Thiết lập thuế tại Liên minh châu Âu

Nếu bạn mới làm quen với Shopify, trước khi bắt đầu bán, bạn cần xác định có nên tính thuế hay không. Có thể bạn sẽ cần phải đăng ký với nhiều quốc gia thành viên thuế GTGT khác nhau. Sau đó, bạn có thể thiết lập các khoản thuế trong Shopify để đảm bảo tính đúng thuế dù bán ở bất cứ đâu tại Liên minh châu Âu.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập thuế Châu Âu trong Shopify

Bạn cần xác định xem có cần thu thuế hay không. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế. Thông thường, nếu định bán hàng sang các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu, bạn cần đăng ký với cơ quan thuế tại quốc gia của bạn để thu thuế GTGT.

Nếu bạn vượt quá ngưỡng doanh số nhất định ở quốc gia khác tại Liên minh châu Âu hoặc có sự hiện diện kinh doanh quan trọng tại đó, có thể bạn sẽ cần đăng ký quy tắc One-Stop Shop (OSS) hoặc liên hệ với từng cơ quan có thẩm quyền và đăng ký với họ. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng, cũng như theo từng yêu cầu của chính phủ. Nơi bạn đăng ký thu thuế GTGT sẽ quyết định mức thuế bạn tính cho khách hàng.

 • Khách hàng tại quốc gia cư trú của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT của quốc gia bạn.
 • Đối với khách hàng tại các quốc gia Liên minh Châu Âu bên ngoài quốc gia của bạn, thuế suất được xác định dựa trên việc bạn có vượt quá ngưỡng đăng ký thuế 10.000 EUR hay không.
  • Nếu bạn không vượt quá ngưỡng, khách hàng của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT tại quốc gia của bạn.
  • Nếu bạn vượt quá ngưỡng, khách hàng của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT tại quốc gia của khách hàng. Để thu thuế GTGT theo thuế suất của quốc gia đích, bạn cần đăng ký mã số thuế GTGT với OSS hoặc với quốc gia đó.

Nếu có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại một quốc gia, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế tại quốc gia đó để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không. Bạn có trách nhiệm xác định xem doanh nghiệp của mình có vượt quá ngưỡng bán hàng từ xa hay không.

Thu thuế GTGT bằng OSS

Quy tắc One-Stop Shop hay OSS trong Liên minh dành cho thương nhân có địa điểm tại Liên minh châu Âu có giao dịch bán hàng sang các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu yêu cầu thương nhân thu và nộp thuế GTGT theo quốc gia nhận hàng. Do trạng thái kép tại Bắc Ireland, thương nhân có địa điểm tại Bắc Ireland cũng có thể sử dụng quy tắc OSS.

Nếu doanh số hằng năm của bạn tại tất cả các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu dưới 10.000 EUR, bạn có thể áp dụng chính sách miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ để tính thuế suất GTGT địa phương hoặc đăng ký OSS nếu muốn thu thuế GTGT dựa trên địa điểm của khách hàng.

Bạn chỉ có thể sử dụng OSS nếu cửa hàng sử dụng thuế theo đăng ký. Nếu bạn chưa cập nhật cài đặt để sử dụng thuế theo đăng ký, hãy cập nhật thuế suất theo cách thủ công bằng thuế suất dựa trên địa điểm.

Thiết lập đăng ký thuế GTGT của bạn

Sau khi đã đăng ký với các quốc gia thành viên thuế GTGT và có số thuế GTGT tại Liên minh châu Âu, bạn có thể thiết lập các khoản thuế. Bạn chỉ cần thực hiện tác vụ này một lần.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Liên minh châu Âu.
 3. Trên trang Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Chọn cách bạn đăng ký thuế GTGT.

  • Nếu bạn đã đăng ký quy tắc OSS và dự định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT cho tất cả các giao dịch bán hàng cho khách hàng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, hãy chọn Đăng ký One-Stop Shop.
  • Nếu cửa hàng của bạn có doanh số hằng năm từ 10.000 EUR trở xuống và bạn dự định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương, hãy chọn Miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Bạn sẽ không được miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ nếu có nhiều đăng ký thuế GTGT.
  • Nếu bạn định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT trực tiếp cho cơ quan thuế của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu mà bạn gửi hàng đến, hãy chọn Đăng ký theo quốc gia.
 5. Nhấp vào Next (Tiếp).

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đã chọn đăng ký One-Stop Shop, hãy nhập mã số thuế GTGT của bạn từ quốc gia bạn đăng ký và nhấp vào Thu thuế GTGT. Nếu bạn cần thêm đăng ký thuế GTGT bổ sung, hãy nhấp vào Thêm quốc gia trên trang Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu.
  • Nếu bạn đã chọn Miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hãy nhập mã số thuế GTGT của bạn từ quốc gia cư trú của bạn và nhấp vào Thu thuế GTGT.
  • Nếu bạn đã chọn Đăng ký theo quốc gia, hãy nhập số thuế GTGT của bạn từ quốc gia bạn đăng ký và nhấp vào Thu thuế GTGT. Nếu bạn cần bổ sung đăng ký thuế GTGT, hãy nhấp vào Thêm quốc gia trên trang Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí