Thiết lập thuế tại Liên minh châu Âu

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Liên minh châu Âu. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Nếu bạn mới làm quen với Shopify, trước khi bắt đầu bán, bạn cần xác định có nên tính thuế hay không. Có thể bạn sẽ cần phải đăng ký với nhiều quốc gia thành viên thuế GTGT khác nhau. Sau đó, bạn có thể thiết lập các khoản thuế trong Shopify để đảm bảo tính đúng thuế dù bán ở bất cứ đâu tại Liên minh châu Âu.

Lưu ý: Nếu bạn đang bán hàng trên Shopify, tham khảo Cập nhật lên tính năng thuế Liên minh châu Âu mới.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập thuế Châu Âu trong Shopify

Bạn cần xác định xem có cần thu thuế hay không. Nếu bạn không chắc chắn, tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế.

Nếu có sự hiện diện quan trọng tại một quốc gia thành viên thuế GTGT, có thể bạn sẽ cần liên hệ với từng cơ quan liên quan và đăng ký với họ. Quy trình này có thể thay đổi tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng cũng như theo yêu cầu của từng chính quyền.

Để xem liên kết đến các cơ quan thuế của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, tham khảo Tài liệu tham khảo thuế tại Liên minh châu Âu.

Thiết lập khu vực đã đăng ký

Sau khi đã đăng ký với các quốc gia thành viên thuế GTGT và có số thuế GTGT tại Liên minh châu Âu, bạn có thể thiết lập các khoản thuế. Bạn chỉ cần thực hiện tác vụ này một lần.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh European Union (Liên minh châu Âu) , nhấp vào Set up (Thiết lập).
  3. Trong mục VAT registrations (Đăng ký thuế GTGT), nhấp vào Add VAT registration (Thêm đăng ký thuế GTGT).
  4. Chọn quốc gia nơi bạn đăng ký.
  5. Trong VAT number (số thuế GTGT), nhập số thuế GTGT của bạn.
  6. Nhấp vào Add VAT registration (Thêm đăng ký thuế GTGT).
  7. (Không bắt buộc) Thêm vùng và số tài khoản khác, nhấp vào Add VAT registration (Thêm đăng ký thuế GTGT).

Sau khi thiết lập vùng thuế, bạn có thể tạo ghi đè thuế cho sản phẩm tại nơi không áp dụng thuế suất mặc định.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí