Ceny Shopify Tax

Wszystkie sklepy realizujące sprzedaż do USA mogą korzystać z aplikacji Shopify Tax bez opłat do momentu osiągnięcia w danym roku kalendarzowym progu sprzedaży online w USA wynoszącego 100 000 USD. Próg 100 000 USD dotyczy każdego sklepu z osobna. Jeśli posiadasz więcej niż jeden sklep, to każdy z nich będzie zwolniony z opłat do momentu osiągnięcia progu sprzedaży online wynoszącego 100 000 USD w każdym roku kalendarzowym. Po przekroczeniu przez sklep tego progu obowiązują poniższe opłaty do maksymalnej kwoty 5000 USD w przypadku każdego sklepu:

 • Opłata kalkulacyjna w wysokości 0,35% jest naliczana od zamówień, w których podatek jest obliczany w sklepach korzystających z planu Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify i Advanced Shopify.
 • Opłata kalkulacyjna w wysokości 0,25% jest naliczana od zamówień, w których podatek jest obliczany w sklepach korzystających z planu Shopify Plus.

Próg opłat Shopify Tax

Opłaty za obliczenia podatkowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy w jednym roku kalendarzowym wartość sprzedaży zrealizowanej przez sklep w USA wyniesie co najmniej 100 000 USD. W przypadku wartości sprzedaży niższej niż 100 000 USD opłaty za obliczenia podatkowe nie obowiązują. Rok kalendarzowy to okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia.

Sprzedaż, którą wlicza się do tego progu, dotyczy zamówień pochodzących z lokalizacji w Stanach Zjednoczonych i wysyłanych do tego kraju, i obejmuje:

 • sprzedaż z innych kanałów połączonych z Shopify (np. Facebook, Instagram i inne)
 • sprzedaż dokonana osobiście za pośrednictwem Punktu sprzedaży Shopify
 • sprzedaż kart prezentowych
 • sprzedaż realizowaną za pośrednictwem aplikacji Shop
 • sprzedaż produktów niepodlegających opodatkowaniu
 • sprzedaż realizowaną za pośrednictwem wszystkich bramek płatniczych
 • podatki i opłaty za wysyłkę w przypadku sprzedaży

Importowane zamówienia nie wliczają się do tego progu.

Opłaty Shopify Tax

Opłaty nie mają zastosowania do sprzedaży w stanach, w których nie pobierasz podatku. Ponadto obowiązują następujące limity opłat:

 • limit 0,99 USD za zamówienie. Bez względu na to, jak duża jest suma zamówienia, opłata za zamówienie nie przekroczy 0,99 USD.
 • Limit roczny 5000 USD. Bez względu na wielkość sprzedaży w ciągu roku kalendarzowego Twoja opłata nie przekroczy 5000 USD rocznie.

Jeśli łączna wartość sprzedaży w Twoim sklepie wynosi co najmniej tyle, co próg opłat, naliczana jest procentowa opłata za zrealizowane w Twoim sklepie transakcje, dla których obliczono podatek. Opłata dotyczy zamówień ze stanów, w których aktywowano pobieranie podatku, w tym zamówień, w których nie jest naliczany podatek ze względu na produkty, które są zwolnione z podatku. Opłata nie jest stosowana w przypadku:

 • zamówień ze stanów, w których nie pobierasz podatku
 • zamówień importowanych spoza Shopify

Ta opłata jest uwzględniana na Twojej fakturze za subskrypcję Shopify. Nie są nią obciążani Twoi klienci i nie pojawia się na ich fakturze.

Dowiedz się więcej o opcjach usług podatkowych w USA.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo