Estimerede skatter ved betaling

Der vises en beregning af de estimerede skatter til kunderne, når de er ved betalingsprocessen. Dette sker for at forbedre nøjagtigheden. Når betalingsprocessen er fuldført, beregnes det endelige skattebeløb, som kunden debiteres.

Kundeoplevelse i forbindelse med brug af estimerede skatter ved betaling

Når en kunde er ved at betale, angives skatter som Estimerede skatter, og der vises ikonet ?. Når en kunde holder musen over ikonet, vises et værktøjstip, som indikerer, at det endelige skattebeløb vil være tilgængeligt efter afgivelse af ordren, og at kunden får tilsendt dette endelige skattebeløb via sms eller mail.

Når betalingsprocessen er fuldført, vises Estimerede skatter på kundens side med ordrestatus, indtil skatterne er blevet beregnet, og indtil kundens kreditkort er blevet godkendt til det estimerede skattebeløb. Betalingen registreres ikke, før det endelige skattebeløb er blevet beregnet.

Når processen med skatteberegning er fuldført, vises det endelige skattebeløb på kundens ordrebekræftelse (via mail eller sms). Kundens ordrestatusside opdateres også med det endelige skattebeløb. Kunden opkræves det nye samlede beløb, herunder det endelige skattebeløb.

Det endelige skattebeløb kan være lavere end eller højere end det estimerede beløb, der vises til kunden ved betaling. I disse tilfælde skal du ikke foretage yderligere handlinger, f.eks. udstedelse af refusioner. De estimerede skatter godkendes kun af betalingsmetoden, men kunden bliver ikke debiteret for dem.

Hvis skatten for en ordre er estimeret for højt, hvilket betyder, at det endelige skattebeløb er lavere end det estimerede skattebeløb, som kunden får ved betalingen, er det kun det endelige beløb, der hentes på kundens kreditkort. De resterende midler, der er godkendt på kundens kreditkort, frigives. Hvis du bruger Shopify Payments, vises forskellen mellem det godkendte beløb og det beløb, der faktisk blev hentet, som en tilbagebetaling på din udbetalingsside.

Hvis skatten for en ordre estimeres for lavt, hvilket betyder, at det endelige skattebeløb er højere end det estimerede skattebeløb, som kunden får ved betaling, annulleres godkendelsen af kundens kreditkort, og der oprettes en ny godkendelse for det endelige beløb. Hvis kundens betalingsmetode ikke har de nødvendige midler til det nye godkendelsesbeløb, vises ordren som en ikke-betalt ordre med en klargøringspause på siden Ordrer. Der sendes en mailmeddelelse til din kunde om, at betalingen er mislykket, og kunden bliver bedt om at gennemføre sit køb. Hvis du vil gennemgå skabelonen for den meddelelse, der er sendt i dette tilfælde, skal du i Shopify-administratoren gå til Indstillinger > Meddelelser > Fejl med afventede betaling.

Betalingsautorisation og -registrering i forbindelse med estimerede skatter

Når du bruger estimerede skatter, godkendes det estimerede skattebeløb på kundens kreditkort i en kort periode. Betalingen registreres først, når det endelige skattebeløb er beregnet, og kundens kort debiteres.

Processen omkring godkendelse og registrering af betaling vises på ordrens tidslinje.

Ændringer af ordrens tidslinje med estimerede skatter

Ordretidslinjen på siden Ordrer i Shopify-administratoren angiver det godkendte betalingsbeløb (baseret på de estimerede skatter) og det registrerede betalingsbeløb (baseret på de endelige skatter). Hvis en ordre har anvendt estimerede skatter, vises følgende oplysninger på ordrens tidslinje:

  • Godkendt beløb – denne post på ordrens tidslinje indikerer det beløb, der blev godkendt på kundens kreditkort (baseret på de estimerede skatter). Eksempel: $432.00 USD was authorized on the Visa ending in 7525.
  • Opdatering af skattebeløb – denne post på ordrens tidslinje vises, hvis det endelige skattebeløb er et andet end det estimerede skattebeløb. Eksempel: Tax amount was updated from $22.00 USD to $20.00 USD.
  • Registreret beløb – denne post på ordrens tidslinje indikerer, hvor meget kunden faktisk blev debiteret (baseret på det endelige skattebeløb). Eksempel: $430 USD was captured on the Visa ending in 7525.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis