Door Shopify beheerde domeinen vernieuwen

Als je een door Shopify beheerd domein hebt, kun je je domeinabonnement automatisch verlengen in je Shopify-beheercentrum. Als je je domein automatisch verlengt, zorg je ervoor dat je eigendom niet vervalt. Je hoeft je URL voor myshopify.com niet te verlengen.

Je kunt kiezen of je automatische verlenging wilt activeren wanneer je een domein koopt via Shopify of op elk moment via het Shopify-beheercentrum. Als je domein niet automatisch wordt verlengd, activeer je vóór het einde van de registratieperiode automatisch de verlenging om te voorkomen dat je domein verloopt.

Als je een door Shopify beheerd domein wilt opzeggen, kun je automatische verlenging uitschakelen, zodat het aan het einde van de registratieperiode verloopt.

Standaard worden het e-mailadres en de gegevens van de eigenaar van de Shopify-winkel gebruikt om domeinen te kopen en te verlengen. Zorg ervoor dat je e-mailadres up-to-date is, zodat je meldingen over je domeinabonnement ontvangt.

Automatische verlenging activeren

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Domeinen.

  2. Klik op het domein dat je wilt configureren.

  3. Schakel in de sectie Automatisch verlengen de optie Dit domein elk jaar automatisch verlengen in.

De domeinverlenging wordt automatisch in rekening gebracht op de vermelde datum. Om ervoor te zorgen dat je domeinabonnement is geslaagd, is de verlengingsdatum 14 dagen vóór het einde van de registratieperiode. Domeinverlenging wordt apart van je maandelijkse abonnementskosten in rekening gebracht.

Automatische verlenging deactiveren

Als je niet wilt dat je domeinabonnement automatisch wordt verlengd of als je je door Shopify beheerde domein wilt opzeggen, kun je automatische verlenging uitschakelen in het Shopify-beheercentrum.

Stappen

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Domeinen.

  2. Klik op het domein dat je wilt configureren.

  3. Schakel in de sectie Automatisch verlengen de optie Dit domein elk jaar automatisch verlengen in.

Nadat je automatische verlenging hebt uitgeschakeld, verloopt het domein aan het einde van de registratieperiode. Als je het domein niet wil laten verlopen, activeer je automatische verlenging vóór de vervaldatum.

Automatische verlenging deactiveren voor .de- en .at- domeinen

Vanwege Duitse regelgeving voor .de-domeinen en Oostenrijkse regelgeving voor .at-domeinen kun je de verlenging van .de- en .at-domeinen niet deactiveren vanuit het Shopify-beheercentrum. Als je een .de- of .at-domein koopt via Shopify, wordt het telkens automatisch verlengd totdat je het opzegt.

Als je een .de- of .at-domein wil opzeggen, vul je een formulier voor beëindiging/verwijdering of opzegging van het domein in. Vul het formulier volledig in exacte overeenstemming in met de contactgegevens voor het domein om vertragingen in het opzegproces te voorkomen. Je kunt de contactgegevens van het domein vinden in het Shopify-beheercentrum door de stappen te volgen om de contactgegevens van het domein te bewerken.

Het ondersteuningsteam dient de vereiste informatie namens jou in. Nadat het domein is opgezegd, wordt het onmiddellijk uit het register verwijderd en kan iedereen het kopen.

Een .de-domein opzeggen

Als je je .de-domein wil opzeggen, neem je minstens vijf dagen vóór de geplande verlengingsdatum van het domein contact op met Shopify Support en geef je het ondersteuningsteam de volgende informatie:

Een .at-domein opzeggen

Als je je .at-domein wil opzeggen, neem je minstens drie dagen vóór de geplande verlengingsdatum van het domein contact op met Shopify Support en geef je het ondersteuningsteam de volgende informatie:

  • Een ingevuld opzeggingsformulier voor .at-domeinen.
  • Deel mee of je het domein met onmiddellijke ingang of aan het einde van de registratieperiode wil opzeggen.

Een verlopen domein verlengen

Als je domeinabonnement verloopt en je je domein wilt blijven gebruiken, heb je voor de meeste domeinen een respijtperiode van 40 dagen waarin je contact kunt opnemen met Shopify Support om het te verlengen. Je kunt een verlopen domein alleen verlengen na contact met Shopify Support.

Als je een verlopen domein niet verlengt tijdens de respijtperiode, kun je dit mogelijk verlengen tijdens de quarantaineperiode door contact op te nemen met Shopify Support. De quarantaineperiode duurt maximaal 30 dagen na de respijtperiode. Er zijn extra kosten verbonden aan het verlengen van een domein tijdens de quarantaineperiode.

Als je domein aan het einde van de bedenktijd niet is verlengd, wordt het uit het register verwijderd. Je domein kan opnieuw beschikbaar zijn om te kopen via Shopify of bij een externe domeinprovider, maar er is geen garantie dat het domein beschikbaar is voor aankoop. Als je het domein wilt behouden, bekijk je de vervaldatum van je domein en verleng je het nog voor die vervaldatum. Je kunt ook automatische verlenging activeren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis