Gia hạn miền do Shopify quản lý

Nếu có miền do Shopify quản lý, bạn có thể tự động gia hạn gói đăng ký miền trong trang quản trị Shopify. Tự động gia hạn miền giúp đảm bảo quyền sở hữu của bạn không hết hạn. Bạn không cần gia hạn URL myshopify.com.

Bạn có thể chọn kích hoạt tính năng gia hạn tự động khi mua miền qua Shopify, hay bất kỳ lúc nào trong trang quản trị Shopify. Nếu miền của bạn không được đặt tự động gia hạn, bạn cần kích hoạt gia hạn tự động trước khi kết thúc thời hạn đăng ký để tránh miền hết hạn.

Nếu muốn hủy miền do Shopify quản lý, bạn có thể tắt gia hạn tự động để miền hết hạn vào cuối thời hạn đăng ký.

Theo mặc định, thông tin và địa chỉ email của chủ cửa hàng Shopify được sử dụng để mua và gia hạn miền. Đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn đã cập nhật để bạn nhận được thông báo về gói đăng ký miền.

Bật tính năng gia hạn tự động

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

  2. Nhấp vào miền bạn muốn định cấu hình.

  3. Trong mục Gia hạn tự động, chọn Tự động gia hạn miền này hằng năm.

Tính năng gia hạn miền tự động thu phí vào ngày đã nêu. Để đảm bảo đăng ký miền thành công, ngày gia hạn là 14 ngày trước khi kết thúc thời hạn đăng ký. Phí gia hạn miền được tính riêng với phí đăng ký hằng tháng.

Tắt tính năng gia hạn tự động

Nếu không muốn tự động gia hạn đăng ký miền hoặc muốn hủy miền do Shopify quản lý, bạn có thể tắt tính năng gia hạn tự động trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

  2. Nhấp vào miền bạn muốn định cấu hình.

  3. Trong mục Gia hạn tự động, bỏ chọn Tự động gia hạn miền này hằng năm.

Sau khi bạn hủy kích hoạt tính năng gia hạn tự động, miền của bạn sẽ hết hạn vào cuối thời hạn đăng ký. Nếu không muốn miền hết hạn, bạn cần kích hoạt tính năng gia hạn tự động trước ngày hết hạn.

Tắt tính năng gia hạn tự động cho miền .de và .at

Do quy định của Đức đối với miền .de và quy định của Áo đối với miền .at, bạn không thể hủy kích hoạt tính năng gia hạn miền .de.at trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn mua miền .de hoặc .at qua Shopify, miền của bạn sẽ tiếp tục tự động gia hạn cho đến khi bạn hủy miền.

Để hủy miền .de hoặc .at, bạn cần hoàn thành biểu mẫu Chấm dứt/Xóa miền hoặc Hủy. Biểu mẫu phải được hoàn thành đầy đủ và phải khớp chính xác với thông tin liên hệ của miền để tránh bị chậm trễ trong quá trình hủy. Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của miền trên trang quản trị Shopify bằng cách làm theo các bước để chỉnh sửa thông tin liên hệ của miền.

Đội ngũ hỗ trợ sẽ thay mặt bạn gửi thông tin cần thiết. Sau khi miền của bạn bị hủy, miền đó sẽ ngay lập tức bị xóa khỏi sổ đăng ký và bất kỳ ai cũng có thể mua được.

Hủy miền .de

Để hủy miền .de, hãy Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify tối thiểu 5 ngày trước ngày gia hạn miền dự kiến và cung cấp cho đội ngũ hỗ trợ những thông tin sau:

Hủy miền .at

Để hủy miền .at, hãy Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify tối thiểu 3 ngày trước ngày gia hạn miền dự kiến và cung cấp cho đội ngũ hỗ trợ những thông tin sau:

  • biểu mẫu Hủy hoàn chỉnh cho miền .at
  • nêu rõ bạn muốn hủy miền ngay lập tức hay vào cuối thời hạn đăng ký

Gia hạn miền hết hạn

Nếu gói đăng ký miền hết hạn và bạn muốn tiếp tục sử dụng miền, bạn sẽ có thời gian gia hạn 40 ngày đối với hầu hết các miền để liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để gia hạn miền. Bạn không thể gia hạn miền đã hết hạn nếu không liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Nếu không gia hạn miền hết hạn trong thời gian ân hạn, bạn có thể gia hạn miền trong thời gian chờ chuộc bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Thời gian chờ chuộc kéo dài tới 30 ngày kể từ thời gian ân hạn. Có thêm chi phí liên quan đến việc gia hạn miền trong thời gian chờ chuộc.

Nếu miền của bạn không được gia hạn trước khi hết thời gian chờ chuộc, miền sẽ bị xóa khỏi sổ đăng ký. Miền của bạn có thể có sẵn để mua lại qua Shopify hoặc từ nhà cung cấp tên miền bên thứ ba, nhưng không có gì đảm bảo rằng miền đó sẽ có sẵn để bạn mua. Nếu bạn muốn giữ lại miền, hãy xem lại ngày hết hạn của miền và đảm bảo rằng bạn sẽ gia hạn miền trước ngày hết hạn đó. Bạn cũng có thể kích hoạt tự động gia hạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí