Avgifter

Din faktura visar olika avgifter beroende på var din butik är belägen och vilka tjänster din butik använder. Avgifter för Shopify-räkningar visas på ditt kreditkortsutdrag som: Shopify * < räkningsnummer >.

Prenumerationsavgifter

Prenumerationsavgifter beror på din plan och faktureringsperioden för din prenumeration

Sidan Fakturering i din Shopify-administratör anger en lista över dina betalda prenumerationer som har återkommande avgifter. Listan innehåller din Shopify-plans prenumeration och alla andra prenumerationer, till exempel dina apprenumerationer. Apprenumerationer som för närvarande använder en gratis testversion listas också, men appar som använder en gratis prenumerationsplan listas inte.

Du kan även hantera dina betalda prenumerationer från listan. Om du har flera butiker kan du bara hantera prenumerationer för en butik åt gången.

Visa dina betalda prenumerationsavgifter i din Shopify-administratör

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Visa alla dina betalda prenumerationer genom att klicka på Visa alla prenumerationer.

 3. Om du vill se information om din Shopify-plans prenumeration klickar du på ... intill prenumerationen och klickar sedan på Hantera. Du går till sidan Plan i din Shopify-administratör.

 4. För att hantera en app klickar du på ... intill prenumerationen och klickar sedan på Hantera. Något av följande inträffar:

Avgifter för fraktsedlar

När du har köpt en fraktsedel via Shopify Shipping debiteras kostnaden via ditt konto hos Shopify. Eventuell leveransförsäkring som du köper eller kostnader för fraktjusteringar som ett budföretag debiterar betalas också via ditt Shopify- konto.

Leveransavgifter debiteras separat från din Shopify-prenumeration. Om du annullerar en fraktsedel kommer kostnaden att återbetalas som en kredit för framtida fraktsedelsinköp. Kostnaden återbetalas inte direkt till ditt Shopify-konto.

Varje land har olika skatteregler för leveransavgifter. Om du vill kontrollera hur ditt land tar ut skatt på leveransavgifter, se Skatt på fraktsedlar.

Om du når din dagliga faktureringströskel när du köper fraktsedlar kan du fortsätta att köpa fraktsedlar som motsvarar 10 % av tröskelvärdet medan en faktura genereras. Du kan kontrollera tröskeln för ditt konto i fältet RäkningarFaktureringssidan på ditt Shopify-administratörskonto. Alla inköp som har gjorts under den här tiden ingår i din nästa faktura. Kontakta Shopify-supporten för mer information om hur du debiteras för fraktsedlar.

Transaktionsavgifter från tredje part

Transaktionsavgifter från tredje part är avgifter som gäller för varje transaktion när du använder en betalningsleverantör från tredje part för att ta emot kundbetalningar. Transaktionsavgifterna täcker kostnaden för Shopify att integreras med externa betalningsleverantörer och varierar beroende på vilken plan du väljer.

När du använder Shopify Payments debiteras du inte transaktionsavgifter från tredje part för ordrar som behandlas via Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Avbetalningar och PayPal Express och du debiteras inte transaktionsavgifter på manuella betalningsmetoder såsom kontant betalning, kontant betalning vid leverans (COD) och banköverföringar.

Shopify Plus handlare som använder Shopify Payments betalar inga transaktionsavgifter med undantag för handlare i Österrike, Belgien och Sverige.

Hur ditt konto faktureras för transaktionsavgifter från tredje part beror på din butiks transaktionsvolym, eventuella återkommande appavgifter och betalningsleverantören du använder.

Transaktionsavgifter gäller inte för kassasystemsordrar eller för manuella betalningsmetoder , som inkluderar postförskott (COD), bankinbetalningar, checkar, testordrar och orderutkast markerade som betalda eller väntande. Transaktionsavgifter från tredje part återbetalas inte när du utfärdar en återbetalning av ordern.

Transaktionsavgifterna är utöver handläggningsavgifter som din betalningsleverantör från tredje part debiterar.

Beräkna dina transaktionsavgifter från tredje part

Shopify använder denna formel för att beräkna transaktionsavgifter från tredje part för en 30-dagarsperiod:

 [(produktkostnad - rabatter) + skatt + leveranskostnader] x kurs 

Kursen för transaktionsavgifter från tredje part varierar efter din prissättningsplan.

Se en sammanställning av dina transaktionsavgifter från tredje part

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på den räkning du vill se över i avsnittet Fakturor.

 3. Om en faktura innehåller transaktionsavgifter har avsnittet Transaktionsavgifter länkar till de aktuella orderna. Klicka för att se informationen.

I panelen som öppnas kan du se detaljerna för transaktionsavgiften för varje order som denna faktura omfattar.

Klicka på en order för att se alla detaljer om en transaktion.

Domäner, teman och engångsavgifter för appar

Du får en faktura med en engångsavgift för vissa åtgärder, t.ex. när du registrerar en domän, köper ett tema eller en app. Du kan se din kontohistorik i fältet FakturorFaktureringssidan på ditt Shopify-administratörskonto.

Köp av teman är inte återbetalningsbara.

Tap to Pay on iPhone

Du kan använda Tap to Pay på iPhone för att acceptera kontaktlösa kreditkort eller betalkort och alla digitala plånböcker utan betalningsmaskinvara. För mer information, se Acceptera betalningar med Tap to Pay på iPhone.

Tap to Pay på iPhone är föremål för ytterligare avgifter. Butiker kan behandla upp till 100 Tap to Pay på iPhone-transaktioner per kalendermånad utan extra avgifter. Därefter tillkommer en avgift på 0,25 USD per transaktion för resten av månaden. Alla transaktioner omfattas av standardpriser för kreditering och debitering från Shopify Payments.

Avgifter för Tap to Pay on iPhone visas som en separat post på din Shopify-faktura.

Shopify Tax

Shopify Tax är en skattetjänst som finns tillgänglig för handlare i USA. Shopifys skatteavgifter visas på din faktura om allt detta stämmer:

 • Din butik är baserad i USA.
 • Du tar upp skatt i delstater där du är skattepliktig.
 • Du har valt Shopify Tax som din skattetjänst.
 • Din butik har gjort försäljningar som är lika med eller större än 100 000 USD under ett kalenderår.

Om din butiks totala omsättning är lika med eller högre än avgiftströskeln läggs en procentuell avgift på för transaktioner i din butik som har beräknad skatt.

 • En beräkningsavgift på 0,35 % debiteras på beställningar där skatt beräknas i butiker som har någon av planerna Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify och Advanced Shopify.
 • En beräkningsavgift på 0,25 % debiteras på beställningar där skatt beräknas i butiker som har planen Shopify Plus.

Avgiften gäller beställningar från stater för vilka du har aktiverat skatteinhämtning, inklusive beställningar där ingen skatt debiteras på grund av produkter eller kunder är skattebefriade.Avgiften gäller inte för följande:

 • beställningar från delstater där du inte tar upp skatt
 • kassasystembeställningar
 • beställningar som härrör från ett annat land än USA och skickas till ett annat land än USA
 • importerade ordrar från utanför Shopify
 • ordrar eller delar av ordrar som betalas med ett presentkort

Avgifter gäller inte personlig försäljning eller försäljning i delstater där du inte inhämtar skatt. Dessutom gäller följande avgiftsskydd:

 • Beställningstak på 0,99 USD. Oavsett hur stort beställningssumman är så debiteras du inte mer än 0,99 USD per beställning.
 • Max 5 000 USD per år. Oavsett hur mycket du säljer under ett kalenderår debiteras du inte mer än 5 000 USD per år.

Mer information om Shopify Tax.

Shopify Email

Alla handlare med en betald Shopify-plan har 10 000 kostnadsfria e-postmeddelanden att skicka i början av varje månad. Kostnaden för e-post beräknas med hjälp av följande regler:

 • E-postmeddelanden räknas utifrån varje enskild e-postadress som en e-postaktivitet skickas till. Om du till exempel skickar 1 marknadsföringsmejl till 800 prenumeranter räknas det som 800 e-postmeddelanden.
 • Oanvända e-postmeddelanden överförs inte till följande månad.
 • Du kan skicka ytterligare e-postmeddelanden över de 10 000 som är gratis, till en kostnad av 0,001 USD per extra e-postmeddelande. Att skicka 1 000 ytterligare e-postmeddelanden skulle till exempel kosta 1 USD. Du debiteras inte för ytterligare e-postmeddelanden förrän kostnaden uppgår till 0,005 USD.
 • Shopify e-post är tillgängligt i alla betalda Shopify-prenumerationsplaner och du debiteras endast för de e-postmeddelanden som du skickar.

För mer information, se Kostnad för Shopify Email.

Eventuella extra kostnader för e-post läggs till i din Shopify-faktura för föregående månad som Marknadsföringsmejl. Om du vill ha mer information om kostnaden för varje e-postaktivitet klickar du på Visa detaljer i avsnittet Fakturering i din Shopify-admin.

Skatter

Om ditt företag är beläget i en kanadensisk eller amerikansk jurisdiktion där Shopify har företagsnärvaro, är Shopify enligt lag skyldig att debitera tillämpliga skatter på din prenumeration. Shopify debiterar endast skatter om skattemyndigheterna i din jurisdiktion kräver det. Dessa skatter är relaterade till ditt Shopify-abonnemang och påverkas inte av de produkter eller tjänster du säljer.

Shopify är ett kanadensiskt företag som är verksamt i Kanada med ett krav på inhämtning av försäljningsskatt i följande amerikanska stater och distrikt.

Stater och distrikt i USA där Shopify måste ta upp försäljningsskatt.
 • Alabama
 • Arizona
 • Arkansas
 • Kalifornien
 • Connecticut
 • Colorado
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Vermont
 • Virginia
 • Washington D.C.
 • Washington
 • West Virginia
 • Wisconsin
 • Wyoming

Om din butik är belägen i Kanada eller i någon av de listade staterna eller distrikten, kan din prenumeration debiteras för gällande skatter (HST/PST/GST eller State/County/Municipal). Om din butik ligger utanför Kanada eller de stater och distrikt där Shopify har skatteskyldighet, ska skatt inte tas ut på din prenumerationsavgift.

Skatter visas på en separat rad i din faktura.

Skatt på kontoavgifter

Om du bor i en region där Shopify är skyldig att debitera skatt på någon av dina kontoavgifter visas dessa avgifter i din Shopify-faktura.

GST debiteras i Indien

Om din butik finns i Indien debiteras du från och med den 15 december 2021 GST (Goods and Services Tax) på dina Shopify-avgifter. Avgiften visas på dina månatliga Shopify-fakturor. För att bli undantagen från GST måste du ange ditt GST-identifieringsnummer (GSTIN).

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Lägg till GSTIN i avsnittet Skatteregistrering.
 3. Ange din GSTIN och klicka sedan på Lägg till GSTIN.

GST debiterad i Singapore

Om din butik är baserad i Singapore så debiteras du sedan december 2019 moms för varor och tjänster (GST) på dina Shopify-avgifter. Denna avgift kommer att återspeglas i dina månatliga Shopify-fakturor. För tillfället kan du inte uppge ditt GST-nummer för att bli skattebefriad.

SST som debiteras i Malaysia

Om din butik är baserad i Malaysia så debiteras du sedan oktober 2021 skatt på försäljning och tjänster (SST) på dina Shopify-avgifter. Denna avgift kommer att återspeglas i dina månatliga Shopify-fakturor. För tillfället kan du inte uppge ditt SST-nummer för att bli skattebefriad.

Momsregistreringsnummer för butiker i Europa

Obs! Om din butik ligger i Europa måste du antingen lägga till ett momsregistreringsnummer (VAT) eller markera att du inte har något.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Ange din momsinformation i avsnittet Momsregistreringsnummer:

 3. Klicka på Spara.

Shopify verifierar ditt momsregistreringsnummer via VIES (momsinformationsutbytessystem) och ändrar status från väntande till verifierad den dag verifikationen är klar.

MOMS debiterad i Irland

Om din butik är baserad i Irland debiteras du 23 % moms på dina aktuella Shopify avgifter. Denna avgift återspeglas i alla dina månatliga fakturor efter 1 juni, 2019.

Moms debiterad i Schweiz

Om din butik är baserad i Schweiz debiteras du 7,7 % moms på dina aktuella Shopify-avgifter. Denna avgift återspeglas i alla dina månatliga fakturor efter den 1 augusti 2021.

Moms debiterad för butiker i Chile

Om din butik ligger i Chile debiteras du 19 % moms från och med den 4:e januari 2022. Om du har en RUT ( Rol Único Tributario) kan din Shopify-faktura vara undantagen från momsavgifter. Du måste ange en giltig RUT i din Shopify-administratör och intyga att du är momsregistrerad.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Lägg till RUT i avsnittet Skatteregistrering.
 3. Ange din RUT i RUT-rutan.
 4. Markera Jag intygar att jag är momspliktig i Chile.
 5. Klicka på Lägg till RUT.

Moms debiterad för butiker i Saudiarabien

Om din butik ligger i Saudiarabien debiteras du 15 % moms från och med den 19:e november 2022. Om du har ett momsregistreringsnummer kan din Shopify-faktura vara undantagen från momsavgifter. Du måste ange ett giltigt 15-siffrigt skatte-ID i din Shopify-administratör och intyga att du är momsregistrerad.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. I avsnittet Skatteregistrering klickar du på Ange skatte-ID-nummer.
 3. Ange ditt skatte-ID-nummer.
 4. Välj Jag intygar att jag är momsskyldig i Saudiarabien och att jag kan tillhandahålla momsregistreringscertifikat på begäran.
 5. Klicka på Lägg till skatte-ID-nummer.

Moms debiterad för butiker i UAE

Om din butik finns i UAE debiteras du 5 % moms från och med den 19 november 2022. Om du har ett momsregistreringsnummer kan din Shopify-faktura vara undantagen från momsavgifter. Du måste ange ett giltigt 15-siffrigt skatte-ID i din Shopify-administratör och intyga att du är momsregistrerad.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. I avsnittet Skatteregistrering klickar du på Ange skatte-ID-nummer.
 3. Ange ditt skatte-ID-nummer.
 4. Välj Jag intygar att jag är momsregistrerad i Förenade Arabemiraten och jag kan tillhandahålla momsintyget på begäran.
 5. Klicka på Lägg till skatte-ID-nummer.

Moms debiterad för butiker i Thailand

Om din butik ligger i Thailand debiteras du 7 % moms från och med den 20:e november 2022. Om du har ett momsregistreringsnummer kan din Shopify-faktura vara undantagen från momsavgifter. Du måste ange ett giltigt 13-siffrigt skatte-ID i din Shopify-administratör och intyga att du är momsregistrerad.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. I avsnittet Skatteregistrering klickar du på Ange skatte-ID-nummer.
 3. Ange ditt skatte-ID-nummer.
 4. Välj Jag intygar att jag är momsregistrerad i Thailand och jag kan tillhandahålla momsintyget på begäran.
 5. Klicka på Lägg till skatte-ID-nummer.

Momsregistreringsnummer för butiker i Sydafrika

Om din butik är belägen i Sydafrika kommer du att debiteras 15 % mervärdesskatt (moms). Du kan välja att antingen ange ett momsregistreringsnummer eller ange att du inte har något.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Ange din momsinformation i avsnittet Skatteregistrering:

  • Om du har ett momsnummer klickar du sedan på Lägg till momsnummer , anger det i det det avsedda fältet och klickar på Lägg till momsnummer.
  • Om du inte har ett momsregistreringsnummer klickar du på Jag har inget momsregistreringsnummeroch klickar sedan på Bekräfta.

Australiskt GST-undantag för Shopify-prenumerationer

Om din butik är baserad i Australien gäller australiensisk skatt på varor och tjänster (GST) för din Shopify-prenumeration och alla Shopify-fraktsedlar med en skattesats på 10 %. Shopify tar dock inte GST på dina betalningar om du registrerar dig för australiensisk GST och lägger till ditt Australian Business Number (ABN) till din Shopify butik.

Ditt ABN är ett 11-siffrigt nummer som används av australiensiska myndigheter för att identifiera ditt företag. Om du är registrerad för australiensiskt GST lägger du till ditt ABN för att kvalificera dig för GST-undantag. Det är nödvändigt att lägga till ABN till Shopify-butiken och registrera sig för australiensiskt GST om du ska kvalificera dig för GST-undantag för din Shopify-prenumeration.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. I avsnittet Momsregistrering klickar du på Ja, jag är registrerad för GST.

 3. Ange din ABN och klicka sedan på Lägg till ABN.

Nyzeeländskt GST-undantag för Shopify-prenumerationer

Om din butik är baserad i Nya Zeeland tar Shopify, sedan den 1 juli 2020, ut en varu- och tjänsteskatt (GST) på 15 % till din Shopify-faktura. Om du registrerar dig för Nya Zeelands GST och lägger till ditt Nummer för skattemyndighet (IRD) i din Shopify-butik, kommer Shopify inte att samla in GST på dina betalningar.

Ditt IRD är ett 8- eller 9-siffrigt nummer som används av den nyzeeländska regeringen för att identifiera ditt företag. Om du är registrerad för nyzeeländsk GST lägger du till ditt IRD-nummer för att kvalificera dig för GST-undantag.

Du kan lägga till ditt IRD-nummer före den 1 juli 2020, så att ditt företag är redo för förändringen. Att lägga till ditt IRD-nummer i din Shopify-butik och registrera dig för nyzeeländsk GST är båda nödvändiga åtgärder för att kvalificera dig för GST-undantag på din Shopify-prenumeration.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. I avsnittet Momsregistrering klickar du på Ja, jag är registrerad för GST.

 3. Ange ditt IRD-nummer och klicka sedan på Lägg till IRD.

Turkiskt momsundantag för Shopify-prenumerationer

Om din butik är baserad i Turkiet måste Shopify från och med den 1 augusti 2021 lägga till moms på din Shopify-faktura. Dina Shopify-fakturor kan dock undantas från moms om du anger ett 10-siffrigt skatteregistreringsnummer (Vergi Numarasi).

Det är nödvändigt att lägga till ditt skatteregistreringsnummer i din Shopify-butik för att kvalificera dig för momsundantag för din Shopify-prenumeration.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. I avsnittet Skatteregistrering klickar du på Ja, jag är momsregistrerad.

 3. Ange ditt skatteregistreringsnummer och klicka sedan på Lägg till skatteregistreringsnummer.

Faktureringskrediter

Krediter till ditt konto delas in i följande kategorier:

 • Prenumerationskredit tillämpas som en rabatt på dina prenumerationsavgifter.
 • Appkredit tillämpas som en rabatt på dina appavgifter.
 • Fraktkredit tillämpas som en rabatt på dina fraktkostnader.
 • Transaktionskredit tillämpas som en rabatt på dina transaktionsavgifter.

Krediter tillämpas på din nästa faktura i den tillhörande kategorin. Krediter från en kategori kan inte tillämpas i en annan.

Observera! Krediter kan endast tillämpas för framtida räkningar. Krediter kan inte tillämpas för nuvarande prenumerations- eller transaktionsavgifter.

Kontrollera dina tillgängliga fakturakrediter

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Granska dina tillgängliga krediter i avsnittet Krediter.

Om du har tillgängliga krediter i någon av kreditkategorierna så visas dessa i tabellen Kreditkategori.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis