Shopifys standardproduktklassificering

En produktkategori er standardkategorien for et produkt i Shopifys standardproduktklassificering. Alle dine produkter bør tildeles en specifik kategori i Shopifys standardproduktklassificering.

Du kan se en liste over produktkategorier og -underkategorier i Shopifys standardproduktklassificering.

Shopifys standardkategorier bruges til følgende formål:

 • Få adgang til produktattributter, der kaldes metafelter for kategorier, der knyttes til hver produktkategori.
 • Håndter dine produkter bedre i Shopify, for eksempel, som en betingelse for en automatiseret kollektion eller til at hjælpe dig med at filtrere din produktliste.
 • Gør det nemmere at sælge produkter på andre kanaler, der kræver en standardiseret produkttype, som f.eks. Facebook eller Google.
 • Bestem den procent, produktet beskattes med, hvis du bruger Shopify Tax. Dine produkter kan være underlagt særlige procenter eller fritagelser. Når et produkt kategoriseres korrekt, opkræves den mest nøjagtige skatteprocent ved betaling. Hvis du opkræver for meget eller ikke nok omsætningsskat, kan det skabe et økonomisk eller juridisk ansvar for din virksomhed.

Et eksempel på en produktkategori er Beklædning og tilbehør > Tøj > Skjorter og toppe.

Nogle standardproduktkategorier har tilgængelige metafelter for kategorier med standardposter. Hvis du f.eks. tilføjer produktkategorien Beklædning og tilbehør > Tøj > Skjorter & Toppe, kan du tilføje metafelter for kategorier for størrelse, halsudskæring, ærmelængdetype, toplængdetype, aldersgruppe, stof, målkøn, beklædningsegenskaber og farve. Metafelter for kategorier har standard metaobjectposter, som du enten kan bruge som de er eller tilpasse yderligere. Hvis farven sort f.eks. ikke er i overensstemmelse med din branding, kan du omdøbe den til grafit. Disse metafelter for kategorier kan bruges i dit butikslayout, så kunderne hurtigere kan finde de produkter, de har brug for. Når du bruger farveposter som variantmuligheder, kan du vise variantmuligheder som prøver på farvemuligheder på produktsiderne i dit butikslayout.

Kom godt i gang med Shopifys nye standardproduktklassificering

Du har automatisk adgang til Shopifys nye standardproduktklassificering. Du bør dog gennemgå dine produkter for at sikre dig, at de bruger alle funktionerne, og at dine produktkategorier er optimeret. Følgende er forslag til, hvordan du kommer godt i gang med Shopifys nye standardproduktklassificering:

Hvad er forskellen på produktkategori og produkttype?

Hvert af dine produkter kan kun have én produktkategori og én produkttype. Produktkategorien er et standardfelt fra Shopifys standardproduktklassificering, som kan hjælpe dig med dine skatteberegninger, og når du sælger produkter på dine salgskanaler, som f.eks. Facebook. Produkttypen er et tilpasset felt, som er unikt for dine produkter. Du kan bruge både produkttype og produktkategori som en hjælp til at organisere din butik.

Få mere at vide om produkttyper.

Overvejelser i forbindelse med brug af produktkategori

Når du opsætter apps og kanaler som f.eks. Google til at synkronisere med dine produkter, importeres de produktoplysninger, du har angivet i Shopify. Det er vigtigt, at du de data, du sender om dine produkter, er af høj kvalitet, så dine apps og kanaler får de mest nøjagtige oplysninger som muligt.

Gennemgå følgende overvejelser, før du tilføjer en produktkategori:

 • Brug kun en foruddefineret Shopify-produktkategori, der er angivet i Shopifys standardproduktklassificering.
 • Du kan angive id-nummeret eller stien for produktkategorien i CSV-filer, men du kan ikke angive begge dele. Du kan finde både id’et og stien i Shopifys standardproduktklassificering.
 • Anvend den produktkategori, der beskriver produktet bedst. Vælg kategorien ud fra dit produkts primære funktion. F.eks. hvis dit produkt er et ur med andre funktioner, som f.eks. lys, men dets primære funktion er et vækkeur. I dette tilfælde skal du bruge kategorien for vækkeur. Brug formatet Hus og have > Indretning > Ure > Vækkeure (eller id'et 3097) i en CSV-fil.
 • Brug den mest specifikke kategori, der er mulig. Hvis du f.eks. har et vækkeur, kan du bruge kategorien for vækkeure.. Brug formatet Hus og have > Indretning > Ure > Vækkeure (eller id'et 3097) i en CSV-fil. Du må ikke bare anvende: Ure (eller id'et: 3096).
 • Hvis klassifikationen for produktkategorier ikke er tilgængelig på dit sprog, skal du anvende engelske værdier eller numeriske id'er.
 • Hvis du allerede har en Google-produktkategori for dine produkter og foretrækker at bruge denne klassifikation, vil Shopify knytte den mest nøjagtige produktkategori til dine produkter. Din Google-produktkategori skal matche Googles værdier på engelsk eller id-nummeret. Få mere at vide om klassifikation for accepterede kategorier og id’er under Googles produktkategori.
 • Hvis dine kunder går direkte til betaling på Instagram eller Facebook, skal du angive Google-produktkategorier af skattemæssige hensyn. Dette gælder også, selvom du allerede angiver en standard-Shopify-kategori.
 • Alle produkter bør tildeles en Shopify-produktkategori. Hvis der ikke tildeles en produktkategori, gemmes dit produkt som ikke-kategoriseret. Dette kan også ske, hvis der oprettes et produkt med en CSV-fil eller en app. Du kan tilføje en kategori, hvis du ikke vil have, at dit produkt skal være ikke-kategoriseret.

Automatiske forslag til produktkategorier

Når du opretter et produkt og angiver et navn og en beskrivelse og tilføjer billeder for produktet, bruges disse oplysninger til at generere forslag til en produktkategori, som er drevet af Shopify Magic. Du kan bruge den foreslåede kategori eller vælge en kategori, der er så specifik for dit produkt som muligt.

Shopify Magic tilføjer også metafelter for kategorier og værdier, der er relevante for dit produkt, baseret på produktoplysningerne. Du kan beholde disse metafelter for produkter og føje andre tilgængelige metafelter for produkter til dit produkt.

Tilføj en produktkategori

Indtil du tildeler hvert produkt en produktkategori, vises der muligvis et forslag for hvert produkt, som du kan acceptere eller afvise. Produktet kan også blive mærket som ikke-kategoriseret. Hvis forslaget er unøjagtigt, eller hvis du vil gennemse produktkategorierne for at få en mere nøjagtig type, kan du søge efter den bedste produktkategori.

Trin:

Migrering af eksisterende produktkategorier

Udgivelsen af Shopifys nye standardproduktklassificering betyder, at nogle af de produktkategorier, du tidligere har brugt, kan være blevet redigeret eller udskiftet.

Hvis en kategori, du tidligere har anvendt, er blevet ændret, foreslås der en kategori, der passer bedst til dit produkts oplysninger. Hvis der ikke er nogen kategori, gemmes dit produkt som ikke-kategoriseret. Dette kan også ske, hvis der oprettes et produkt med en CSV-fil eller en app.

Det er vigtigt, at du gennemgår disse anbefalinger og alle produkter, der ikke er kategoriseret, for at sikre dig, at de matcher dine produkter. Du kan gennemføre en af følgende handlinger, når du gennemgår dine produkter:

 • Acceptér den anbefalede kategori: Hvis den foreslåede kategori er nøjagtig for dit produkt, kan du acceptere forslaget.
 • Udforsk nye kategorier: Hvis den foreslåede kategori ikke er det rigtige match, hvis dit produkt er ikke-kategoriseret, eller hvis du vil udforske andre kategorier, kan du gennemgå rullemenuen Kategori på produktsiden i Shopify-administratoren. Du kan også gennemgå Shopifys standardproduktklassificering for at finde en mere passende kategori til dit produkt.

Få mere at vide om, hvilke kategorier der er ændret i Shopifys nye standardproduktklassificering.

Metafelter for kategorier

Metafelter for kategorier knyttes til specifikke produktkategorier i Shopifys standardproduktklassificering. Metafelter for kategorier, som kaldes produktattrributter i klassificeringen, hjælper dig med at tilføje de rigtige oplysninger for dine produkter og gøre det nemmere for besøgende at finde dem på dit website, på markedspladser og i søgemaskiner.

Hvis du f.eks. tilføjer produktkategorien Beklædning og tilbehør > Tøj > Skjorter og toppe, kan du tilføje metafelter for kategorier for tøjstørrelse, halsudskæring, ærmelængde og meget mere. Nogle metafelter for kategorier tilføjes som standard ud fra Shopify Magic-forudsigelser. Andre metafelter for kategorier kan blive foreslået, og du kan vælge at føje dem til din butik. Metafelter for kategorier har standardposter, som du enten kan bruge, som de er, eller tilpasse yderligere.

Du kan knytte metafelter for kategori til dine produktvariantmuligheder og poster til værdier for dine valgmuligheder. Det betyder, at du kan ændre farven sort til grafit, og dine variantværdier opdateres alle steder, hvor denne farve er anvendt. Når du bruger farveposter som variantmuligheder, kan du vise variantmuligheder som farveprøver for valgmuligheder på produktsiderne i dit butikslayout.

Tilføj metafelter for kategori

Du kan tilføje metafelter for kategorier, når du tildeler en standardkategori til et af dine produkter.

Der vises muligvis en foreslået kategori i feltet Kategori baseret på oplysninger, der er angivet i dine produktoplysninger. Når du har gemt dit produkt, bekræftes eventuelle ikke-redigerede forslag.

Trin:

Masseredigering af produktkategorier

Du kan masseredigere dit produkts kategori i stedet for én ad gangen.

Trin:

 1. Klik på Produkter i Shopify-administrator.
 2. Vælg de produkter, du vil redigere ved at gøre ét af følgende:

  • Hvis du kun vil redigere specifikke produkter, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hvert produkt.
  • Hvis du kun vil redigere varianterne for et enkelt produkt, skal du kun vælge dette produkt.
  • Hvis du vil vælge alle listevarer på en side, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst på produktlisten.
  • Hvis du vil vælge alle produkter i din butik, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst på produktlisten og derefter klikke på Vælg alle mere end 50 varer fra din butik.
 3. Klik på Masserediger.

 4. Hvis du ikke har kolonnen Produktkategori i din visning, skal du klikke på Kolonner og derefter vælge Produktkategori.

 5. Gør følgende i kolonnen Produktkategori for dine produkter:

  • Acceptér eller afvist alle automatisk genererede forslag om nødvendigt.
  • Klik på rullemenuen for at få en liste over produktkategorier. Vælg produktkategorien. Du kan klikke på Gennemse alle for at udvide listen eller søge efter en kategori.
 6. Klik på Gem.

Administration af produktkategorier ved hjælp af en CSV-fil

Du kan importere produkttyper ved at importere en CSV-fil med produkter. Du kan også tilføje og redigere produktkategorier og produkttyper i CSV-filen.

Du kan bekræfte, at dine værdier for produktkategorier matcher Shopifys foruddefinerede liste, ved at referere til Shopifys standardproduktklassificering.

Hvis du allerede har en Google-produktkategori for dine produkter og foretrækker at bruge denne klassifikation, vil Shopify knytte den mest nøjagtige produktkategori til dine produkter. Dette sker dog kun, hvis den matcher en klassifikationsværdi på engelsk helt præcist, eller hvis UID (unikt id) er angivet.

Du kan gøre følgende i din CSV-fil:

 • Find den passende Google-produktkategori med google_product_category-feltet i din CSV-opdatering.
 • Angiv en understøttet kategori fra Googles produktklassificering.
 • Angiv enten kategoristien eller id-nummeret ved hjælp af Shopifys produktkategori.

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til produkter, som du kan bruge som skabelon.

Begrænsninger for Shopifys standardproduktklassificering

Produktmuligheder, der er oprettet med Shopifys nye standardproduktklassificering, har følgende begrænsninger:

 • Hvis du vil bruge Shopifys nye standardproduktklassificering til effektive prøver på Dawn, skal du anvende den nyeste version.
 • Nye kategorier er muligvis ikke kompatible med salgskanaler. Gennemgå dit produkts salgskanaler, inden du redigerer et udgivet produkts kategori.
 • Attributterne Måleenhed og Dimensionstype er ikke tilgængelige i øjeblikket.
 • Tilpassede attributter understøttes ikke på nuværende tidspunkt.
 • Attributter understøttes ikke i følgende Shopify-apps: Search and Discovery og Shopify Bundles.

Yderligere ressourcer

 • Hvis du vil anvende prøver med en tilpasset Liquid-implementering, skal du se Liquid-dokumentationen. Du kan også se denne vejledning.
 • Hvis du anvender et tredjepartstema, skal du se dit temas udgivelsesbemærkninger for at finde ud af, om prøver understøttes.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis