Debiteringer

Din faktura viser en række debiteringer, afhængigt af hvor din butik ligger, og hvilke tjenester din butik bruger. Debitering for Shopify-fakturaer fremgår af dine kreditkortopgørelser som: Shopify * <bill number>

Abonnementsgebyrer

Abonnementsgebyrer afhænger af dit abonnement og abonnementets faktureringsperiode.

Siden Fakturering i Shopify-administratoren angiver en liste over dine betalte abonnementer, som har gentagne opkrævninger. Listen omfatter din Shopify-abonnementsordning samt alle andre abonnementer, f.eks. dine abonnementer på apps. Abonnementer på apps, der aktuelt har en gratis prøveperiode, vises også, men apps med en gratis abonnementsordning vises ikke.

Du kan også administrere dine betalte abonnementer fra denne liste. Hvis du har flere butikker, kan du kun administrere abonnementer for én butik ad gangen.

Se dine betalte abonnementsgebyrer i din Shopify-administrator

 1. Gå til siden Fakturering:

- USA: Gå til Finans > Fakturering i Shopify-administratoren.

- Alle andre lande: Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.

Afsnittet Abonnementer angiver de apps, du senest har installeret.

 1. Klik på Se alle abonnementer for at se alle dine betalte abonnementer.

 2. Du kan se oplysningerne om dit Shopify-abonnement ved at klikke på ... ud for abonnementet og derefter klikke på Administrer. Dette sender dig til siden Abonnement i Shopify-administratoren.

 3. Du kan administrere en app ved at klikke på ... ud for abonnementet og derefter klikke på Administrer. Derefter sker ét af følgende:

- Hvis du vælger et Shopify-appabonnement, sendes du til den relevante side i Shopify-administratoren. - Hvis du vælger et appabonnement fra en tredjepart, sendes du til indstillingssiden for denne app.

Gebyrer for fragtlabels

Når du har købt en fragtlabel via Shopify Shipping, faktureres omkostningen via din Shopify-konto. Eventuelle fragtforsikringer, du køber, eller leveringsjusteringer, som et fragtfirmaer opkræver hos dig, bliver også faktureret via din Shopify-konto.

Fakturering af levering debiteres separat fra dit Shopify-abonnement. Hvis du annullerer en fragtlabel, bliver prisen refunderet som en kredit til fremtidige køb af labels. Omkostningen refunderes ikke direkte til din Shopify-konto.

Hvert land har forskellige skatteregler for leveringsgebyrer. I Skatter på fragtlabels kan du se, hvilke regler, der gælder for skat på leveringsgebyrer i dit land.

Hvis du når den daglige faktureringsgrænse, når du køber fragtlabels, kan du fortsætte med at købe fragtlabels svarende til 10 % af dit grænsebeløb, mens der oprettes en faktura. Du kan se grænserne for dine konti i afsnittet Fakturaer på siden Fakturering i din Shopify-administrator. Eventuelle køb, der foretages på dette tidspunkt, inkluderes på din næste faktura. Du kan få mere at vide om, hvordan du faktureres for fragtlabels, ved at kontakte Shopify Support.

Transaktionsgebyrer

Hvis du bruger Shopify Payments, bliver du ikke opkrævet transaktionsgebyrer for ordrer for butikker, som er placeret i de fleste lande. Der opkræves heller ikke transaktionsgebyrer for manuelle betalingsmetoder, herunder kontant ved levering, bankindbetaling, checks, testordrer og ordrekladder, der er markeret som betalt eller afventende. Der opkræves ikke ransaktionsgebyrer for POS-ordrer.

Bemærk: Hvis du er baseret i Belgien, Sverige eller Østrig, opkræves du kun transaktionsgebyrer for ordrer, der behandles via en tredjepartsudbyder af betalingstjenester.

Hvis du ikke bruger Shopify Payments eller en manuel betalingsmetode, pålægges der transaktionsgebyrer på ordrer i tillæg til det gebyr, der opkræves af din betalingsudbyder.

Bemærk: Du får ikke refunderet transaktionsgebyrer for kreditkort, når du udsteder en refusion.

Faktureringsmetoden for din konto afhænger af din butiks transaktionsmængde, eventuelle tilbagevendende appgebyrer og den betalingsudbyder, du bruger.

Bemærk: Appen Advanced Cash On Delivery, som har yderligere funktioner, installeres automatisk i butikker med hjemsted i Indien, der har indiske rupier (INR) som standardvaluta. I modsætning til den Manuelle betalingsmulighed Kontant ved levering lægges der et transaktionsgebyr på køb, der er foretaget med denne app. Du kan deaktivere appen og genoptage standardmuligheden Kontant ved levering i dine betalingsindstillinger.

Beregn dine transaktionsgebyrer

Shopify bruger denne formel til at beregne transaktionsgebyrer for en 30-dages periode:

 [(pris på produkter - rabatter) + skat + forsendelsesomkostninger] x pris 

Prisen for transaktionsgebyrer varierer afhængigt af dine prismuligheder.

Se en oversigt over dine transaktionsgebyrer

Trin:

 1. Gå til siden Fakturering:

- USA: Gå til Finans > Fakturering i Shopify-administratoren.

- Alle andre lande: Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.

 1. Klik på den faktura, som du ønsker at se i afsnittet Fakturaer.

 2. Hvis en faktura indeholder transaktionsgebyrer, indeholder afsnittet Transaktionsgebyrer links til de tilknyttede ordrer. Klik for at se oplysningerne.

Du kan se detaljerne for transaktionsgebyret for hver ordre på denne faktura i panelet, der åbnes.

Klik på en ordre for at se alle detaljerne for en transaktion.

Domæner, temaer og engangs-appgebyrer

Du modtager en faktura med et engangsgebyr for handlinger såsom registrering af et domæne, køb af et tema eller køb af en app. Du kan se din kontohistorik i afsnittet Fakturaer på siden Fakturering i din Shopify-administrator.

Køb af temaer kan ikke tilbageføres

Betal fakturaer med Shopify-saldo

Hvis din butik ligger i USA, og du har nok tilgængelige midler på din saldo for din Shopify Payments-konto, vælges Shopify-saldo som din standard-betalingsmetode for køb af temaer og engangskøb af apps. Hvis du vil betale faste debiteringer med din Shopify-saldo, skal du aktivere det i dine Faktureringsindstillinger.

Hvis debiteringerne er større end midlerne på din saldo for din Shopify Payments-konto, bliver betalingen ikke trukket på din saldo. I sådanne tilfælde bliver hele beløbet for fakturaen trukket på dit registrerede kreditkort.

Shopify Email

Alle shopejere med et betalt Shopify-abonnement kan sende 2.500 gratis mails hver måned. Omkostningerne beregnes ved hjælp af følgende regler:

 • Mails tælles ud fra den individuelle mailadresse, som en mailaktivitet sendes til. Hvis du f.eks. sender 1 kampagnemail til 800 abonnenter, tæller det som 800 mails.
 • Du kan ikke overføre ubrugte mails til den kommende måned.
 • Du kan sende flere end de 2.500 gratis mails til en pris på 0,001 USD pr. yderligere mail. Hvis du f.eks. sender 1.000 yderligere mails, vil dette koste 1 USD. Du faktureres ikke for yderligere mails, før prisen når 0,005 USD.
 • Der er ingen yderligere abonnementsordning, og Shopify Email debiterer dig kun for det, du sender.
 • Du kan maksimalt sende fem kampagneaktiviteter om ugen. Dette nulstilles hver syvende dag ved midnat (UTC).

Få flere oplysninger under Shopify Email – omkostninger.

Alle yderligere omkostninger for mails føjes til din Shopify-faktura for den foregående måned som Markedsføringsmails. Klik på Se detaljer i afsnittet Fakturering i din Shopify-administrator, hvis du vil vide mere om omkostningerne for alle mailaktiviteter.

Afgifter

Hvis din virksomhed ligger i en canadisk eller amerikansk jurisdiktion, hvor Shopify har en virksomhed, kræver loven, at Shopify opkræver gældende afgifter for dit abonnement. Shopify opkræver kun skatter, når det kræves af skattemyndighederne i din jurisdiktion. Disse skatter er relateret til dit Shopify-abonnement og påvirkes ikke af de produkter eller tjenester, du sælger.

Shopify er et canadisk firma, der driver virksomhed i Canada med et krav om opkrævning af omsætningsskat i følgende amerikanske delstater og distrikter.

Delstater og distrikter i USA, hvor Shopify skal opkræve omsætningsskat.
 • Alabama
 • Arizona
 • Arkansas
 • Californien
 • Chicago, Illinois
 • Connecticut
 • Colorado
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Idaho
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Vermont
 • Washington, D.C.
 • Washington
 • West Virginia
 • Wisconsin

Hvis din butik ligger i Canada eller i en af de anførte stater eller distrikter, kan der blive opkrævet gældende skatter for dit abonnement (HST/PST/GST eller stat/region/kommune). Hvis din butik ligger uden for Canada eller de stater og distrikter, hvor Shopify har krav til opkrævning af skat, skal der ikke lægges skatter til dit abonnementsgebyr.

Skatterne vises på en separat linje på din faktura.

Skatter på kontogebyrer

Hvis du bor i et område, hvor Shopify skal opkræve skatter på dine kontogebyrer, vises disse debiteringer på din Shopify-faktura.

GST opkrævet i Indien

Hvis din butik er placeret i Indien, bliver du opkrævet GST (Goods and Services Tax) på dine Shopify-gebyrer (fra og med den 15. december 2021). Denne debitering afspejles i dine månedlige Shopify-fakturaer. Du skal angive dit GSTIN (GST-nummer) for at blive fritaget for GST.

Trin:

 1. Gå til Indstilling > Fakturering i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj GSTIN i afsnittet Skatteregistrering.
 3. Angiv dit GSTIN, og klik derefter på Tilføj GSTIN.

GST opkrævet i Singapore

Hvis din butik er placeret i Singapore, bliver du opkrævet GST (Goods and Services Tax) på dine Shopify-gebyrer (fra og med december 2019). Denne debitering afspejles i dine månedlige Shopify-fakturaer. I øjeblikket kan du ikke angive dit GST-nummer for at blive skattefritaget.

SST opkrævet i Malaysia

Hvis din butik er placeret i Malaysia, bliver du opkrævet SST (Sales and Services Tax) på dine Shopify-gebyrer (fra og med oktober 2021). Denne debitering afspejles i dine månedlige Shopify-fakturaer. I øjeblikket kan du ikke angive dit SST-nummer for at blive skattefritaget.

Momsnummer til butikker i Europa

Hvis din butik ligger i Europa, skal du enten angive et momsnummer eller angive, at du ikke har et.

Trin:

 1. Gå til siden Fakturering:

- USA: Gå til Finans > Fakturering i Shopify-administratoren.

- Alle andre lande: Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.

 1. Angiv dine momsoplysninger i afsnittet Momsnummer:

- Hvis du har et momsnummer, skal du klikke på Tilføj momsnummer, indtaste det i angivne område og derefter på Gem. - Hvis du ikke har et momsnummer, skal du klikke på Jeg har ikke et momsnummer og derefter på Bekræft. Momsnummeret vises som I/R.

 1. Klik på Gem.

Shopify bekræfter dit momsnummer via VIES (momsinformationsudvekslingssystemet) og ændrer status fra pending til verified, når bekræftelsen er afsluttet.

Moms opkrævet i Irland

Hvis din butik ligger i Irland, opkræves du 23 % moms på dine relevante Shopify-gebyrer. Denne debitering vises på alle dine månedlige fakturaer efter den 1. juni 2019.

Moms opkrævet i Schweiz

Hvis din butik ligger i Schweiz, opkræves du 7,7 % moms på dine relevante Shopify-gebyrer. Denne debitering vises på alle dine månedlige fakturaer efter den 1. august 2021.

Moms, der opkræves for butikker i Chile

Hvis din butik ligger i Chile, vil du blive opkrævet moms på 19 % fra og med den 4. januar 2022. Hvis du har et RUT (Rol Único Tributario), kan din Shopify-faktura være fritaget for momsopkrævninger. Du skal angive et gyldigt RUT i din Shopify-administrator og certificere, at du betaler moms.

Trin:

 1. Gå til Indstilling > Fakturering i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj RUT i afsnittet Skatteregistrering.
 3. Angiv dit RUT i feltet RUT.
 4. Markér Jeg bekræfter, at jeg er momspligtig i Chile.
 5. Klik på Tilføj RUT.

Momsnummer for butikker i Sydafrika

Hvis din butik ligger i Sydafrika, vil du blive opkrævet 15 % i moms. Du kan enten angive et momsnummer eller angive, at du ikke har et.

Trin:

 1. Gå til siden Fakturering:

- USA: Gå til Finans > Fakturering i Shopify-administratoren.

- Alle andre lande: Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.

 1. Angiv dine momsoplysninger i afsnittet Skatteregistrering:

- Hvis du har et momsnummer, skal du klikke på Tilføj momsnummer, indtaste det i angivne område og derefter på Tilføj momsnummer. - Hvis du ikke har et momsnummer, skal du klikke på Jeg har ikke et momsnummer og derefter på Bekræft.

GST-fritagelse på Shopify-abonnementer – Australien

Hvis din butik ligger i Australien, lægges der australsk GST (Goods and Service Tax) på 10 % til prisen for dit Shopify-abonnement og Shopify-fragtlabels. Shopify opkræver imidlertid ikke GST for dine betalinger, hvis du registrerer dig til australsk GST og føjer dit australske virksomhedsnummer (ABN) til din Shopify-butik.

Dit ABN er et tal på 11 cifre, som den australske stat bruger til at identificere din virksomhed. Hvis du er GST-registreret (Australien), skal du tilføje dit ABN for at kvalificere dig til GST-fritagelse. Du skal både føje dit ABN til din Shopify-butik og GST-registrere dig for at kvalificere dig til GST-fritagelse på dit Shopify-abonnement.

Trin:

 1. Gå til siden Fakturering:

- USA: Gå til Finans > Fakturering i Shopify-administratoren.

- Alle andre lande: Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.

 1. Klik på Ja, jeg er GST-registreret i afsnittet Skatteregistrering.

 2. Angiv dit ABN, og klik derefter på Tilføj ABN.

GST-fritagelse på Shopify-abonnementer – New Zealand

Hvis din butik har adresse i New Zealand, vil Shopify fra 1. juli 2020 lægge 15 % GST (Goods and services tax) til din Shopify-faktura. Men hvis du tilmelder dig GST i New Zealand og føjer dit Inland Revenue Department-nummer (IRD) til din Shopify butik, opkræver Shopify ikke GST for dine betalinger.

Dit IRD er et tal på 8 eller 9 cifre, som de newzealandske myndigheder bruger til at identificere din virksomhed. Hvis du har registreret dig til newzealandsk GST, skal du tilføje dit IRD-nummer for at kvalificere dig til GST-fritagelse.

Du kan tilføje dit IRD-nummer før den 1. juli 2020 for at forberede din virksomhed på ændringerne. Du skal både føje dit IRD-nummer til din Shopify-butik og registrere dig til newzealandsk GST for at kvalificere dig til GST-fritagelse på dit Shopify-abonnement.

Trin:

 1. Gå til siden Fakturering:

- USA: Gå til Finans > Fakturering i Shopify-administratoren.

- Alle andre lande: Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.

 1. Klik på Ja, jeg er GST-registreret i afsnittet Skatteregistrering.

 2. Angiv dit IRD-nummer, og klik derefter på Tilføj IRD.

Momsfritagelse på Shopify-abonnement – Tyrkiet

Hvis din butik ligger i Tyrkiet, er Shopify forpligtet til at opkræve moms på din Shopify-faktura fra og med den 1. august 2021. Dine Shopify-fakturaer kan dog være momsfritaget, hvis du angiver et 10-cifret skatteidentifikationsnummer (Vergi Numarasi).

Du skal føje dit skatteidentifikationsnummer til din Shopify-butik, hvis du vil kvalificere dig til momsfritagelse på dit Shopify-abonnement.

Trin:

 1. Gå til siden Fakturering:

- USA: Gå til Finans > Fakturering i Shopify-administratoren.

- Alle andre lande: Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.

 1. Klik på Ja, jeg er momsregistreret i afsnittet Skatteregistrering.

 2. Angiv dit skatteidentifikationsnummer, og klik derefter på Angiv skatteidentifikationsnummer.

Faktureringskreditter

Kreditering af din konto er opdelt i følgende kategorier:

 • Abonnementskredit anvendes som en rabat på dine abonnementsgebyrer.
 • Appkredit anvendes som en rabat på dine appgebyrer.
 • Leveringskredit anvendes som en rabat på dine leveringspriser.
 • Transaktionskredit anvendes som en rabat på dine transaktionsgebyrer.

Kreditterne anvendes på din næste faktura i den tilhørende kategori. Kreditter fra én kategori kan ikke anvendes på en anden.

Bemærk: Kreditter kan kun gælde for fremtidige fakturaer. Kreditter kan ikke anvendes på nuværende abonnements- eller transaktionsgebyrer.

Se dine tilgængelige faktureringskreditter

Trin:

 1. Gå til siden Fakturering:

- USA: Gå til Finans > Fakturering i Shopify-administratoren.

- Alle andre lande: Gå til Indstillinger > Fakturering i din Shopify-administrator.

 1. Gennemgå dine tilgængelige kreditter i afsnittet Kreditter.

Hvis du har kredit til rådighed i en kreditkategori, vises den i tabellen Kreditkategori.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis