Produktkategorier

Produktkategorier er labels, der tilknyttes produkter eller kollektioner af produkter. De angiver de skattemæssige forpligtelser og fritagelser, som kunderne har, når de køber disse specifikke produkter. Produktkategorier vælges ud fra Shopify Product Taxonomy, som er en foruddefineret og standardiseret liste.

Produktkategorier er også nyttige til administration af dine produkter, og de kan bruges til følgende:

Automatiske forslag til produktkategorier

Når du opretter et produkt, genereres der et forslag til en standardproduktkategori ud fra oplysninger som titel, beskrivelse og relaterede medier.

Denne kategori er kun et forslag og bør ikke anses som skatterådgivning. Det er vigtigt, at du bekræfter nøjagtigheden af produktkategorien, før du accepterer den, og at du om nødvendigt taler med en skatteekspert.

Du kan få adgang til og gennemgå foreslåede produktkategorier i din Shopify-administrator. Du kan også få adgang til en liste over alle de produkter, du skal vælge en produktkategori for manuelt.

Få adgang til produktkategorier

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Administrer opkrævning af salgsskat klikker du på USA.
 3. Klik på Administrer kategorier i afsnittet Kategoriser produkter af skattemæssige hensyn.
 4. Foretag én af følgende handlinger for at tildele produktkategorier:

Valg og administration af produktkategorier

På siden Produktkategorier vises en meddelelse, hvis du har produkter, som ikke har produktkategorier tildelt, eller hvis du har forslag til produktkategorier, der skal gennemgås. Der er to faner, der viser produkter, der skal gennemgås. Fanen Afventer gennemgang viser produkter, der har produktkategorier, der er foreslået for dem. Produktkategorier, der foreslået på denne fane, anvendes ikke, medmindre du accepterer dem. Fanen Afventer valg viser produkter, der ikke har forslag, og som skal vælges manuelt.

Du kan anvende produktkategorier på flere måder på dine produkter.

Vælg eller godkend en produktkategori enkeltvis

 1. Find det produkt, du vil vælge eller godkende, på siden Produktkategorier.
 2. Gør et af følgende:

  1. Hvis der findes en foreslået produktkategori, skal du godkende forslaget:
   1. Klik på afkrydsningsfeltet i feltet Produktkategori.
   2. Klik på Gem.
  2. Søg efter og vælg en produktkategori:
   1. Klik på x'et i feltet Produktkategori.
   2. Begynd at skrive en beskrivelse af produktet i feltet Produktkategori.
   3. Klik på produktkategorien, når der vises det rigtige forslag.
   4. Klik på Gem.

Vælg eller godkend flere produktkategorier samlet

 1. Klik på afkrydsningsfeltet ud for alle de produkter, du vil vælge eller godkende, på siden Produktkategorier.
 2. Gør et af følgende:

  1. Hvis der vises forslag, skal du godkende den foreslåede produktkategori for alle valgte produkter:
   1. Klik på Acceptér og gem under produktlisten.
   2. Klik på Acceptér, og gem alle.
  2. Hvis der vises forslag, kan du søge efter og vælge en produktkategori for de valgte produkter:
   1. Klik på Rediger produkter under produktlisten.
   2. Begynd at skrive en beskrivelse af produktet i feltet Produktkategori.
   3. Klik på produktkategorien, når der vises det rigtige forslag.
   4. Klik på Gem.
  3. Hvis der ikke vises forslag, kan du søge efter og vælge en produktkategori for alle valgte produkter:
   1. Klik på Vælg kategori under produktlisten.
   2. I feltet Vælg kategori begynder du at skrive en beskrivelse af produktet.
   3. Klik på produktkategorien, når der vises det rigtige forslag.
   4. Klik på Acceptér, og gem alle.

Vælg en produktkategori ved hjælp af en CSV-fil

Du kan importere produktkategorier ved at importere en CSV-fil med produkter. For at bekræfte, at værdierne for dine produktkategorier matcher Shopifys foruddefinerede liste, kan du referere til Shopify Product Taxonomy.

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til produkter, som du kan bruge som skabelon.

Skatteberegning ved hjælp af produktkategorier

Når du har kategoriseret dine produkter, bruges kategorierne til automatisk at bestemme dine skattemæssige forpligtelser, når du sælger til en bestemt stat. Brug af produktkategorier øger nøjagtigheden af skatteberegninger og reducerer behovet for afgiftstilsidesættelser.

Lad os f.eks. sige, at du sælger T-shirts. I New York er tøj og fodtøj til en værdi på under 110 USD fritaget for salgsskat i byen og staten New York. Hvis de korrekte produktkategorier er angivet for dine produkter, opkræves disse skatter ikke, når du sælger dine produkter til kunder i New York. Hvis de regler, der gælder for disse produkter, ændres i fremtiden, opdateres den måde, som skatten beregnes på for dine produkter, automatisk uden at du skal gøre noget.

Hvis du angiver en produktkategori for et produkt, som har en tilsidesættelse på plads, har tilsidesættelsen forrang i forhold til skatteberegninger for produktkategorier. Dette omfatter kollektionsbaserede skattetilsidesættelser. Overvej at fjerne alle skattetilsidesættelser for produkter, der er i konflikt med dine produktkategorier. Hvis du kender til skatteregler, der ikke beregnes af produktkategorier, kan du dog beholde dine skattetilsidesættelser for produkter.

Du behøver ikke at bruge produktkategorier. Hvis du vælger ikke at anvende produktkategorier på dine produkter, skal du bruge skattetilsidesættelser og opdatere dem manuelt.

Begrænsninger

Der er nogle situationer, hvor produktkategorier ikke kan bruges til at beregne skatter:

 • Branchespecifikke eller produktspecifikke skatter, der resulterer i en særskilt skattelinje, som f.eks. gebyrer for e-affald.
 • Skatter, der er baseret på volumen, vægt, ingredienser eller størrelse, som f.eks. punktafgifter.
 • Varianterne af et enkelt produkt må ikke have forskellige produktkategorier.
 • Varer med flere elementer, der oprettes som et enkelt produkt, har en enkelt produktkategori.
 • Produktkategorier synkroniseres ikke mellem Shopify og markedspladser, som f.eks. Meta eller Google.
 • Produktkategorier anvendes ikke på ordrer, der ikke er kvalificeret til Shopify Tax.
 • Produkter og kategorier med skattetilsidesættelser.

Se en forhåndsvisning af dine skatteberegninger

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Administrer opkrævning af salgsskat klikker du på USA.
 3. Klik på Administrer kategorier i afsnittet Kategoriser produkter af skattemæssige hensyn.
 4. Klik på Se en forhåndsvisning af priser.
 5. Vælg en produktkategori ved at søge eller foretage et valg i rullemenuen. Udfyld derefter et beløb.
 6. Klik på Se forhåndsvisning. Du kan derefter gentage processen for andre kategorier.
 7. Klik på Luk, når du er færdig.

Testskat beregnet ved hjælp af produktkategorier

Da der ikke er en måde at se en forhåndsvisning af specifikke skatteprocenter på, er det bedst at oprette ordrekladder for at validere, at dine produkter beskattes som forventet. Hvis den resulterende skatteberegning ikke er, hvad du forventer, skal du gennemgå produktkoden for at sikre, at den er nøjagtig. Kontakt Shopify Support, hvis du har brug for hjælp til at angive dine produktkategorier. Hvis du ikke er sikker på, at du har angivet de korrekte produktkategorier, skal du kontakte en skatteekspert.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis