การเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบปลอดภัยกับร้านค้า Shopify ของคุณ

การเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบปลอดภัยกับร้านค้า Shopify ของคุณช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ลูกค้าของคุณป้อนจะยังคงเป็นข้อมูลส่วนตัวและปลอดภัย ซึ่งสามารถทำเช่นนี้ได้โดยใช้ใบรับรอง TLS (Transport Layer Security) หรือบางครั้งเรียกว่าใบรับรอง SSL (Secure Sockets Layer) ที่เข้ารหัสการสื่อสารระหว่างร้านค้าของคุณและเนื้อหาภายนอก รวมถึงเผยแพร่เนื้อหาอย่างปลอดภัยโดยใช้ HTTPS แทน HTTP

ตัวอย่างเช่น หาก URL ของร้านค้าของคุณคือ http://www.example.com ระบบจะเปลี่ยน URL ดังกล่าวเป็น “https://www.example.com เมื่อมีการออกใบรับรอง TLS แล้ว หากลูกค้าของคุณใช้ URL เดิม ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางของพวกเขาไปยังร้านค้าออนไลน์ที่เข้ารหัสไว้แล้วโดยอัตโนมัติ

ใบรับรอง TLS มีประโยชน์ต่อร้านค้าออนไลน์ของคุณดังนี้:

 • เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นด้วยการเข้ารหัสข้อมูลลูกค้า
 • เสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้าโดยแสดงไอคอนแม่กุญแจข้างๆ URL ของร้านค้าออนไลน์คุณ
  Connection is secure padlock icon

การรับใบรับรอง TLS

ระบบจะออกใบรับรอง TLS ให้โดเมนทั้งหมดที่เพิ่มไปยัง Shopify โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการออกใบรับรอง TLS ให้โดยอัตโนมัติในกรณีดังต่อไปนี้:

 • มีสินทรัพย์ใดๆ ที่โฮสต์บนโดเมน .myshopify.com
 • เมื่อคุณซื้อโดเมนแบบกำหนดเองผ่าน Shopify หรือถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อโดเมนภายจากภายนอกกับ Shopify โดยการเปลี่ยนระเบียน A และระเบียน CNAME ให้นำทางไปยังไปที่ Shopify ในกรณีนี้การออกใบรับรอง TLS อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง ในช่วงเวลาดังกล่าว TLS หรือ SSL ที่รอดำเนินการอาจแสดงในการตั้งค่าโดเมนส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หลังจาก 48 ชั่วโมง หาก TLS ของคุณล้มเหลว คุณอาจเห็นข้อความ TLS หรือ SSL ไม่พร้อมใช้งานแสดงในการตั้งค่าโดเมนส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณเห็นข้อความข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับ Your connection is unsecure บนหน้าร้านหลังจาก 48 ชั่วโมง ให้ลองขั้นตอนการแก้ปัญหา หากขั้นตอนเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหา TLS ได้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการออกใบรับรอง TLS แล้วโดยตรวจสอบยืนยันว่าสถานะของโดเมนในหน้าโดเมนคือ Connected นอกจากนี้ ไอคอนแม่กุญแจจะแสดงอยู่ด้านข้าง URL ของร้านค้าออนไลน์ในแถบที่อยู่เมื่อคุณดูหน้าร้านของคุณ

การตรวจสอบยืนยันว่าองค์ประกอบของคุณนั้นปลอดภัย

หากร้านค้าออนไลน์ของคุณมีรูปภาพ วิดีโอ อักษรบนเว็บ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่โฮสต์ไว้ที่อื่นนอกเหนือจากบน Shopify สิ่งเหล่านั้นควรได้รับการส่งผ่าน HTTPS หน้าใดๆ ในร้านค้าออนไลน์ Shopify ของคุณที่มีองค์ประกอบที่ไม่ได้ส่งผ่าน HTTPS จะถือว่าไม่ปลอดภัย

ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของคุณนั้นจะปลอดภัยคือการโฮสต์องค์ประกอบทั้งหมดของร้านค้าออนไลน์ของคุณบน Shopify

หากคุณต้องโฮสต์องค์ประกอบของคุณนอก Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • เป็นเจ้าของทรัพย์สินของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่เผยแพร่โดยผ่าน HTTPS ดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify
 • โฮสต์เนื้อหาวิดีโอของคุณไว้กับบริการที่เผยแพร่โดยใช้ HTTPS
 • เมื่อใช้แบบอักษรบนเว็บ ตรวจสอบยืนยันให้แน่ใจว่าแบบอักษรดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่มาจากต้นทางโดยใช้ HTTPS

ระเบียนการอนุญาตของผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CAA)

ระเบียน Certification Authority Authorization (CAA) มีไว้ใช้เพื่อระบุว่าผู้ให้บริการออกใบรับรองใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ออกใบรับรองมห้กับโดเมน ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) เป็นเอนทิตีที่ได้รับความเชื่อถือให้ออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ยืนยันตัวตนของเอนทิตีทางดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ระเบียน CAA ในร้านค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องใช้ระเบียน CAA คุณจะต้องเพิ่มผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ต่อไปนี้ไปยังระเบียน CAA แต่ละระเบียนในเวลาเดียวกันกับที่คุณเชื่อมต่อโดเมนของคุณเข้ากับ Shopify

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยสำหรับโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกไปยัง Shopify แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

อาการ

เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

 • ข้อผิดพลาด TLS หรือ SSL หรือ SSL pending ไม่พร้อมใช้งานจะแสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • ข้อความที่คล้ายกับ Your connection is unsecure จะปรากฏบนหน้าร้านของคุณ

สาเหตุ

การออกใบรับรอง TLS อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกกับ Shopify ในช่วงเวลาดังกล่าวข้อผิดพลาด TLS หรือ SSL หรือ SSL pending ไม่พร้อมใช้งานอาจแสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากยังพบข้อผิดพลาดอยู่หลังจาก 48 ชั่วโมง แสดงว่าการตั้งค่าในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดเมนของคุณอาจไม่ได้ถูกกําหนดค่าอย่างถูกต้อง

ความละเอียด

หากข้อผิดพลาดไม่พร้อมใช้งานอย่าง TLS หรือ SSL ยังคงแสดงอยู่หลังเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมงแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ตรวจสอบยืนยันว่าระเบียน A ของคุณคือ 23.227.38.65 ระเบียน AAAA ของคุณคือ 2620:0127:f00f:5:: และระเบียน CNAME ของคุณคือ shops.myshopify.com
 • หากคุณใช้ระเบียน CAA ให้ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้เพิ่มผู้ให้บริการออกใบรับรองที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
 • หากคุณเปิดใช้งาน DNSSEC สำหรับโดเมนของคุณอยู่ ให้ปิดใช้งาน
 • หากคุณใช้ Android 7.0 และรุ่นที่เก่ากว่า คุณจะต้องอัปเกรดอุปกรณ์
 • หากคุณใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชันก่อนปี 2010 ให้อัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี