Szacunkowe podatki podczas realizacji zakupu

Aby zwiększyć dokładność, szacunkowa kalkulacja podatku jest wyświetlana klientom w trakcie procesu realizacji zakupu. Po jego zakończeniu obliczana jest ostateczna kwota podatku, którą obciążany jest klient.

Obsługa klienta w zakresie szacowania podatku podczas realizacji zakupu

Gdy klient jest w trakcie realizacji zakupu, podatki są wyświetlane jako Szacowany podatek i zawierają ikonę ?. Gdy klient najedzie kursorem na ikonę, wyświetlana jest podpowiedź informująca, że ostateczne kwota podatku będzie dostępna po złożeniu zamówienia i zostanie mu wysłana SMS-em lub e-mailem.

Po zakończeniu procesu realizacji zakupu Szacowany podatek jest wyświetlany na stronie statusu zamówienia klienta do momentu obliczenia podatków i autoryzacji karty kredytowej klienta na szacunkową kwotę podatku. Płatność jest rejestrowana dopiero po obliczeniu ostatecznej kwoty podatku.

Po zakończeniu procesu finalizacji podatku ostateczna kwota podatku pojawia się w wiadomości e-mail lub SMS z potwierdzeniem zamówienia klienta. Strona statusu zamówienia klienta jest również aktualizowana w celu uwzględnienia ostatecznej kwoty podatku. Klient zostaje obciążony nową kwotą całkowitą, zawierającą ostateczną kwotę podatku.

Ostateczna kwota podatku może być niższa lub wyższa niż szacunkowa kwota podana klientowi podczas realizacji zakupu. W takim przypadku nie ma potrzeby podejmowania działań, takich jak dokonywanie zwrotu. Szacunkowa kwota podatku jest autoryzowana zgodnie z metodą płatności, ale nie obciąża klienta.

Jeśli podatek dotyczący zamówienia jest zawyżony, co oznacza, że ostateczna kwota podatku jest niższa niż szacunkowa kwota podatku, która jest podawana klientowi w trakcie realizacji zakupu, na karcie kredytowej klienta rejestrowana jest tylko ostateczna kwota. Pozostałe środki autoryzowane na karcie kredytowej klienta są zwalniane. Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, różnica między autoryzowaną kwotą a kwotą, która została faktycznie zarejestrowana, jest wyświetlana jako zwrot na stronie wypłat.

Jeśli podatek dotyczący zamówienia jest niedoszacowany, co oznacza, że ostateczna kwota podatku jest wyższa niż szacunkowa kwota podatku, która jest podawana klientowi w trakcie realizacji zakupu, autoryzacja na karcie kredytowej klienta jest unieważniana i tworzona jest nowa autoryzacja na ostateczną kwotę. Jeśli nowa autoryzacja w przypadku danej metody płatności klienta jest niemożliwa z powodu braku wystarczających środków, zamówienie pojawia się na stronie Zamówienia jako nieopłacone z blokadą realizacji. Do klienta wysyłany jest e-mail z powiadomieniem o niepowodzeniu płatności i prośbą o dokończenie zakupu. Aby sprawdzić szablon powiadomienia wysyłanego w takim przypadku, przejdź w panelu administracyjnym Shopify do opcji: Ustawienia > Powiadomienia > Błąd płatności oczekującej.

Autoryzacja i rejestracja płatności z szacunkowym podatkiem

Jeśli wykorzystujesz szacunkowy podatek, karta kredytowa klienta jest autoryzowana na krótki okres na kwotę szacowanego podatku. Po obliczeniu ostatecznej kwoty podatku płatność jest rejestrowana, a karta klienta obciążana.

Proces autoryzowania i rejestracji płatności jest wyświetlany na osi czasu zamówienia.

Zmiany na osi czasu zamówienia z szacowanym podatkiem

Na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify na osi czasu zamówienia znajduje się autoryzowana kwota płatności oparta na wysokości szacunkowego podatku oraz zarejestrowana kwota płatności oparta na wysokości ostatecznego podatku. Jeśli dla zamówienia wykonano szacowanie podatku, na osi czasu zamówienia pojawiają się następujące informacje:

  • Autoryzowana kwota – ten wpis na osi czasu zamówienia wskazuje środki, które zostały autoryzowane na karcie kredytowej klienta na podstawie szacunkowego podatku, np. $432.00 USD was authorized on the Visa ending in 7525.
  • Aktualizacja kwoty podatku – ten wpis na osi czasu zamówienia pojawia się na osi czasu, jeśli ostateczna kwota podatku różni się od szacunkowej kwoty podatku, np. Tax amount was updated from $22.00 USD to $20.00 USD.
  • Zarejestrowana kwota – ten wpis na osi czasu zamówienia wskazuje kwotę, jaką klient został obciążony na podstawie ostatecznej kwoty podatku, np. $430 USD was captured on the Visa ending in 7525.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo