Debiteringer

Din faktura viser en række debiteringer, afhængigt af hvor din butik er placeret, og hvilke tjenester din butik bruger. Dine fakturaer betales med din primære betalingsmetode. Shopify-faktureringsgebyrer vises i din opgørelse som: SHOPIFY * <9-cifret fakturanummer>.

Abonnementsgebyrer

Abonnementsgebyrer afhænger af dit abonnement og abonnementets faktureringsperiode.

Siden Fakturering i Shopify-administratoren angiver en liste over dine betalte abonnementer, som har gentagne opkrævninger. Listen omfatter din Shopify-abonnementsordning samt alle andre abonnementer, f.eks. dine abonnementer på apps. Abonnementer på apps, der aktuelt har en gratis prøveperiode, vises også, men apps med en gratis abonnementsordning vises ikke.

Du kan også administrere dine betalte abonnementer fra denne liste. Hvis du har flere butikker, kan du kun administrere abonnementer for én butik ad gangen.

Se dine betalte abonnementsgebyrer i din Shopify-administrator

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i Shopify-administrator.

  1. Afsnittet Abonnementer angiver de apps, du senest har installeret.
 2. Klik på Se alle, hvis du vil se alle dine betalte abonnementer.

 3. Du kan se oplysningerne om dit Shopify-abonnement ved at klikke på ... ud for abonnementet og derefter klikke på Administrer. Dette sender dig til siden Abonnement i Shopify-administratoren.

 4. Du kan administrere en app ved at klikke på ... ud for abonnementet og derefter klikke på Administrer. Derefter sker ét af følgende:

  • Hvis du vælger et Shopify-appabonnement, sendes du til den relevante side i Shopify-administratoren.
  • Hvis du vælger et appabonnement fra en tredjepart, sendes du til indstillingssiden for denne app.

Gebyrer for fragtlabels

Når du har købt en fragtlabel via Shopify Shipping, faktureres omkostningen via din Shopify-konto. Eventuelle fragtforsikringer, du køber, eller leveringsjusteringer, som et fragtfirmaer opkræver hos dig, bliver også faktureret via din Shopify-konto.

Fakturering af leveringsgebyrer debiteres separat fra dit Shopify-abonnement. Hvis du annullerer en fragtlabel, bliver prisen refunderet som en kredit til fremtidige køb af labels. Omkostningen refunderes ikke direkte til din Shopify-konto.

Hvert land har forskellige skatteregler for leveringsgebyrer. I Skatter på fragtlabels kan du se, hvilke regler, der gælder for skat på leveringsgebyrer i dit land.

Hvis du når den daglige faktureringsgrænse, når du køber fragtlabels, kan du fortsætte med at købe fragtlabels svarende til 10 % af dit grænsebeløb, mens der oprettes en faktura. Du kan se grænserne for dine konti i afsnittet Fakturaer på siden Fakturering i din Shopify-administrator. Eventuelle køb, der foretages på dette tidspunkt, inkluderes på din næste faktura. Kontakt Shopify Support for at få mere at vide om, hvordan du faktureres for fragtlabels.

Tredjepartstransaktionsgebyrer

Tredjepartstransaktionsgebyrer er gebyrer, der gælder for hver enkelt transaktion, hvis du bruger en tredjepartsudbyder af betalingstjenester til at tage imod betaling fra kunder. Disse gebyrer dækker, at Shopify integreres med eksterne betalingsudbydere. Tredjepartstransaktionsgebyrerne varierer afhængigt af det abonnement, du vælger.

Når du bruger Shopify Payments, bliver du ikke opkrævet tredjepartstransaktionsgebyrer for ordrer, der behandles via Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Afbetaling og PayPal Express. Du opkræves heller ikke transaktionsgebyrer på manuelle betalingsmetoder som f.eks. kontantbetaling, kontant ved levering og bankoverførsel.

Shopify Plus-shopejere, der bruger Shopify Payments som deres primære gateway får frafaldet transaktionsgebyrer for alle andre anvendte betalingsmetoder.

Den måde, som din konto faktureres for tredjepartstransaktionsgebyrer på, afhænger af antallet af transaktioner i din butik, eventuelle faste appgebyrer og den betalingsudbyder, som du bruger.

Transaktionsgebyrer gælder ikke for POS-ordrer eller manuelle betalingsmetoder. Manuelle betalingsmetoder omfatter kontant ved levering, bankindbetaling, checks, testordrer og ordrekladder, der er markeret som betalt eller afventende. Transaktionsgebyrer fra tredjepart returneres ikke til dig, når du udsteder en refusion af en ordre.

Transaktionsgebyrer er i tillæg til de administrationsgebyrer, du opkræves af din tredjepartsudbyder af betalingstjenester.

Beregn dine tredjepartstransaktionsgebyrer

Shopify bruger denne formel til at beregne tredjepartstransaktionsgebyrer for en 30-dages periode:

 [(pris på produkter - rabatter) + skat + forsendelsesomkostninger] x pris 

Prisen for tredjepartstransaktionsgebyrer varierer afhængigt af dine prismuligheder.

Se en oversigt over dine tredjepartstransaktionsgebyrer

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i Shopify-administrator.

 2. Klik på den faktura, som du ønsker at se i afsnittet Tidligere fakturaer.

 3. Hvis en faktura indeholder transaktionsgebyrer, indeholder afsnittet Transaktionsgebyrer links til de tilknyttede ordrer. Klik for at se oplysningerne.

Du kan se detaljerne for transaktionsgebyret for hver ordre på denne faktura i panelet, der åbnes.

Klik på en ordre for at se alle detaljerne for en transaktion.

Domæner, temaer og engangs-appgebyrer

Du modtager en faktura med et engangsgebyr for handlinger såsom registrering af et domæne, køb af et tema eller køb af en app. Du kan se din kontohistorik i afsnittet Fakturaer på siden Fakturering i din Shopify-administrator.

Køb af temaer kan ikke tilbageføres

Tap to Pay på iPhone

Du kan bruge Tryk for betaling på iPhone til at acceptere kontaktløse kreditkort eller debetkort og alle digitale tegnebøger uden behov for betalingshardware. Du kan finde flere oplysninger under Accepter betalinger med Tap to Pay på iPhone.

Tap to Pay er underlagt yderligere gebyrer. Butikker kan behandle op til 100 Tap to Pay-transaktioner hver kalendermåned uden yderligere gebyrer. Derefter vil de blive opkrævet et gebyr på 0,25 USD pr. transaktion i resten af måneden. Alle transaktioner er underlagt standardgebyrer for kredit- og debetkort fra Shopify Payments.

Gebyrer for Tap to Pay vises som en separat varelinje på din Shopify-faktura.

Shopify Tax

Shopify Tax er tilgængelig for alle shopejere, der sælger til kunder i USA. Gebyrer for Shopify Tax vises på din faktura, hvis alle følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Din butik ligger i USA, eller du er en onlineshopejer, der sælger til kunder i USA.
 • Du opkræver skat i stater, hvor du er skattepligtig.
 • Du har valgt Shopify Tax som din skattetjeneste.
 • Din butik har solgt for 100.000 USD eller derover på ét kalenderår.

Hvis din butiks samlede salg er lig med eller over gebyrgrænsen, gælder der et procentvist gebyr for de transaktioner i din butik, der beregnes skat for.

 • Der opkræves et beregningsgebyr på 0,35 % for ordrer, hvor skatten beregnes i butikker med et Shopify Starter-, Shopify Lite-, Basic Shopify-, Shopify- eller Advanced Shopify-abonnement.
 • Der opkræves et beregningsgebyr på 0,25 % for ordrer, hvor skatten beregnes i butikker med Shopify Plus-abonnementet.

Gebyret gælder for ordrer fra de delstater, hvor du har aktiveret opkrævning af skat, herunder ordrer, hvor der ikke opkræves skat, fordi produkterne eller kunderne er skattefritaget. Gebyret gælder ikke for følgende:

 • ordrer fra delstater, hvor du ikke opkræver skat
 • ordrer med oprindelse i et andet land end USA og som sendes til andre lande end USA
 • importerede ordrer, der er afgivet uden for Shopify
 • ordrer eller dele af ordrer, der betales med et gavekort

Gebyrer gælder ikke for salg i stater, hvor du ikke opkræver skat. Derudover gælder følgende grænser for gebyrer:

 • En grænse på 0,99 USD pr. ordre. Du vil ikke blive opkrævet mere end 0,99 USD pr. ordre, uanset ordrens totalbeløb.
 • En grænse på 5.000 USD årligt. Du vil ikke blive opkrævet mere end 5.000 USD pr. år, uanset hvor meget du sælger på et kalenderår.

Få mere at vide om Shopify Tax.

Shopify Email

Alle shopejere med abonnementerne Basic, Shopify, Advanced Shopify og Shopify Plus kan sende 10.000 gratis mails i starten af hver måned. Omkostningerne for mailsene beregnes ved hjælp af følgende regler:

 • Mails tælles ud fra den individuelle mailadresse, som en mailaktivitet sendes til. Hvis du f.eks. sender 1 kampagnemail til 800 abonnenter, tæller det som 800 mails.
 • Du kan ikke overføre ubrugte mails til den kommende måned.
 • Du kan sende yderligere mails ud over de 10.000 gratis mails til en pris på 1 USD pr. yderligere 1.000 mails op til 300.000 mails. Når du har nået 300.000 mails, koster det 0,65 USD pr. yderligere 1.000 mails. Når du har nået 750.000 mails, koster det 0,55 USD pr. yderligere 1.000 mails. Du faktureres ikke for yderligere mails, før prisen når 0,005 USD.
 • Shopify Email er tilgængelig for abonnementerne Basic, Shopify, Advanced Shopify og Shopify Plus, og du bliver kun debiteret for de mails, du sender.

Alle yderligere omkostninger for mails føjes til din Shopify-faktura for den foregående måned som Markedsføringsmails. Klik på Se detaljer i afsnittet Fakturering i din Shopify-administrator, hvis du vil vide mere om omkostningerne for alle mailaktiviteter.

Afgifter

Hvis din virksomhed ligger i en canadisk eller amerikansk jurisdiktion, hvor Shopify har en virksomhed, kræver loven, at Shopify opkræver gældende afgifter for dit abonnement. Shopify opkræver kun skatter, når det kræves af skattemyndighederne i din jurisdiktion. Disse skatter er relateret til dit Shopify-abonnement og påvirkes ikke af de produkter eller tjenester, du sælger.

Shopify er et canadisk firma, der driver virksomhed i Canada med et krav om opkrævning af omsætningsskat i følgende amerikanske delstater og distrikter.

Delstater og distrikter i USA, hvor Shopify skal opkræve omsætningsskat.
 • Alabama
 • Alaska
 • Arizona
 • Arkansas
 • Californien
 • Connecticut
 • Colorado
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Vermont
 • Virginia
 • Washington, D.C.
 • Washington
 • West Virginia
 • Wisconsin
 • Wyoming

Hvis din butik ligger i Canada eller i en af de anførte stater eller distrikter, kan der blive opkrævet gældende skatter for dit abonnement (HST/PST/GST eller stat/region/kommune). Hvis din butik ligger uden for Canada eller de stater og distrikter, hvor Shopify har krav til opkrævning af skat, skal der ikke lægges skatter til dit abonnementsgebyr.

Skatterne vises på en separat linje på din faktura.

Skatter på kontogebyrer

Hvis du bor i et område, hvor Shopify skal opkræve skatter på dine kontogebyrer, vises disse debiteringer på din Shopify-faktura.

GST opkrævet i Indien

Hvis din butik er placeret i Indien, bliver du opkrævet GST (Goods and Services Tax) på dine Shopify-gebyrer (fra og med den 15. december 2021). Denne debitering afspejles i dine månedlige Shopify-fakturaer. Du skal angive dit GSTIN (GST-nummer) for at blive fritaget for GST.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.
 3. Klik på Tilføj GSTIN i afsnittet GSTIN.
 4. Angiv dit GSTIN, og klik derefter på Tilføj GSTIN.

GST opkrævet i Singapore

Hvis din butik er placeret i Singapore, bliver du opkrævet GST (Goods and Services Tax) på dine Shopify-gebyrer (fra og med december 2019). Denne debitering afspejles i dine månedlige Shopify-fakturaer. I øjeblikket kan du ikke angive dit GST-nummer for at blive skattefritaget.

SST opkrævet i Malaysia

Hvis din butik er placeret i Malaysia, bliver du opkrævet SST (Sales and Services Tax) på dine Shopify-gebyrer (fra og med oktober 2021). Denne debitering afspejles i dine månedlige Shopify-fakturaer. I øjeblikket kan du ikke angive dit SST-nummer for at blive skattefritaget.

Momsnummer til butikker i Europa

Hvis din butik ligger i Europa, skal du enten angive et momsnummer eller angive, at du ikke har et.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i Shopify-administrator.

 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.

 3. Angiv dine momsoplysninger i afsnittet Momsnummer:

  • Hvis du har et momsnummer, skal du klikke på Tilføj momsnummer, indtaste det i angivne område og derefter på Gem.
  • Hvis du ikke har et momsnummer, skal du klikke på Jeg har ikke et momsnummer og derefter på Bekræft. Momsnummeret vises som I/R.
 4. Klik på Gem.

Shopify bekræfter dit momsnummer via VIES (momsinformationsudvekslingssystemet) og ændrer status fra Afventende til Bekræftet, når bekræftelsen er afsluttet.

Moms opkrævet i Irland

Hvis din butik ligger i Irland, opkræves du 23 % moms på dine relevante Shopify-gebyrer. Denne debitering vises på alle dine månedlige fakturaer efter den 1. juni 2019.

Moms opkrævet i Schweiz

Hvis din butik ligger i Schweiz, opkræves du 7,7 % moms på dine relevante Shopify-gebyrer. Denne debitering vises på alle dine månedlige fakturaer efter den 1. august 2021.

Moms, der opkræves for butikker i Chile

Hvis din butik ligger i Chile, vil du blive opkrævet moms på 19 % fra og med den 4. januar 2022. Hvis du har et RUT (Rol Único Tributario), kan din Shopify-faktura være fritaget for momsopkrævninger. Du skal angive et gyldigt RUT i din Shopify-administrator og certificere, at du betaler moms.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.
 3. Klik på Tilføj RUT i afsnittet Skatteregistrering.
 4. Angiv dit RUT i feltet RUT.
 5. Markér Jeg bekræfter, at jeg er momspligtig i Chile.
 6. Klik på Tilføj RUT.

Moms, der opkræves for butikker i Saudi-Arabien

Hvis din butik ligger i Saudi-Arabien, vil du blive opkrævet moms på 15 % fra og med den 19. november 2022. Hvis du har et momsnummer, kan din Shopify-faktura være fritaget for momsopkrævninger. Du skal angive et gyldigt 15-cifret momsnummer i din Shopify-administrator og bekræfte, at du betaler moms.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.
 3. Klik på Angiv momsnummer i afsnittet Momsregistrering.
 4. Angiv dit momsnummer.
 5. Vælg Jeg bekræfter, at jeg er momspligtig i Saudi-Arabien, og jeg kan fremvise et momscertifikat efter anmodning.
 6. Klik på Tilføj momsnummer.

Moms, der opkræves for butikker i De Forenede Arabiske Emirater

Hvis din butik ligger i De Forenede Arabiske Emirater, vil du blive opkrævet moms på 5 % fra og med den 19. november 2022. Hvis du har et momsnummer, kan din Shopify-faktura være fritaget for momsopkrævninger. Du skal angive et gyldigt 15-cifret momsnummer i din Shopify-administrator og bekræfte, at du betaler moms.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.
 3. Klik på Angiv momsnummer i afsnittet Momsregistrering.
 4. Angiv dit momsnummer.
 5. Vælg Jeg bekræfter, at jeg er momspligtig i De Forenede Arabiske Emirater, og jeg kan fremvise et momscertifikat efter anmodning.
 6. Klik på Tilføj momsnummer.

Moms, der opkræves for butikker i Thailand

Hvis din butik ligger i Thailand, vil du blive opkrævet moms på 7 % fra og med den 20. november 2022. Hvis du har et momsnummer, kan din Shopify-faktura være fritaget for momsopkrævninger. Du skal angive et gyldigt 13-cifret momsnummer i din Shopify-administrator og bekræfte, at du betaler moms.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.
 3. Klik på Angiv momsnummer i afsnittet Momsregistrering.
 4. Angiv dit momsnummer.
 5. Vælg Jeg bekræfter, at jeg er momspligtig i Thailand, og jeg kan fremvise et momscertifikat efter anmodning.
 6. Klik på Tilføj momsnummer.

Momsnummer for butikker i Sydafrika

Hvis din butik ligger i Sydafrika, vil du blive opkrævet 15 % i moms. Du kan enten angive et momsnummer eller angive, at du ikke har et.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i Shopify-administrator.

 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.

 3. Angiv dine momsoplysninger i afsnittet Skatteregistrering:

  • Hvis du har et momsnummer, skal du klikke på Tilføj momsnummer, indtaste det i angivne område og derefter på Tilføj momsnummer.
  • Hvis du ikke har et momsnummer, skal du klikke på Jeg har ikke et momsnummer og derefter på Bekræft.

GST-fritagelse på Shopify-abonnementer – Australien

Hvis din butik ligger i Australien, lægges der australsk GST (Goods and Service Tax) på 10 % til prisen for dit Shopify-abonnement og Shopify-fragtlabels. Shopify opkræver imidlertid ikke GST for dine betalinger, hvis du registrerer dig til australsk GST og føjer dit australske virksomhedsnummer (ABN) til din Shopify-butik.

Dit ABN er et tal på 11 cifre, som den australske stat bruger til at identificere din virksomhed. Hvis du er GST-registreret (Australien), skal du tilføje dit ABN for at kvalificere dig til GST-fritagelse. Du skal både føje dit ABN til din Shopify-butik og GST-registrere dig for at kvalificere dig til GST-fritagelse på dit Shopify-abonnement.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i Shopify-administrator.

 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.

 3. Klik på Ja, jeg er GST-registreret i afsnittet Skatteregistrering.

 4. Angiv dit ABN, og klik derefter på Tilføj ABN.

GST-fritagelse på Shopify-abonnementer – New Zealand

Hvis din butik har adresse i New Zealand, vil Shopify fra 1. juli 2020 lægge 15 % GST (Goods and services tax) til din Shopify-faktura. Men hvis du tilmelder dig GST i New Zealand og føjer dit Inland Revenue Department-nummer (IRD) til din Shopify butik, opkræver Shopify ikke GST for dine betalinger.

Dit IRD er et tal på 8 eller 9 cifre, som de newzealandske myndigheder bruger til at identificere din virksomhed. Hvis du har registreret dig til newzealandsk GST, skal du tilføje dit IRD-nummer for at kvalificere dig til GST-fritagelse.

Du kan tilføje dit IRD-nummer før den 1. juli 2020 for at forberede din virksomhed på ændringerne. Du skal både føje dit IRD-nummer til din Shopify-butik og registrere dig til newzealandsk GST for at kvalificere dig til GST-fritagelse på dit Shopify-abonnement.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i Shopify-administrator.

 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.

 3. Klik på Ja, jeg er GST-registreret i afsnittet Skatteregistrering.

 4. Angiv dit IRD-nummer, og klik derefter på Tilføj IRD.

Momsfritagelse på Shopify-abonnement – Tyrkiet

Hvis din butik ligger i Tyrkiet, er Shopify forpligtet til at opkræve moms på din Shopify-faktura fra og med den 1. august 2021. Dine Shopify-fakturaer kan dog være momsfritaget, hvis du angiver et 10-cifret skatteidentifikationsnummer (Vergi Numarasi).

Du skal føje dit skatteidentifikationsnummer til din Shopify-butik, hvis du vil kvalificere dig til momsfritagelse på dit Shopify-abonnement.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i Shopify-administrator.

 2. Klik på Rediger faktureringsprofil i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.

 3. Klik på Ja, jeg er momsregistreret i afsnittet Skatteregistrering.

 4. Angiv dit skatteidentifikationsnummer, og klik derefter på Angiv skatteidentifikationsnummer.

Faktureringskreditter

Kreditering af din konto er opdelt i følgende kategorier:

 • Abonnementskredit anvendes som en rabat på dine abonnementsgebyrer.
 • Appkredit anvendes som en rabat på dine appgebyrer.
 • Leveringskredit anvendes som en rabat på dine leveringspriser.
 • Transaktionskredit anvendes som en rabat på dine transaktionsgebyrer.

Kreditterne anvendes på din næste faktura i den tilhørende kategori. Kreditter fra én kategori kan ikke anvendes på en anden.

Se dine tilgængelige faktureringskreditter

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i Shopify-administrator.

 2. Hvis du har tilgængelig kredit i en hvilken som helst kreditkategori, skal du klikke på Se resterende kredit i afsnittet Nuværende faktureringscyklus.

 3. I dialogboksen Kreditter på din konto kan du se kreditter, som du har tilgængelige i en hvilken som helst kreditkategori.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis