Uppdatera e-postaviseringar

Metoden som används för att debitera skatt för kunder i din butik uppdateras.Om du använder standardmallar för dina e-postaviseringar uppdateras dina mallar för e-postavisering automatiskt för att upprätthålla bästa köpupplevelse för dina kunder.I det här fallet behövs ingen åtgärd från din sida.

Om du har anpassat dina aviseringsmallar kan du behöva ändra dina aviseringsmallar manuellt.Alla anpassade mallar kan inte uppdateras automatiskt.Utöver de ändringar som krävs för att visa beräknad skatt kan vissa ytterligare ändringar krävas i dina mallar.Dessa ändringar gör det möjligt för dina mallar att korrekt beskriva och visa skillnaden mellan en auktoriserad betalning, vilket är en betalning som har verifierats som tillgänglig på en kunds kreditkort, och en mottagen betalning, vilket är en betalning som har genomförts och debiterats kundens kort.

Använd den här checklistan för att spåra vilka mallar som behöver uppdateras:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis