Avgifter

Din faktura visar olika avgifter beroende på var din butik är belägen och vilka tjänster din butik använder. Avgifter i Shopify-fakturor visas på ditt kreditkortsutdrag som: Shopify * <bill number>.

Prenumerationsavgifter

Prenumerationsavgifter beror på din plan och faktureringsperioden för din prenumeration

Avgifter för fraktsedlar

När du har köpt en fraktsedel via Shopify Shipping debiteras kostnaden via ditt konto hos Shopify. Eventuell leveransförsäkring som du köper eller kostnader för fraktjusteringar som ett budföretag debiterar betalas också via ditt Shopify- konto.

Leveransfakturor debiteras separat från din Shopify-prenumeration. Om du annullerar en fraktsedel kommer kostnaden att återbetalas som en kredit för framtida fraktsedelsinköp. Kostnaden återbetalas inte direkt till ditt Shopify-konto.

Varje land har olika skatteregler för leveransavgifter. Om du vill kontrollera hur ditt land tar ut skatt på leveransavgifter, se Skatt på fraktsedlar.

Om du når din dagliga faktureringströskel när du köper fraktsedlar kan du fortsätta att köpa fraktsedlar som motsvarar 10 % av tröskelvärdet medan en faktura genereras. Du kan kontrollera tröskeln för ditt konto i fältet RäkningarFaktureringssidan på ditt Shopify-administratörskonto. Alla inköp som har gjorts under den här tiden ingår i din nästa faktura. Kontakta Shopify-supporten för mer information om hur du debiteras för fraktsedlar.

Transaktionsavgifter

Om du använder Shopify Payments debiteras du inte transaktionsavgifter på ordrar för butiker i de flesta länder. Dessutom gäller inte transaktionsavgifter för manuella betalningsmetoder, vilka inkluderar postförskott, bankinsättningar, checkar, testordrar och orderutkast som har markerats som betalda eller väntande. Transaktionsavgifter gäller inte för POS-ordrar.

Observera att om du befinner dig i Österrike, Belgien eller Sverige debiteras du endast transaktionsavgifter för ordrar som behandlas via en betalningsleverantör från tredje part.

Om du inte använder Shopify Payments eller en manuell betalningsmetod kommer transaktionsavgifter att tillämpas för order utöver hanteringsavgiften som din betalningsleverantör tar ut.

Obs! Transaktionsavgifter för kreditkort återbetalas inte till dig när du utfärdar en återbetalning.

Det sätt på vilket ditt konto faktureras beror på din butiks transaktionsvolym, eventuella återkommande appavgifter och vilken betalningsleverantör du använder.

Observera Advanced Cash on Delivery-appen, som erbjuder ytterligare funktioner, installeras automatiskt i butiker baserade i Indien med indiska rupier (INR) som standardvaluta. Till skillnad från alternativet Manuella betalningar vid betalning vid leverans tillämpas en transaktionsavgift på köp som görs med appen. Du kan inaktivera appen och återuppta standardalternativet Betalning vid leverans i dina betalningsinställningar.

Beräkna dina transaktionsavgifter

Shopify använder denna formel för att beräkna transaktionsavgifter för en 30-dagarsperiod:

 [(produktkostnad - rabatter) + skatt + leveranskostnader] x kurs 

Kursen för transaktionsavgifter varierar efter din prissättningsplan.

Se en sammanställning av dina transaktionsavgifter

Steg:

 1. Navigera till din faktureringssida:

- USA: Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Fakturering.

- Alla övriga länder: Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 1. Klicka på den räkning du vill se över i avsnittet Fakturor.

 2. Om en faktura innehåller transaktionsavgifter har avsnittet Transaktionsavgifter länkar till de aktuella orderna. Klicka för att se informationen.

I panelen som öppnas kan du se detaljerna för transaktionsavgiften för varje order som denna faktura omfattar.

Klicka på en order för att se alla detaljer om en transaktion.

Domäner, teman och engångsavgifter för appar

Du får en faktura med en engångsavgift för vissa åtgärder, t.ex. när du registrerar en domän, köper ett tema eller en app. Du kan se din kontohistorik i fältet FakturorFaktureringssidan på ditt Shopify-administratörskonto.

Köp av teman är inte återbetalningsbara.

Använd ditt saldo på Shopify för att betala räkningar

Om din butik är baserad i USA och du har tillräckligt med pengar på ditt kontosaldo på Shopify Payments kommer Shopify-saldo att väljas som din standardbetalningsmetod för inköp av teman och engångsinköp av appar. Om du vill betala återkommande avgifter med Shopify-saldo måste du aktivera den i dina Faktureringsinställningar.

Betalningen debiteras inte från ditt saldo om debiteringarna överstiger pengarna på ditt kontosaldo på Shopify Payments. I det här fallet debiteras hela beloppet för fakturan till det kreditkort som du har på filen.

Shopify Email

Alla handlare med en betald Shopify-plan har 2 500 kostnadsfria e-postmeddelanden att skicka i början av varje månad. Kostnaden för e-post beräknas med hjälp av följande regler:

 • E-postmeddelanden räknas utifrån varje enskild e-postadress som en e-postaktivitet skickas till. Om du till exempel skickar 1 marknadsföringsmejl till 800 prenumeranter räknas det som 800 e-postmeddelanden.
 • Oanvända e-postmeddelanden överförs inte till följande månad.
 • Du kan skicka ytterligare e-postmeddelanden över de 2 500 som är gratis, till en kostnad av 0,001 USD per extra e-postmeddelande. Att skicka 1 000 ytterligare e-postmeddelanden skulle till exempel kosta 1 USD. Du debiteras inte för ytterligare e-postmeddelanden förrän kostnaden uppgår till 0,005 USD.
 • Det finns ingen ytterligare prenumerationsplan och Shopify Email debiterar endast för det du skickar.
 • Du kan skicka maximalt fem kampanjaktiviteter i veckan. Detta återställs var sjunde dag vid midnatt UTC.

För mer information, se Kostnad för Shopify Email.

Eventuella extra kostnader för e-post läggs till i din Shopify-faktura för föregående månad som Marknadsföringsmejl. Om du vill ha mer information om kostnaden för varje e-postaktivitet klickar du på Visa detaljer i avsnittet Fakturering i din Shopify-admin.

Skatter

Om ditt företag är beläget i en kanadensisk eller amerikansk jurisdiktion där Shopify har företagsnärvaro, är Shopify enligt lag skyldig att debitera tillämpliga skatter på din prenumeration. Shopify debiterar endast skatter om skattemyndigheterna i din jurisdiktion kräver det. Dessa skatter är relaterade till ditt Shopify-abonnemang och påverkas inte av de produkter eller tjänster du säljer.

Shopify är ett kanadensiskt företag som är verksamt i Kanada med ett krav på inhämtning av omsättningsskatt i följande amerikanska stater och distrikt:

 • Arizona
 • Chicago, Illinois
 • Connecticut
 • Denver, Colorado
 • Florida
 • Hawaii
 • Indiana
 • Kentucky
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Minnesota
 • Nevada
 • New Mexico
 • New York
 • Ohio
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Washington D.C.
 • Washington
 • West Virginia

Om din butik är belägen i Kanada eller i någon av de listade staterna eller distrikten, debiteras din prenumeration gällande skatter (HST/PST/GST eller State/County/Municipal). Om din butik ligger utanför Kanada eller de stater och distrikt där Shopify har en närvaro, tillämpas inte skatter på din prenumerationsavgift.

Skatter visas på en separat rad i din faktura.

Skatt på kontoavgifter

Om du bor i en region där Shopify är skyldig att debitera skatt på någon av dina kontoavgifter visas dessa avgifter i din Shopify-faktura.

GST debiterad i Singapore

Om din butik är baserad i Singapore kommer du sedan december 2019 att debiteras moms för varor och tjänster (GST) på dina Shopify-avgifter. Denna avgift kommer att återspeglas i dina månatliga Shopify räkningar. För tillfället kan du inte uppge ditt GST-nummer för att vara skattebefriad.

SST debiteras i Malaysia

Om din butik är baserad i Malaysia kommer du från och med oktober 2021 att debiteras skatt på försäljning och tjänster (SST) på dina Shopify-avgifter. Denna avgift kommer att återspeglas i dina månatliga Shopify-fakturor. För tillfället kan du inte uppge ditt SST-nummer för att vara skattebefriad.

Momsregistreringsnummer för butiker i Europa

Obs! Om din butik ligger i Europa måste du antingen lägga till ett momsregistreringsnummer (VAT) eller markera att du inte har något.

Steg:

 1. Navigera till din faktureringssida:

- USA: Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Fakturering.

- Alla övriga länder: Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 1. Ange din momsinformation i avsnittet Momsregistreringsnummer:

- Om du har ett momsregistreringsnummer klickar du på Lägg till momsregistreringsnummer, anger numret det i det avsedda fältet och klickar på Spara. - Om du inte har ett momsregistreringsnummer klickar du på Jag har inget momsregistreringsnummeroch klickar sedan på Bekräfta. Momsregistreringsnumret visas som N/A.

 1. Klicka på Spara.

Shopify verifierar ditt momsregistreringsnummer via momsinformationsutbytessystemet (VIES) och ändrar statusen från pending till verified när verifieringen är klar.

MOMS debiterad i Irland

Om din butik är baserad i Irland debiteras du 23 % moms på dina aktuella Shopify avgifter. Denna avgift återspeglas i alla dina månatliga fakturor efter 1 juni, 2019.

Moms debiterad i Schweiz

Om din butik är baserad i Schweiz debiteras du 7,7 % moms på dina aktuella Shopify-avgifter. Denna avgift återspeglas i alla dina månatliga fakturor efter den 1 augusti 2021.

Momsregistreringsnummer för butiker i Sydafrika

Om din butik finns i Sydafrika kommer du att debiteras 15 % mervärdesskatt (moms) under 2020. Du kan välja att antingen ange ett momsregistreringsnummer eller ange att du inte har något.

Steg:

 1. Navigera till din faktureringssida:

- USA: Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Fakturering.

- Alla övriga länder: Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 1. Ange din momsinformation i avsnittet Skatteregistrering:

- Om du har ett momsnummer klickar du sedan på Lägg till momsnummer , anger det i det det avsedda fältet och klickar på Lägg till momsnummer. - Om du inte har ett momsregistreringsnummer klickar du på Jag har inget momsregistreringsnummeroch klickar sedan på Bekräfta.

Australiskt GST-undantag för Shopify-prenumerationer

Om din butik är baserad i Australien gäller australiensisk skatt på varor och tjänster (GST) för din Shopify-prenumeration och alla Shopify-fraktsedlar med en skattesats på 10 %. Shopify tar dock inte GST på dina betalningar om du registrerar dig för australiensisk GST och lägger till ditt Australian Business Number (ABN) till din Shopify butik.

Ditt ABN är ett 11-siffrigt nummer som används av australiensiska myndigheter för att identifiera ditt företag. Om du är registrerad för australiensiskt GST lägger du till ditt ABN för att kvalificera dig för GST-undantag. Det är nödvändigt att lägga till ABN till Shopify-butiken och registrera sig för australiensiskt GST om du ska kvalificera dig för GST-undantag för din Shopify-prenumeration.

Steg:

 1. Navigera till din faktureringssida:

- USA: Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Fakturering.

- Alla övriga länder: Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 1. I avsnittet Momsregistrering klickar du på Ja, jag är registrerad för GST.

 2. Ange din ABN och klicka sedan på Lägg till ABN.

Nyzeeländskt GST-undantag för Shopify-prenumerationer

Om din butik är baserad i Nya Zeeland tar Shopify, sedan den 1 juli 2020, ut en varu- och tjänsteskatt (GST) på 15 % till din Shopify-faktura. Om du registrerar dig för Nya Zeelands GST och lägger till ditt Nummer för skattemyndighet (IRD) i din Shopify-butik, kommer Shopify inte att samla in GST på dina betalningar.

Ditt IRD är ett 8- eller 9-siffrigt nummer som används av den nyzeeländska regeringen för att identifiera ditt företag. Om du är registrerad för nyzeeländsk GST lägger du till ditt IRD-nummer för att kvalificera dig för GST-undantag.

Du kan lägga till ditt IRD-nummer före den 1 juli 2020, så att ditt företag är redo för förändringen. Att lägga till ditt IRD-nummer i din Shopify-butik och registrera dig för nyzeeländsk GST är båda nödvändiga åtgärder för att kvalificera dig för GST-undantag på din Shopify-prenumeration.

Steg:

 1. Navigera till din faktureringssida:

- USA: Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Fakturering.

- Alla övriga länder: Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 1. I avsnittet Momsregistrering klickar du på Ja, jag är registrerad för GST.

 2. Ange ditt IRD-nummer och klicka sedan på Lägg till IRD.

Turkiskt momsundantag för Shopify-prenumerationer

Om din butik är baserad i Turkiet måste Shopify från och med den 1 augusti 2021 lägga till moms på din Shopify-faktura. Dina Shopify-fakturor kan dock undantas från moms om du anger ett 10-siffrigt skatteregistreringsnummer (Vergi Numarasi).

Det är nödvändigt att lägga till ditt skatteregistreringsnummer i din Shopify-butik för att kvalificera dig för momsundantag för din Shopify-prenumeration.

Steg:

 1. Navigera till din faktureringssida:

- USA: Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Fakturering.

- Alla övriga länder: Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 1. I avsnittet Skatteregistrering klickar du på Ja, jag är momsregistrerad.

 2. Ange ditt skatteregistreringsnummer och klicka sedan på Lägg till skatteregistreringsnummer.

Faktureringskrediter

Krediter till ditt konto delas in i följande kategorier:

 • Prenumerationskredit tillämpas som en rabatt på dina prenumerationsavgifter.
 • Appkredit tillämpas som en rabatt på dina appavgifter.
 • Fraktkredit tillämpas som en rabatt på dina fraktkostnader.
 • Transaktionskredit tillämpas som en rabatt på dina transaktionsavgifter.

Krediter tillämpas på din nästa faktura i den tillhörande kategorin. Krediter från en kategori kan inte tillämpas i en annan.

Observera! Krediter kan endast tillämpas för framtida räkningar. Krediter kan inte tillämpas för nuvarande prenumerations- eller transaktionsavgifter.

Kontrollera dina tillgängliga fakturakrediter

Steg:

 1. Navigera till din faktureringssida:

- USA: Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Fakturering.

- Alla övriga länder: Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 1. Granska dina tillgängliga krediter i avsnittet Krediter.

Om du har tillgängliga krediter i någon av kreditkategorierna så visas dessa i tabellen Kreditkategori.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis