Förnya Shopify-hanterade domäner

Om du har en Shopify-hanterad domän kan du automatiskt förnya din domänprenumeration i din Shopify-administratör. Automatisk förnyelse av din domän säkerställer att ditt ägandeskap inte förfaller. Du behöver inte förnya din myshopify.com-URL.

Du kan välja om du vill aktivera automatisk förnyelse när du köper en domän via Shopify eller när som helst från din Shopify-administratör. Om din domän inte är inställd till att förnyas automatiskt måste du aktivera automatisk förnyelse innan registreringsperiodens slut för att förhindra att domänen förfaller.

Om du vill annullera en Shopify-hanterad domän kan du inaktivera automatisk förnyelse så att den förfaller i slutet av registreringsperioden.

Som standard används Shopify-butiksägarens e-postadress och information för att köpa och förnya domäner. Se till att din e-postadress är uppdaterad så att du får meddelanden om din domänprenumeration.

Aktivera automatisk förlängning

  1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.

  2. Klicka på den domän som du vill konfigurera.

  3. Markera Förnya den här domänen automatiskt varje år i avsnittet Automatisk förnyelse.

Din domänförnyelse debiteras automatiskt på det angivna datumet. För att säkerställa att din domänprenumeration lyckas infaller förnyelsedatumet 14 dagar före registreringsperiodens slut. Domänförnyelser debiteras separat från dina månatliga prenumerationsavgifter.

Inaktivera automatisk förlängning

Du kan inaktivera automatisk förnyelse i Shopify-administratören om du inte vill att din domänprenumeration ska förnyas automatiskt eller om du vill annullera din Shopify-hanterade domän.

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.

  2. Klicka på den domän som du vill konfigurera.

  3. Avmarkera Förnya den här domänen automatiskt varje år i avsnittet Automatisk förnyelse.

När du har inaktiverat automatisk förnyelse förfaller din domän i slutet av registreringsperioden. Om du inte vill att din domän ska förfalla måste du aktivera automatisk förnyelse före förfallodatumet.

Inaktivera automatisk förlängning för .de- och .at- domäner

På grund av tyska regler för .de- och österrikiska reglar för .at-domäner kan domänförnyelse för .de och .at inte inaktiveras från din Shopify-admin. Om du köper en .de- eller .at-domän via Shopify fortsätter din domän att förnyas automatiskt tills du avbryter den.

Om du vill annullera din .de-domän måste du kontakta Shopify-support minst 5 dagar innan domänens schemalagda förnyelsedatum. E-postmeddelandet måste innehålla ett ifyllt formulär för Domänuppsägning/-radering och specificera om du vill att din domän ska annulleras omedelbart eller i slutet av registreringsperioden.

Om du vill annullera din .at-domän måste du kontakta Shopify-supporten minst 3 dagar innan domänens schemalagda förnyelsedatum. E-postmeddelandet måste innehålla ett ifyllt formulär för Domänuppsägning/-radering och specificera om du vill att din domän ska annulleras omedelbart eller i slutet av registreringsperioden.

När du har lämnat in den obligatoriska informationen skickar supportteamet in den åt dig. När din domän annulleras raderas den omedelbart från registret och blir tillgänglig för alla att köpa.

Förnya en förfallen domän

Om din domänprenumeration löper ut och du vill fortsätta använda din domän har du en 40-dagars fristperiod på dig för de flesta domäner att kontakta Shopify-supporten för att förnya den. Du kan inte förnya en förfallen domän utan att kontakta Shopify-support.

Om du inte förnyar en förfallen domän under fristen kan du kanske förnya den under uppsägningstiden genom att kontakta Shopify-supporten. Uppsägningstiden varar upp till 30 dagar efter fristen. Det tillkommer extra kostnader för att förnya en domän under uppsägningstiden.

Om din domän inte förnyas i slutet av uppsägningstiden raderas den från registret. Din domän kan vara tillgänglig för köp igen via Shopify eller från en tredjeparts domänleverantör, men det finns ingen garanti för att domänen kommer att vara tillgänglig för köp. Om du vill behålla domänen ska du granska domänens utgångsdatum och se till att du förnyar dina domäner innan dessa utgångsdatum. Du kan också aktivera automatisk förnyelse.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis