Uppdatera e-postaviseringar

Från och med den 1 maj 2023 kommer den metod som används för att debitera kunder i din butik att uppdateras och standardmallarna för e-postmeddelanden kommer att ändras för att återspegla denna förändring. Om du använder standardmallar uppdateras dina mallar för e-postavisering automatiskt för att upprätthålla bästa köpupplevelse för dina kunder. I det här fallet behövs ingen åtgärd från din sida.

Om du har anpassat dina aviseringsmallar kan du behöva ändra dina aviseringsmallar manuellt. Alla anpassade mallar kan inte uppdateras automatiskt. Utöver de ändringar som krävs för att visa beräknad skatt kan vissa ytterligare ändringar krävas i dina mallar. Dessa ändringar gör det möjligt för dina mallar att korrekt beskriva och visa skillnaden mellan en auktoriserad betalning, vilket är en betalning som har verifierats som tillgänglig på en kunds kreditkort, och en mottagen betalning, vilket är en betalning som har genomförts och debiterats kundens kort.

Följande länkar ger specifika instruktioner för uppdatering av varje typ av aviseringsmall. Du kan även använda den här checklistan för att spåra vilka mallar som behöver uppdateras:

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis