Door Shopify beheerde domeinen vernieuwen

Als je een door Shopify beheerd domein hebt, kun je je domeinabonnement automatisch verlengen in je Shopify-beheercentrum. Als je je domein automatisch verlengt, zorg je ervoor dat je eigendom niet vervalt. Je hoeft je URL voor myshopify.com niet te verlengen.

Je kunt kiezen of je automatische verlenging wilt inschakelen wanneer je een domein koopt via Shopify of op elk moment via je Shopify-beheercentrum. Als je domein niet automatisch wordt verlengd, moet je vóór het einde van de registratieperiode automatische verlenging inschakelen om te voorkomen dat je domein verloopt.

Als je een door Shopify beheerd domein wilt opzeggen, kun je automatische verlenging uitschakelen, zodat het aan het einde van de registratieperiode verloopt.

Standaard worden het e-mailadres en de gegevens van de eigenaar van de Shopify-winkel gebruikt om domeinen te kopen en te verlengen. Zorg ervoor dat je e-mailadres up-to-date is, zodat je meldingen over je domeinabonnement ontvangt.

Automatische verlenging inschakelen

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Domeinen.

  2. Klik op Beheren voor het domein dat je wilt configureren.

  3. Schakel in de sectie Automatisch verlengen de optie Dit domein elk jaar automatisch verlengen in.

De domeinverlenging wordt automatisch in rekening gebracht op de vermelde datum. Om ervoor te zorgen dat je domeinabonnement is geslaagd, is de verlengingsdatum 14 dagen vóór het einde van de registratieperiode. Domeinverlenging wordt apart van je maandelijkse abonnementskosten in rekening gebracht.

Automatische verlenging uitschakelen

Als je niet wilt dat je domeinabonnement automatisch wordt verlengd of als je je door Shopify beheerde domein wilt annuleren, kun je automatische verlenging uitschakelen in je Shopify-beheercentrum.

Stappen

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Domeinen.

  2. Klik op Beheren voor het domein dat je wilt configureren.

  3. Schakel in de sectie Automatisch verlengen de optie Dit domein elk jaar automatisch verlengen uit.

Nadat je automatische verlenging hebt uitgeschakeld, verloopt je domein aan het einde van de registratieperiode. Als je niet wilt dat je domein verloopt, moet je automatische verlenging vóór de vervaldatum inschakelen.

Automatische verlenging voor .de uitschakelen domeinen

Vanwege Duitse regelgeving voor .de-domeinen, kunnen domeinverlengingen van .de niet worden uitgeschakeld vanuit je Shopify-beheercentrum. Als je een .de-domein koopt via Shopify, blijft je domein automatisch verlengen totdat je het annuleert.

Als je je .de wilt annuleren, moet je minimaal vijf dagen vóór de geplande verlengingsdatum van het domein een e-mail sturen naar het Duitse ondersteuningsteam van Shopify op hilfe@shopify.com. De e-mail moet een ingevuld formulier Beëindiging/verwijdering van domein bevatten en opgeven of je wilt dat je domein onmiddellijk of aan het einde van de registratieperiode wordt geannuleerd.

Nadat je de vereiste informatie hebt verstrekt, dient het Duitse ondersteuningsteam deze namens jou in. Wanneer je domein is geannuleerd, wordt het onmiddellijk verwijderd uit het register en kan iedereen het kopen.

Een verlopen domein verlengen

Als je domeinabonnement verloopt en je je domein wilt blijven gebruiken, heb je veertig dagen om contact op te nemen met Shopify-ondersteuning om het te verlengen. Dit wordt soms de respijtperiode genoemd. Je kunt een verlopen domein niet zelf verlengen.

Als je een verlopen domein tijdens de periode van deperiode niet verlengt, kun je dit mogelijk verlengen tijdens de periode van de twinkeling door contact op te nemen met Shopify-ondersteuning. De periode van de bewerker duurt maximaal 30 dagen na de periode van deperiode. Er zijn extra kosten verbonden aan het verlengen van een domein tijdens de periode van de proefperiode.

Als je domein niet is verlengd aan het einde van de proefperiode, wordt het uit het register verwijderd. Na verwijdering wordt het domein beschikbaar voor iedereen om te kopen. Mogelijk kun je je domein opnieuw kopen via Shopify of bij een externe domeinprovider.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis