Uppskattade skatter i kassan

För att förbättra exaktheten visas en uppskattad skatteberäkning för kunder när de befinner sig i kassan. När kassaprocessen är klar beräknas det slutliga skattebeloppet och kunden debiteras detta.

Kundupplevelse med beräknad skatt i kassan

När en kund håller på att checka ut listas skatter som beräknad skatt och har en ?-ikon. När en kund hovrar sin markör över ikonen visas ett verktygstips som visar att det slutliga skattebeloppet kommer att vara tillgängligt efter att ordern har gjorts och att det slutliga skattebeloppet skickas till dem via sms eller e-post.

När betalningsprocessen är klar visas beräknad skatt på kundens orderstatussida tills skatter har beräknats och kundens kreditkort är auktoriserat för det beräknade skattebeloppet. Betalningen genomförs inte förrän det slutliga skattebeloppet beräknas.

När processen för att slutföra skatteprocessen är klar visas det slutliga skattebeloppet i kundens orderbekräftelse via e-post eller textmeddelande. Kundens orderstatussida uppdateras också för att inkludera det slutliga skattebeloppet. Kunden debiteras den nya totalsumman, inklusive det slutliga skattebeloppet.

Det slutliga skattebeloppet kan vara lägre än det beräknade beloppet som kunden fick i kassan. I sådana fall finns det ingen anledning att vidta åtgärder, till exempel att utfärda en återbetalning. Beräknad skatt godkänns endast av betalningsmetoden, men den debiteras inte till kunden.

Om skatten på en beställning överskattas, vilket innebär att det slutliga skattebeloppet är lägre än det beräknade skattebelopp som tillhandahålls kunden i kassan, debiteras endast det slutliga beloppet från kundens kreditkort. Återstående medel som är auktoriserade på kundens kreditkort släpps. Om du använder Shopify Payments visas skillnaden mellan det auktoriserade beloppet och det belopp som faktiskt togs emot som en återbetalning på din utbetalningssida.

Om skatten på en order är underskattad, vilket innebär att det slutliga skattebeloppet är högre än det beräknade skattebelopp som tillhandahålls kunden i kassan, ogiltigförklaras auktoriseringen av kundens kontokort och en ny auktorisering skapas för det slutliga beloppet. Om kundens betalningsmetod inte har nödvändig täckning för det nya auktoriserade beloppet visas ordern som en obetald order som väntar på distribution på din ordersida. En avisering via e-post skickas till din kund som visar att betalningen inte gick att genomföra och uppmanar dem att slutföra köpet. Om du vill granska mallen för aviseringen som skickades i det här fallet går du till Shopify-administratören till Inställningar > Aviseringar > Väntar på betalningsfel.

Betalningsauktorisering och genomförande med beräknad skatt

När du använder beräknad skatt auktoriseras kundens kreditkort under en kort tidsperiod för den beräknade skatten. När den slutliga skatten har beräknats genomförs betalningen och kundens kort debiteras.

Processen för att auktorisera och ta emot betalning visas på orderns tidslinje.

Ändringar av orderns tidslinje med beräknad skatt

På sidan Ordrar i din Shopify-admin listar ordertidslinjen det auktoriserade betalningsbeloppet baserat på den beräknade skatten och det mottagna betalningsbeloppet baserat på slutgiltig skatt. Om en order har använt skatteuppskattning visas följande information i orderns tidslinje:

  • Auktoriserat belopp - Denna post på orderns tidslinje visar det belopp som auktoriserades på kundens kreditkort, baserat på beräknad skatt. Till exempel: $432.00 USD was authorized on the Visa ending in 7525.
  • Uppdatering av skattebelopp - Den här posten på orderns tidslinje visas på tidslinjen om det slutliga skattebeloppet skiljer sig från det beräknade skattebeloppet. Till exempel: Tax amount was updated from $22.00 USD to $20.00 USD.
  • Mottagande belopp - Denna post på orderns tidslinje visar hur mycket kunden faktiskt debiterades, baserat på det slutliga skattebeloppet. Till exempel: $430 USD was captured on the Visa ending in 7525.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis