การเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบปลอดภัยกับร้านค้า Shopify ของคุณ

การเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบปลอดภัยกับร้านค้า Shopify ของคุณช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ลูกค้าของคุณป้อนจะยังคงเป็นข้อมูลส่วนตัวและปลอดภัย ซึ่งสามารถทำเช่นนี้ได้โดยใช้ใบรับรอง TLS (Transport Layer Security) หรือบางครั้งเรียกว่าใบรับรอง SSL (Secure Sockets Layer) ที่เข้ารหัสการสื่อสารระหว่างร้านค้าของคุณและเนื้อหาภายนอก รวมถึงเผยแพร่เนื้อหาอย่างปลอดภัยโดยใช้ HTTPS แทน HTTP

ตัวอย่างเช่น หาก URL ของร้านค้าของคุณคือ http://www.example.com ระบบจะเปลี่ยน URL ดังกล่าวเป็น “https://www.example.com เมื่อมีการออกใบรับรอง TLS แล้ว หากลูกค้าของคุณใช้ URL เดิม ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางของพวกเขาไปยังร้านค้าออนไลน์ที่เข้ารหัสไว้แล้วโดยอัตโนมัติ

ใบรับรอง TLS มีประโยชน์ต่อร้านค้าออนไลน์ของคุณดังนี้:

 • เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นด้วยการเข้ารหัสข้อมูลลูกค้า
 • เสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้าโดยแสดงไอคอนแม่กุญแจข้างๆ URL ของร้านค้าออนไลน์คุณ
  Connection is secure padlock icon

การรับใบรับรอง TLS

ระบบจะออกใบรับรอง TLS ให้โดเมนทั้งหมดที่เพิ่มไปยัง Shopify โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการออกใบรับรอง TLS ให้โดยอัตโนมัติในกรณีดังต่อไปนี้:

 • มีสินทรัพย์ใดๆ ที่โฮสต์บนโดเมน .myshopify.com
 • เมื่อคุณซื้อโดเมนแบบกำหนดเองผ่าน Shopify หรือถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อโดเมนภายจากภายนอกกับ Shopify โดยการเปลี่ยนระเบียน A และระเบียน CNAME ให้นำทางไปยังไปที่ Shopify ในกรณีนี้การออกใบรับรอง TLS อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง และในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ว่าไม่มี SSL นอกจากนี้ ระบบอาจแจ้งข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อลูกค้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์อีกด้วย หากร้านค้าของคุณยังคงแสดงข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยอยู่หลังจากที่ผ่านไป 48 ชั่วโมงแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการออกใบรับรอง TLS แล้วโดยตรวจสอบยืนยันว่าสถานะของโดเมนในหน้าโดเมนคือ Connected นอกจากนี้ ไอคอนแม่กุญแจจะแสดงอยู่ด้านข้าง URL ของร้านค้าออนไลน์ในแถบที่อยู่เมื่อคุณดูหน้าร้านของคุณ

การตรวจสอบยืนยันว่าองค์ประกอบของคุณนั้นปลอดภัย

หากร้านค้าออนไลน์ของคุณมีรูปภาพ วิดีโอ อักษรบนเว็บ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่โฮสต์ไว้ที่อื่นนอกเหนือจากบน Shopify สิ่งเหล่านั้นควรได้รับการส่งผ่าน HTTPS หน้าใดๆ ในร้านค้าออนไลน์ Shopify ของคุณที่มีองค์ประกอบที่ไม่ได้ส่งผ่าน HTTPS จะถือว่าไม่ปลอดภัย

ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของคุณนั้นจะปลอดภัยคือการโฮสต์องค์ประกอบทั้งหมดของร้านค้าออนไลน์ของคุณบน Shopify

หากคุณต้องโฮสต์องค์ประกอบของคุณนอก Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • เป็นเจ้าของทรัพย์สินของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่เผยแพร่โดยผ่าน HTTPS ดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify
 • โฮสต์เนื้อหาวิดีโอของคุณไว้กับบริการที่เผยแพร่โดยใช้ HTTPS
 • เมื่อใช้แบบอักษรบนเว็บ ตรวจสอบยืนยันให้แน่ใจว่าแบบอักษรดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่มาจากต้นทางโดยใช้ HTTPS

ระเบียนการอนุญาตของผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CAA)

ระเบียน Certification Authority Authorization (CAA) มีไว้ใช้เพื่อระบุว่าผู้ให้บริการออกใบรับรองใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ออกใบรับรองมห้กับโดเมน ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) เป็นเอนทิตีที่ได้รับความเชื่อถือให้ออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ยืนยันตัวตนของเอนทิตีทางดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ระเบียน CAA ในร้านค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องใช้ระเบียน CAA คุณจะต้องเพิ่มผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ต่อไปนี้ไปยังระเบียน CAA แต่ละระเบียนในเวลาเดียวกันกับที่คุณเชื่อมต่อโดเมนของคุณเข้ากับ Shopify

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยสำหรับโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกไปยัง Shopify แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

อาการ

เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

 • ข้อผิดพลาด TLS หรือ SSL ไม่พร้อมใช้งานจะแสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • ข้อความที่คล้ายกับ Your connection is unsecure จะปรากฏบนหน้าร้านของคุณ

สาเหตุ

การออกใบรับรอง TLS อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณเชื่อมต่อโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกเข้ากับ Shopify ในช่วงเวลานั้น ข้อผิดพลาด TLS หรือ SSL ไม่พร้อมใช้งานอาจแสดงอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากยังพบข้อผิดพลาดอยู่หลังจาก 48 ชั่วโมง แสดงว่าการตั้งค่าในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดเมนของคุณอาจไม่ได้ถูกกําหนดค่าอย่างถูกต้อง

ความละเอียด

หากข้อผิดพลาด TLS หรือ SSL ไม่พร้อมใช้งานยังคงแสดงอยู่หลังจาก 48 ชั่วโมง ให้ดำเนินการดังนี้:

 • ตรวจสอบยืนยันว่าระเบียน A ของคุณคือ 23.227.38.65 ระเบียน AAAA ของคุณคือ 2620:0127:f00f:5:: และระเบียน CNAME ของคุณคือ shops.myshopify.com
 • หากคุณใช้ระเบียน CAA ให้ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้เพิ่มผู้ให้บริการออกใบรับรองที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
 • หากคุณเปิดใช้งาน DNSSEC สำหรับโดเมนของคุณอยู่ ให้ปิดใช้งาน

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี