Uppdatera e-postavisering om redigerad order

Om din butik använder anpassade aviseringsmallar kan du behöva uppdatera din avisering om redigerad order manuellt för att säkerställa att den fungerar med Shopify Tax.

Dessa ändringar kräver kunskap om koden som används i Shopifys aviseringsmallar. Om dina mallar är mycket anpassade och du inte är säker på hur du ska tillämpa de nödvändiga ändringarna kan du kontakta utvecklaren som gjorde ändringarna eller klicka på Återställ till standard för att återställa din mall till ursprungligt tillstånd. Om du återgår till standard tas alla anpassningar som du har gjort bort, men om du återgår till standardinställningen får dina mallar garanterat den senaste versionen.

Kopiera mallen genom att kopiera och klistra in den i ett annat dokument, till exempel Google Docs, innan du gör några ändringar. När du har gjort ändringar klickar du på Förhandsgranska för att granska dina ändringar och se till att de fungerar som förväntat innan du klickar på Spara.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Inställningar > Aviseringar > Ordern redigerad.
 2. Leta reda på kodavsnittet som börjar med <span>Tip</span>.

  1. Hitta kodfragmentet {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}. Det här fragmentet finns på rad 323 i standardmallen.
  2. Ändra koden till {% unless transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "void" %}.
  3. Klicka på Spara.
 3. Leta reda på kodavsnittet som börjar med <span>Total</span>.

  1. Hitta kodfragmentet {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}. Det här fragmentet finns på rad 386 i standardmallen.
  2. Ändra koden till {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}.
  3. Klicka på Spara.
 4. Leta reda på kodavsnittet som börjar med <h4>Shipping method</h4>.

  1. Hitta kodfragmentet {% if transaction_count > 0 %}. Det här fragmentet finns på rad 485 i standardmallen.
  2. Ändra koden till {% if transaction_size > 0 %}.
  3. Klicka på Spara.
 5. Leta reda på kodavsnittet som börjar med <h4>Payment method</h4>.

  1. Hitta kodfragmentet {% if transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}. Det här fragmentet finns på rad 490 i standardmallen.
  2. Ändra koden till {% if transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}.
  3. Klicka på Spara.
 6. Valfritt: Förhandsgranska dina ändringar genom att klicka på Förhandsgranska.

 7. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis