Je contactgegevens voor je door Shopify beheerd domein bewerken

Als je een door Shopify beheerd domein hebt, kun je je contactgegevens bewerken via de pagina Domeinen in het Shopify-beheercentrum. Het kan om de volgende redenen nodig zijn je contactgegevens te bewerken:

 • om het e-mailadres te wijzigen waar je meldingen ontvangt over je domeinabonnement
 • om het telefoonnummer, het postadres of de winkelnaam bij te werken die aan je domein is gekoppeld
 • om je WHOIS-privacyinstellingen voor je domein te wijzigen

Standaard worden het e-mailadres en de gegevens van de eigenaar van de Shopify-winkel gebruikt om domeinen te kopen en te verlengen. Zorg ervoor dat je e-mailadres up-to-date is, zodat je meldingen over je domeinabonnement ontvangt.

Aandachtspunten bij het bewerken van je contactgegevens

Houd rekening met het volgende voordat je je contactgegevens bewerkt:

 • Als je een door Shopify beheerd domein naar een andere domeinprovider wilt overdragen, kun je je domein pas 60 dagen na het wijzigen van je contactgegevens overdragen. Zie Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) voor meer informatie.
 • Voor sommige top-level domeinen, zoals .at of .fr, is het mogelijk vereist dat je een formulier indient waarin je wijzigingen in de gegevens van de eigenaar bevestigt. Neem contact op met Shopify Support als het nodig is om een formulier in te dienen nadat je de contactgegevens hebt gewijzigd.

Je contactgegevens bewerken

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Domeinen.
 2. Klik op de domeinnaam.
 3. Klik op Domeininstellingen > Contactgegevens bewerken.
 4. Bewerk de details voor je contactgegevens.
 5. Optioneel: als je domein WHOIS-privacy biedt, selecteer je of je contactgegevens privé of openbaar mogen zijn.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Controleer het e-mailaccount dat aan je domein is gekoppeld voor een bevestigingsmail. Het e-mailbericht varieert, maar er wordt mogelijk gevraagd een van de volgende dingen doen:
  • Klik op een link en accepteer de wijzigingen volgens de aangegeven instructies.
  • Dien een ingevuld formulier in bij Shopify Support om je contactgegevens bij te werken.

Volg eventuele aanvullende instructies in de bevestigingsmail op. Als je de wijzigingen niet bevestigt of vergeet een vereist formulier in te dienen, wordt je aanvraag tot wijziging van je contactgegevens misschien niet verwerkt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis