Thiết lập thuế tại Liên minh châu Âu

Nếu bạn mới làm quen với Shopify, trước khi bắt đầu bán, bạn cần xác định có nên tính thuế hay không. Có thể bạn sẽ cần phải đăng ký với nhiều quốc gia thành viên thuế GTGT khác nhau. Sau đó, bạn có thể thiết lập các khoản thuế trong Shopify để đảm bảo tính đúng thuế dù bán ở bất cứ đâu tại Liên minh châu Âu.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập thuế Châu Âu trong Shopify

Bạn cần xác định xem có cần thu thuế hay không. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế. Thông thường, nếu định bán hàng sang các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu, bạn cần đăng ký với cơ quan thuế tại quốc gia của bạn để thu thuế GTGT.

Nếu bạn vượt quá ngưỡng bán hàng nhất định ở quốc gia khác tại Liên minh châu Âu hoặc có sự hiện diện kinh doanh quan trọng tại đó, bạn có thể phải liên hệ với từng cơ quan có thẩm quyền và đăng ký với họ. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng, cũng như theo từng yêu cầu của chính phủ. Nơi bạn đăng ký thu thuế GTGT sẽ quyết định mức thuế bạn tính cho khách hàng.

 • Khách hàng tại quốc gia cư trú của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT của quốc gia bạn.
 • Đối với khách hàng tại các quốc gia Liên minh Châu Âu bên ngoài quốc gia của bạn, thuế suất được xác định dựa trên việc bạn có vượt quá ngưỡng đăng ký thuế hay không. - Nếu bạn không vượt quá ngưỡng, khách hàng của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT tại quốc gia của bạn.
  • Nếu bạn vượt quá ngưỡng, khách hàng của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT tại quốc gia của khách hàng. Để thu thuế suất GTGT của quốc gia đích, bạn cần đăng ký mã số thuế GTGT với quốc gia đó.

Nếu có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại một quốc gia, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế tại quốc gia đó để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không. Bạn có trách nhiệm xác định xem doanh nghiệp của mình có vượt quá ngưỡng bán hàng từ xa hay không.

Thiết lập khu vực đã đăng ký

Sau khi đã đăng ký với các quốc gia thành viên thuế GTGT và có số thuế GTGT tại Liên minh châu Âu, bạn có thể thiết lập các khoản thuế. Bạn chỉ cần thực hiện tác vụ này một lần.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh European Union (Liên minh châu Âu) , nhấp vào Set up (Thiết lập).
 3. Trong mục VAT collection (Thu thuế GTGT), nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).
 4. Chọn quốc gia nơi bạn đăng ký.
 5. Trong mục Số thuế GTGT, nhập mã số thuế GTGT của bạn. Nếu bạn đã đăng ký số thuế GTGT nhưng chưa có, vui lòng để trống mục này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được mã số của mình.
 6. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).
 7. Không bắt buộc: Để thêm vùng và số tài khoản, nhấp vào Start collecting VAT (Bắt đầu thu thuế GTGT).

Sau khi thiết lập vùng thuế, bạn có thể tạo ghi đè thuế cho sản phẩm tại nơi không áp dụng thuế suất mặc định.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí