Estimerte avgifter i kassen

En estimert avgiftsberegning vises til kundene underveis i betalingsprosessen for å øke nøyaktigheten. Når betalingsprosessen er fullført beregnes det endelige avgiftsbeløpet, som belastes kunden.

Kundeopplevelse med estimerte avgifter i kassen

Når en kunde er i betalingsprosessen er avgiftene oppført som Estimerte avgifter, og utstyrt med et ?-ikon. Når kunden holder markøren over ikonet vises et verktøytips som indikerer at det endelige avgiftsbeløpet er tilgjengelig når bestillingen er lagt inn, og at det endelige avgiftsbeløpet sendes dem på tekstmelding eller e-post.

Når betalingsprosessen er fullført vises Estimerte avgifter på kundens bestillingsstatusside inntil avgiftene er beregnet og kundens kredittkort er autorisert for det estimerte avgiftsbeløpet. Betalingen innhentes ikke før det endelige avgiftsbeløpet er beregnet.

Når prosessen med avgiftsfullføring er ferdig vises det endelige avgiftsbeløpet i kundens bestillingsbekreftelse på e-post eller tekstmelding. Kundens statusside for bestillingen oppdateres også for å inkludere det endelige avgiftsbeløpet. Kunden blir belastet det nye totalbeløpet, inkludert det endelige avgiftsbeløpet.

Det endelige avgiftsbeløpet kan være lavere eller høyere enn det estimerte beløpet som oppgis til kunden i kassen. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å gjøre noe mer, som å utstede en refusjon. Estimerte avgifter autoriseres bare på betalingsmåten, men de blir ikke belastet kunden.

Hvis avgiften på en bestilling overestimeres, som betyr at det endelige avgiftsbeløpet er lavere enn det estimerte avgiftsbeløpet som ble oppgitt til kunden i kassen, innhentes bare det endelige beløpet fra kundens kredittkort. Gjenstående midler som er autorisert på kundens kredittkort frigjøres. Hvis du bruker Shopify Payments vil differansen mellom det autoriserte beløpet og beløpet som faktisk ble innhentet vises som en refusjon på utbetalingssiden.

Hvis avgiften på en bestilling er underestimert, som betyr at det endelige avgiftsbeløpet er høyere enn det estimerte avgiftsbeløpet som ble oppgitt til kunden i kassen, annulleres autorisasjonen på kundens kredittkort, og en ny autorisasjon for det endelige beløpet opprettes. Hvis kundens betalingsmåte ikke har tilstrekkelige midler for det nye autorisasjonsbeløpet, vises bestillingen på Bestillinger-siden som en ubetalt bestilling med en midlertidig oppfyllelsestans. Et e-postvarsel sendes til kunden for å informere vedkommende om at betalingen har mislyktes, og gir dem muligheten til å fullføre kjøpet. For å se malen for varselet som sendes i dette tilfellet kan du gå til Innstillinger > Varsler > Ventende betalingsfeil i Shopify-administrator.

Betalingsautorisasjon og innhenting med estimerte avgifter

Når du bruker estimerte avgifter autoriseres kundens kredittkort for det estimerte avgiftsbeløpet i en kort periode. Når de endelige avgiftene er beregnet sendes beløpet til godkjenning, og kundens kort blir belastet.

Prosessen med å godkjenne og innhente betalingen vises i bestillingens tidslinje.

Endringer i bestillingens tidslinje med estimerte avgifter

På siden Bestillinger i Shopify-administrator viser bestillingstidslinjen det godkjente betalingsbeløpet basert på estimerte avgifter, og det innhentede betalingsbeløpet basert på det endelige skattebeløpet. Hvis en bestilling har brukt avgiftsestimering vises følgende informasjon på bestillingens tidslinje:

  • Autorisert beløp – denne oppføringen i bestillingens tidslinje indikerer midlene som er autorisert på kundens kredittkort, basert på estimerte avgifter. For eksempel, $432.00 USD was authorized on the Visa ending in 7525.
  • Oppdatering av avgiftsbeløp – denne oppføringen i bestillingens tidslinje vises i tidslinjen hvis det endelige avgiftsbeløpet avviker fra det estimerte avgiftsbeløpet. For eksempel, Tax amount was updated from $22.00 USD to $20.00 USD.
  • Innhentet beløp – denne oppføringen i bestillingens tidslinje indikerer hvor mye kunden faktisk er belastet, basert på det endelige avgiftsbeløpet. For eksempel, $430 USD was captured on the Visa ending in 7525.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis