkningar. Om du behöver lägga till semesterskatt till dina transaktioner måste du använda manuell moms.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis