Thiết lập thuế tại Bắc Ireland

Trong bối cảnh Brexit, Bắc Ireland (NI) đã áp dụng trạng thái kép và được coi là một phần trong cả chế độ thuế của Liên minh châu Âu lẫn Vương quốc Anh.

Nếu bạn sử dụng cài đặt thuế theo đăng ký, thuế GTGT được tính dựa trên nơi gửi và nơi nhận của đơn hàng. Thuế GTGT tại Vương quốc Anh áp dụng cho đơn hàng gửi từ phạm vi Vương quốc Anh đến khách hàng tại Bắc Ireland và cho đơn hàng gửi từ Bắc Ireland đến khách hàng tại Vương quốc Anh. Thuế GTGT tại Liên minh châu Âu áp dụng cho đơn hàng gửi từ phạm vi Liên minh châu Âu đến khách hàng tại Bắc Ireland và cho đơn hàng gửi từ Bắc Ireland đến khách hàng tại Liên minh châu Âu.

Trước khi bắt đầu thiết lập thuế tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh trong Shopify

Bạn cần xác định xem có cần thu thuế hay không. Nếu không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến của cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế. Thông thường, nếu định bán hàng cho các quốc gia trong Liên minh châu Âu, bạn cần đăng ký với cơ quan thuế tại quốc gia của bạn để thu thuế GTGT tại Liên minh châu Âu. Nếu doanh số bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh ở mức 85.000 GBP trở lên trong vòng 12 tháng, bạn thường phải đăng ký để thu thuế GTGT tại Vương quốc Anh.

Nếu bạn vượt quá ngưỡng doanh số nhất định ở một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu hoặc doanh nghiệp bạn có sự hiện diện quan trọng tại quốc gia đó, bạn cũng nên đăng ký quy tắc One-Stop Shop (OSS) hoặc liên hệ với từng cơ quan có thẩm quyền để đăng ký với họ. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở doanh nghiệp và nơi bạn bán hàng, cũng như theo yêu cầu của từng chính phủ. Nơi bạn đăng ký thu thuế GTGT sẽ quyết định mức thuế bạn tính cho khách hàng.

 • Khách hàng tại quốc gia cư trú của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT của quốc gia bạn.
 • Đối với khách hàng tại các quốc gia Liên minh Châu Âu bên ngoài quốc gia của bạn, thuế suất được xác định dựa trên việc bạn có vượt quá ngưỡng đăng ký thuế 10.000 EUR hay không.
  • Nếu bạn không vượt quá ngưỡng, khách hàng của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT tại quốc gia của bạn. Để tính thuế suất địa phương cho khách hàng tại Liên minh châu Âu, bạn cần sử dụng miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
  • Nếu bạn vượt quá ngưỡng, khách hàng của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT tại quốc gia của khách hàng. Để thu thuế GTGT theo thuế suất của quốc gia đích, bạn cần đăng ký mã số thuế GTGT với OSS hoặc với quốc gia đó.

Nếu có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại một quốc gia, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế tại quốc gia đó để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không. Bạn có trách nhiệm xác định xem doanh nghiệp của mình có vượt quá ngưỡng bán hàng từ xa hay không.

Thu thuế GTGT bằng OSS

Quy tắc One-Stop Shop hay OSS trong Liên minh là quy tắc dành cho thương nhân có địa điểm tại Liên minh châu Âu và Bắc Ireland bán hàng cho khách hàng tại các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu, yêu cầu thương nhân phải thu và nộp thuế GTGT theo quốc gia nhận hàng.

Nếu doanh số hằng năm của bạn tại tất cả các quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu dưới 10.000 EUR, bạn có thể thực hiện một trong những việc sau:

 • Sử dụng miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ để thu thuế suất GTGT tại địa phương của bạn.
 • Đăng ký OSS nếu bạn muốn thu thuế GTGT dựa trên vị trí của khách hàng.

Bạn chỉ có thể sử dụng OSS nếu cửa hàng sử dụng thuế theo đăng ký. Nếu bạn chưa cập nhật cài đặt để sử dụng thuế theo đăng ký, hãy cập nhật thuế suất theo cách thủ công bằng thuế suất dựa trên địa điểm.

Thiết lập đăng ký thuế GTGT tại Vương Quốc Anh

Sau khi đăng ký với cơ quan thuế và có số thuế GTGT tại Vương Quốc Anh, bạn có thể thiết lập thuế tại Vương Quốc Anh. Bạn chỉ cần thực hiện tác vụ này một lần.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Vương quốc Anh.
 3. Trong mục Thu thuế GTGT, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Trong mục Số thuế GTGT, nhập mã số thuế GTGT của bạn. Nếu bạn đã đăng ký số thuế GTGT nhưng chưa có, vui lòng để trống mục này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được mã số của mình.
 5. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Sau khi thiết lập vùng thuế, bạn có thể tạo ghi đè thuế cho sản phẩm tại nơi không áp dụng thuế suất mặc định.

Ghi đè thuế đã đặt cho Vương quốc Anh ảnh hưởng đến đơn hàng như trong các ví dụ sau:

 • Đơn hàng do khách đặt tại Vương quốc Anh và được vận chuyển từ Vương quốc Anh, bao gồm Bắc Ireland
 • Đơn hàng được đặt đến hoặc từ Bắc Ireland với tùy chọn Miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ tại Bắc Ireland, dẫn đến việc thương nhân phải chịu thuế suất GTGT tại địa phương
 • Đơn hàng được đặt từ khách hàng tại Bắc Ireland cho thương nhân tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nếu khách hàng đăng ký theo Quốc gia hoặc đăng ký One-Stop Shop, khiến khách hàng phải chịu thuế suất GTGT tại địa phương

Thiết lập đăng ký thuế GTGT tại Liên minh châu Âu

Sau khi đăng ký với cơ quan thuế và có số thuế GTGT tại Liên minh Châu Âu hoặc số thuế GTGT tại Vương Quốc Anh, bạn có thể thiết lập các khoản thuế tại Liên minh châu Âu. Bạn chỉ cần thực hiện tác vụ này một lần.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Liên minh châu Âu.
 3. Trên trang Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Chọn cách bạn đăng ký thuế GTGT.

  • Nếu bạn đã đăng ký quy tắc OSS và dự định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT cho tất cả các giao dịch bán hàng cho khách hàng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, hãy chọn Đăng ký One-Stop Shop.
  • Nếu cửa hàng của bạn có doanh số hằng năm từ 10.000 EUR trở xuống và bạn dự định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương, hãy chọn Miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Bạn sẽ không được miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ nếu có nhiều đăng ký thuế GTGT.
  • Nếu bạn định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT trực tiếp cho cơ quan thuế của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu mà bạn gửi hàng đến, hãy chọn Đăng ký theo quốc gia.
 5. Nhấp vào Next (Tiếp).

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đã chọn đăng ký One-Stop Shop, hãy chọn Nghị định thư Bắc Ireland từ danh sách quốc gia, rồi nhập số thuế GTGT của bạn từ quốc gia bạn đăng ký. Nhấp vào Thu thuế GTGT. Nếu bạn cần thêm đăng ký thuế GTGT khác, hãy nhấp vào Thêm quốc gia trên trang Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu.
  • Nếu bạn đã chọn Miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hãy chọn Nghị định thư Bắc Ireland từ danh sách quốc gia, rồi nhập số thuế GTGT của bạn từ quốc gia cư trú và nhấp vào Thu thuế GTGT.
  • Nếu bạn đã chọn đăng ký theo Quốc gia, hãy chọn Nghị định thư Bắc Ireland trong danh sách quốc gia, rồi nhập số thuế GTGT của bạn từ quốc gia bạn đã đăng ký. Nhấp vào Thu thuế GTGT. Nếu bạn cần thêm đăng ký thuế GTGT khác, hãy nhấp vào Thêm quốc gia trên trang Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu.

Sau khi thiết lập vùng thuế, bạn có thể tạo ghi đè thuế cho sản phẩm tại nơi không áp dụng thuế suất mặc định.

Ghi đè thuế đã đặt cho các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu ảnh hưởng đến đơn hàng như trong các ví dụ sau:

 • Đơn hàng được đặt và vận chuyển từ một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, bao gồm Bắc Ireland.
 • Đơn hàng được đặt từ khách hàng tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu cho thương nhân tại Bắc Ireland nếu khách hàng đăng ký theo Quốc gia hoặc đăng ký One-Stop Shop, khiến khách hàng phải chịu thuế suất GTGT tại địa phương.

Quản lý đăng ký thuế GTGT của bạn

Nếu cửa hàng của bạn ở Bắc Ireland và bạn đã tính thuế GTGT cho khách hàng tại Liên minh châu Âu ngay khi luật thuế Brexit có hiệu lực, đăng ký của bạn sẽ được nhập dưới dạng đăng ký theo Quốc gia. Bạn có thể thay đổi đăng ký thành đăng ký One-Stop Shop hoặc Miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Liên minh châu Âu.
 3. Trong mục Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu Âu, nhấp vào Thay đổi đăng ký.
 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đã đăng ký quy tắc OSS và dự định nộp duy nhất một tờ khai thuế GTGT cho tất cả các giao dịch bán đối với khách hàng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, hãy chọn Nghị định thư Bắc Ireland trong danh sách quốc gia, chọn đăng ký One-Stop Shop, rồi nhập số thuế GTGT của bạn từ quốc gia bạn đăng ký. Nhấp vào Thu thuế GTGT.
  • Nếu cửa hàng của bạn có doanh số hằng năm từ 10.000 EUR trở xuống và bạn dự định chỉ nộp một tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương, hãy chọn Miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, chọn Nghị định thư Bắc Ireland từ danh sách quốc gia, rồi nhập số thuế GTGT từ quốc gia cư trú. Nhấp vào Thu thuế GTGT.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí